Aarhus Universitets segl

Fagside for Nordisk

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for nordisk sprog og litteratur samt i et vist omfang også medier. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Litteraturleksikon
  Litteraturleksikon er et opslagsværk, der forklarer begreber, metoder, fænomener og genrer inden for litteraturen. Opslagsværket giver læseren et overblik over det litteraturvidenskabelige felt med litteraturhenvisninger og forslag til videre læsning. Det er skrevet og redigeret af faglige specialister og dækker både klassiske emner og nye tendenser inden for litteraturforskningen.

 • Den Store Danske
  Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi. Giver også adgang til Dansk Litteraturs Historie, Dansk Biografisk Leksikon og mange andre store opslagsværker inden for litteratur og kultur.
 • Encyclopedia of Rhetoric
  Opslagsværket giver en grundig oversigt over retorikkens bredspektrede område. Artiklerne er skrevet af førende specialister, og værket inddrager de mange fagområder, som retorikken forbinder: klassiske studier, filosofi, litteratur, litteraturteori, kulturstudier samt kommunikation og medier.
 • Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism
  Opslagsværket er en central kilde inden for litterær teori og kritik. Indeholder et stort antal artikler om de væsentligste teoretikere, kritikere, skoler, emner og retninger inden for litteraturteori, æstetik, filosofi, kulturstudier m.m.
 • Kindlers Literatur Lexicon
  Det klassiske leksikon om verdenslitteratur på tysk. Helmut Kindler udarbejdede den første udgave 1965-72, anden udgave udkom 1988-92 (ved Walter Jens), og tredjeudgaven foreligger nu i print og online. Det er muligt at søge på forfatter, værk og litterære oplysninger.

 • The Literary Encyclopedia
  Internationalt opslagsværk om forfattere, værker og emner inden for verdenslitteraturen. Indholdet formidles også i sin historiske kontekst, idet det er muligt at søge på historiske emner og begivenheder. Opdateres løbende.

 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen, tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til bibliografien Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) og adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og introduktioner til litterære klassikere. Introduktionerne finder man ved at gå til forsiden, klikke på ’Publications’ og herefter søge på ’study guides’.

 • Nordisk Kvindelitteraturhistorie på nettet
  Opslagsværket er en digitaliseret udgave af Nordisk Kvindelitteraturhistorie, som udkom i perioden 1993-98. Det giver adgang til et stort antal forfatterskabsanalyser, artikler om bestemte perioder, biobibliografier samt henvisninger til sekundærlitteratur. Desuden er det muligt at søge via temaer om kvinder og litteratur.

 • Oxford Handbooks Online
  OHO er en samling opslagsværker skrevet af førende forskere inden for de enkelte fagområder. Opdateres jævnligt. Der er adgang til Business & Management, Economic and Finance, Law, Literature, Political Science, Psychology og Religion. Vær opmærksom på, at der ikke altid er adgang til alle årgange af et opslagsværk. Søgetips: Se Guided Tour

 • Oxford Research Encyclopedia of Literature
  Oxford Research Encyclopedia of Literature (ORE) favner et bredt felt af litterære emner fra hele verden: litteratur fra Afrika, Asien, England, Irland, Nordamerika og Vesteuropa. Samt emner som børnelitteratur, kulturstudier, lyrik, drama, film, medier, litterære begreber, litteraturhistorie, m.m. Alle artikler er peer-reviewed og skrevet af litterære eksperter. Rummer litteraturhenvisninger til videre læsning.

 • Salmonsens Konversationsleksikon
  Andenudgaven af det store danske leksikon, som udkom i 26 bind i perioden 1915-1930. Værkets profil er grundige artikler om klassiske emner inden for alle fag.

 • Store Norske Leksikon
  Store Norske Leksikon er en pendant til Den Store Danske. Det er en generel encyklopædi, men med detaljerede artikler om norsk litteratur, historie, kultur, samfund, geografi, personbiografi m.m. Grundstammen i opslagsværket er artikler fra det trykte ”Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon” fra 2003.

Bibliografier

 • Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
  Indeholder henvisninger til bøger og artikler om dansk litteratur og danske forfattere fremkommet over alt i verden siden 1967. Blev oprindelig udarbejdet af Aage Jørgensen, men videreføres nu i en opdateret version af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Opdateres løbende.
 • Bibliografi over norsk litteraturforskning
  Bibliografi over forskning i norsk litteratur efter 1500 samt litteraturkritik og litteraturteori.  Baserer sig på Leif Mæhle (red.): ”Bibliografi over norsk litteraturforskning 1965-1989” samt ”Norsk litterær årbok” (1990-98). Opdateres løbende.
 • Den internasjonale Ibsen-bibliografien
  Bibliografi over materiale af og om Henrik Ibsen. Bringer henvisninger til bøger, artikler, afhandlinger, videnskabelige antologier, konferencerapporter m.m. Hovedsagelig baseret på primærregistreringer af dokumenter i Senter for Ibsen-studier. Opdateres løbende.
 • NORA. Danmarks Forskningsportal
  NORA er en indgang til den nationale forskningsinfrastruktur. Portalen er under opbygning, men projektet retter sig mod indsamling og organisering af data om dansk forskning samt opbygning af offentlige brugertjenester. Nye data og funktioner vil blive tilføjet løbende. Bemærk: startdatoen for forskningsdata er indtil videre 2011. 

 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet.
 • NORA (Norwegian Open Research Archives)
  Bibliografisk database med referencer til akademiske arbejder i fuldtekst (artikler, afhandlinger, bøger, kapitler i bøger, rapporter, specialer m.m.) fra norske universiteter samt andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m.
 • SwePub.se
  Bibliografisk database med referencer til svenske forskningspublikationer. Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner. Basen dækker alle fagområder.

Artikelbaser

 • Artikelsøg (Bibliotek.dk)
  Den danske artikelbase er en del af bibliotek.dk. Bringer henvisninger til artikler og anmeldelser fra overvejende danske tidsskrifter og aviser fra 1945- (anmeldelser fra 1990-). Der er kun fuldtekstadgang til artikler fra e-tidsskrifter.
 • Idunn.no
  Norsk database for norske fagtidsskrifter, bl.a. fra Gyldendal Akademisk, Aschehoug, Samlaget og Universitetsforlaget. Artikler publicerede før 2004 kan mangle i databasen, da det ikke har været muligt at indhente rettigheder hos forfatterne.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Norart
  Artikelbasen giver adgang til fuldtekstartikler og referencer til artikler i norske og nordiske videnskabelige tidsskrifter og årbøger fra 1980-2020. Basen bliver ikke opdateret.

Ordbøger

 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Dansk Sprognævn
  Portal med Retskrivningsordbogen, information om dansk sprogbrug, grammatik og kommaregler samt sproghjælp. Der er også nyheder og information om dansk sprogforskning og sprogpolitik.
 • Gammeldansk Seddelsamling
  Gammeldansk Seddelsamling er en digitalisering af et stort antal sedler, der ligger til grund for Gammeldansk ordbog - den videnskabelige ordbog over middelalderens danske sprog i perioden 1100-1515.
 • Otto Kalkar
  Digitaliseret udgave af Otto Kalkars klassiske Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), som udkom i fire bind 1881-1907. Ordbogen lægger særlig vægt på de ord i den ældre sprogbrug, som afveg fra Kalkars samtids sprogbrug. Resultatet af digitaliseringen er desværre af blandet kvalitet.
 • Sproget.dk
  Giver en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker om det danske sprog og sprogforhold i Danmark. Giver desuden hjælp i form af råd og vejledning om sproglige problemer. Målgruppen er sprogbrugere, der arbejder professionelt med sproglig formidling.
 • Språkrådet.no
  En samlet indgang til information om det norske sprog, grammatik, retstavning, sprogspørgsmål m.m.
 • Språkrådet.se
  En samlet indgang til information om det svenske sprog, grammatik, retstavning, sprogspørgsmål m.m.

E-bøger og tekstarkiver

 • Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)
  Tekstarkiv for den klassiske danske litteratur. Rummer tekster af ældre danske forfattere, som har været døde i mere end 70 år. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100 tallets Saxo til Thøger Larsen (d. 1928). Til hvert forfatterskab er knyttet en forfatterside med biografiske, bibliografiske og tekstkritiske data samt et litteraturhistorisk forfatterportræt skrevet af specialister inden for området.
 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Opdateres løbende med nye udgivelser. Serien er udkommet siden 1986 og udgives af Cambridge University.
 • Bokhylla
  Bokhylla er en e-bogsbase, som indeholder norsk skønlitteratur, artikler om norsk litteratur og teater, litteraturhistorier samt biografiske og bibliografiske oversigter. Basen er en del af Nasjonalbibliotekets projekt omkring digitalisering af alle bibliotekets titler. Den enkelte titel fremkommer i faksimilebilleder, og man bladrer via et klik. Opdateres løbende med nye titler.
 • bokselskap.no
  E-bogsbase udviklet af Det norske Språk- og litteraturselskap (NSL). Basen giver fri adgang til en samling tekster af norske forfattere, der har været døde i mere end 70 år. Samlingen består af et stort antal genrer, og der er tekster fra middelalderen og frem til 1900 tallet. Desuden er der adgang til forfatterbiografier, periodeoversigt, tekstredegørelser og indledninger til værkerne. Der linkes til uddybende artikler i Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon. Det er muligt at tilgå værkerne i fire formater. Se information her.
 • Der liiterarische Expressionismus online
  Tekstarkivet giver adgang til et stort udvalg af toneangivende tysk ekspressionistisk litteratur i centrale tyske tidsskrifter, årbøger og antologier fra årene 1910 til 1930. Teksterne præsenteres i nøjagtige gengivelser af originalerne (faksimile), men er samtidig søgbare som fuldtekst. Der er mulighed for at vælge tysk eller engelsk indgang.
 • Grundtvigs værker
  Grundtvigs værker er en tekstkritisk og kommenteret onlineudgave af de værker, som N.F.S. Grundtvig fik trykt i sin levetid. Basen baserer sig på førsteudgaverne. Breve, dagbøger, prædikenmanuskripter m.m. indgår ikke. Foruden kommentarer og variantapparat rummer udgaven også en historisk tidslinje, en registrant over Grundtvigs efterladte papirer, en fortegnelse over hans bogsamling m.m.
 • Intelex Past Masters
  E-bogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for bl.a. filosofi. Der er adgang til værker af Fichte, Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Schelling, Schopenhauer og Wittgenstein.
 • Litteraturbanken
  E-bogsbase for klassisk svensk skønlitteratur og litteraturforskning. Den rummer desuden præsentationer af særlige litterære genrer og temaer, generelle introduktioner til enkelte forfattere og værker, væsentlige svenske oversættelser fra andre sprog og moderne faglitteratur. Alt sammen i pålidelige tekstkritiske udgaver. Opdateres løbende.
 • Ludvig Holbergs Skrifter
  Tekstkritisk udgave af Ludvig Holbergs samlede forfatterskab. Teksterne er søgbare og udstyrede med indledninger, henvisning til sekundærlitteratur, tekstkritiske noter og faksimiler af førsteudgaverne. Desuden er der adgang til Holbergordbog, forskellige Holberg-ressourcer og sekundærlitteratur. Søgetips: Kommentarer, tekstkritiske noter, variantnoter, faksimiler samt indledning om teksten fremkommer ved at klikke øverst på hver tekstside.
 • Projekt Runeberg
  Tekstarkiv, der giver fri adgang til ældre klassisk litteratur fra alle de nordiske lande. Dog flest svenske titler. Rummer skønlitteratur, opslagsværker, tidsskrifter, aviser, den svenske bibel m.m. Baserer sig på værker af forfattere, der har været døde i mere end 70 år. Mange titler gengives i faksimile (affotograferede sider) og er derfor ikke søgbare.
 • Søren Kierkegaards Skrifter
  Søren Kierkegaards Skrifter, forkortet SKS, er en komplet nyudgivelse af alt, hvad der findes overleveret fra Søren Kierkegaards hånd. SKS udgives af Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

Aviser og medier

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Kulturmonitor
  Kulturmonitor er et digitalt nyhedsmedie, som hver dag leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
 • Retriever
 • Avisbase og mediearkiv med et stort antal norske og svenske aviser samt en del tv, radio, blogs og websider. Adgangsperioden varierer fra avis til avis og inden for de forskellige materialer.
 • Timarit.is
  Base med aviser og tidsskrifter fra Færøerne, Grønland og Island fra før 1920 og frem til i dag. For enkelte titler er der ikke adgang til de sidste to til fire år. Foruden nyheder og annoncer bringer basen tidsskriftsartikler om en mængde emner inden for alle fag. Opdateres løbende.

Specialsamlinger på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

Websites

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.


Biblioteker på nettet

Bibliotek.dk
Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Giver mulighed for at bestille materialer fra alle biblioteker til afhentning på eget bibliotek.

Nasjonalbiblioteket
Norges nationalbibliotek.

Kungliga biblioteket
Sveriges nationalbibliotek.
Herunder også adgang til Libris – Sveriges nationale bibliotekssystem.

Oria.no (BIBSYS)

Oria er en fælles biblioteksbase for de samlede materialer ved de norske fag- og forskningsbiblioteker. Rummer bl.a. henvisninger til bøger, forskningspublikationer, hovedopgaver, musik og noder, film samt elektronisk materiale fra åbne kilder.

Specialer

Specialeindgang på AU Library

Referencehåndtering

Det er vigtigt at henvise korrekt til andres arbejde i dine egne tekster.
Få mere information om referencehåndtering her.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.
Her finder du konkrete råd, inspiration og øvelser.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.