Aarhus Universitets segl

Fagside for Diakoni

På denne side finder du et udvalg af ressourcer som er relevante for Diakoni. Da faget ligger i et krydsfelt mellem flere fag, er ressourcerne udvalgt mellem fagene. Husk fagsider fra andre fag også kan være relevante for dig. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

Teologiske opslagsværker

Samfundsvidenskabelige opslagsværker

Artikelbaser

Referencer og artikler i fuldtekst

 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949). Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’. Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker). Brug Bibliotek.dk til af finde danske artikler.

Databaser inden for teologi

 • ATLA med ATLA Serials
  Hoveddatabasen inden for teologi og religionsvidenskab med indeksering af artikler og anmeldelser fra tidsskrifter og antologier. Indeholder fuldtekst artikler fra mere end 220 tidsskrifter.

Databaser inden for entreprenørskab

 • ABI/Inform Global
  Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade. 
 • Sage Journals Online
  Mindre database, som indeholder akademiske artikler fra forlaget Sage. Dækker bredt inden for social sciences, herunder politik, sociologi, økonomi, markedsføring, ledelse, sprog og kommunikation.

Databaser inden for pædagogik, psykologi, sygepleje

 • PsykINFO
  Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticle.
 • ERIC (Educational Resources Information Center)
  Den mest omfattende pædagogik-bibliografi i verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger, konferencepapirer, papers etc. inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. Der er som regel fuldtekstadgang til artikler og papers.

 • Cinahl
  Database med litteratur inden for syge- og sundhedspleje, biomedicin, fysioterapi, ergoterapi m.m

  Generelle databaser

 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. OBS! Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.

 • Project Muse
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues).

 • Forskningsdatabasen (Den danske Forskningsdatabase)
  Bibliografisk database med referencer til danske forskningspublikationer fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m. Basen er ikke 100 % dækkende.

Tidsskrifter

 • Kritisk forum for praktisk teologi
  Kritisk forum for praktisk teologi er et tidsskrift som henvender sig til præster, teologer og andre som arbejder med kristendommen og dens mange betydninger. Tidsskriftet er temainddelt, så hvert nummer har sit eget tema.

 • Praktische Theologie (Güthersloh, Germany) - 2009-
  Praktische Theologie er temaopdelt, så hvert nummer går i dybden med et tema. Temaerne omhandler religion, samfund og social innovation i en praktisk teologisk optik.

E-bøger

 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder.

 • Oxford Scholarship Online
  Oxford Scholarship Online giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er fuldtekstadgang til bl.a. emnepakker som religion, klassiske studier, litteratur og filosofi.

 • Ebook Central
  E-bogsbase med mange tusinde e-bøger inden for alle fagområder (liger under ProQuest databasen).

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

Aviser og medier

 • Infomedia
  Stor dansk avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade m.m. Artiklerne går tilbage til ca. 1990.
 • Aviser
  Samlet oversigt over de adgange, Aarhus University Library har til aviser.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

Statistik

 • Danmarks Statistik
  Under emnet ”Priser og forbrug” kan du findenational statistik om eksempelvis danskernes bilkøb, forbrug og salg af alkohol og tobak, ejendomssalg, fødevareforbrug etc.
 • International statistik
  Danmarks Statistik har samlet links til international statistik om priser og forbrug, delt op i Europæiske kilder og kilder fra resten af verden.

Andre relevante fagsider


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.