Aarhus Universitets segl

Fagside for Filosofi og Idehistorie

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for filosofi og idéhistorie. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

Artikelbaser

 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.
  OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift-index og Avis kronik index fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • Journal of the History of Women Philosophers and Scientists (Brill)
  Online tidsskrift der har fokus på kvindelige filosoffer. Giver adgang til tekster, online seminarer, udgivne bøger etc. Associeret med Universität Paderborn.

Bibliografier

 • Philosopher’s Index
  Indekserer tidsskriftsartikler, bøger og forskningsrapporter inden for filosofi, idéhistorie, etik, epistemologi, metafysik, logik, filosofihistorie og andre relaterede discipliner.

 • PhilPapers
  Det største arkiv inden for filosofi, indekserer bøger og artikler og høster løbende open access arkiver og forskerhjemmesider.

 • ATLA
  ATLA er den førende bibliografi inden for teologi, religionsvidenskab og etik. ATLA indekserer tidsskriftartikler, boganmeldelser og essaysamlinger. Der er referencer til litteratur på mange sprog, men engelsk dominerer. Der er ofte direkte adgang til teksterne.

Aviser og medier

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1985.

 • Mediestream
  Indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser.
 • WayBackMachine – The Internet Archive
  Digitalt arkiv, der gemmer websider, der rækker mere end 20 år tilbage. Det er tilgængeligt gennem søgemaskinen the Wayback Machine. Udover internetsider er The Internet Archive også et stort digitalt bibliotek, der indeholder tekster, video, radio, TV, film, software programmer, billeder, koncerter etc.
 • Factiva
  Database med adgang til aviser fra hele verden. Delvist fuldtekst.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Oxford English Dictionarry (OED)
  OED er den største og mest opdaterede ordbog af sin art. Med sin historiske tilgang giver ordbogen informationer om ords betydning, udvikling og brug ved hjælp af et stort antal citater fra mange forskellige perioder, tekster og genrer. Dækker hele den engelsksprogede verden.

E-bøger

 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder.

 • Ebook Central
  E-bogs-base, som dækker alle fagområder. Bøgerne, som overvejende er engelsksprogede, kommer fra anerkendte forlag. Indeholder mere end 6000 titler inden for kategorien philosophy.
   
 • Oxford Scholarship Online
  Oxford Scholarship Online giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Aarhus University Library abonnerer på emnepakker om klassiske studier, lingvistik, litteratur, økonomi og finans, filosofi, statskundskab, jura, politik, religion, biologi og folkesundhed.

Opslagsværker om specifikke emner

 • The Blackwell companion to hermeneutics
  Edited by Niall Keane and Chris Lawn (2016)
 • A companion to epistemology
  Edited by Jonathan Dancy, Ernest Sosa, and Matthias Steup. 2.ed. (2010)
 • A Companion to Metaphysics, 2nd Ed
  Jaegwon Kim (Editor), Ernest Sosa (Editor), Gary S. Rosenkrantz (Editor)
 • Dictionary of Existentialism
  Ed. by Haim Gordon, 1999. Indeholder korte introduktioner til eksistensfilosoffer og temaer.
 • A Dictionary of Philosophy of Religion
  Edited by Charles Taliaferro and Elsa J. Marty. 2010
  Ordbog der forklarer religionsfilosofiske begreber og giver korte biografier over religionsfilosoffer såvel nutidige som historiske.
 • Dictionary of Untranslatables
  A Philosophical Lexicon / Edited by Barbara Cassi. 2014. Samling af fundamentale filosofiske begreber med deres forskellige sproglige oversættelser og betydninger i forskellige sprogkulturer.
 • Encyclopedia of Aesthetics (1998)
  Kan findes dels som en del af Oxford Art Online og dels som selvstændig e-opslagsværk. Beskæftiger sig med kunsfilosofi og kunstkritik i meget bred forstand.

 • Encyclopedia of Bioethics 3rd ed./ Post. 2004
  Beskæftiger sig bl.a. med etik inden for sundhedsprofessioner, dyreforsøg, befolkningsregulering og miljø.
 • Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World
  Opslagsværket samler forskning om alle aspekter af neo latins vidtrækkende indflydelse fra renæssancen til moderne tid i oversigtsartikler (Macropaedia). Opslagsværket indeholder også 146 mindre emneopslag alfabetisk ordnet (Micropaedia).
 • Brill's New Pauly Online / Der Neue Pauly
  Dækker den klassiske oldtid fra de tidligste ægæiske kulturer til senantikken (2. årtusind f.v.t. til ca. 600-800 e.v.t.) og dens receptionshistorie. Omhandler personer, steder, institutioner, begivenheder, genstande, kunst, litteratur og filosofi.

Tekstarkiver og enkelte filosoffer

 • Project Gutenberg
  Verdens ældste tekstarkiv, som giver fri adgang til et meget stort antal ebøger inden for klassisk litteratur: prosa, lyrik, noveller, dramatik samt opslagsværker og håndbøger. Arkivet baserer sig ikke på videnskabelige tekstkritiske udgaver, men på tekster, som er frit tilgængelige på nettet. Det betyder, at fejl og mangler kan forekomme.
 • InteLex Past Masters
  Ebogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for litteratur, historie, filosofi, religion, klassiske studier, økonomi, politisk teori og sociologi, heriblandt kan nævnes Descartes, Fichte, Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer og Wittgenstein. 
 • The Encyclopedia of Concise Concepts by Women Philosophers
  Encyklopædi over filosofiske termer, koncepter og fænomener, forklaret at kvindelige filosoffer. Hvert opslag er mellem 100 og 300 ord. Bliver løbende opdateret siden 2018. Associeret med Universität Paderborn
 • Oxford New Histories of Philosophy
  Digital samling af bogtitler udgivet af Oxford University Press. Der gives full text adgang gennem kb.dk. Er en essentiel indgang til litteratur der rekontektualiserer traditionelle narrativer i filosofi og giver indsigt i stillegjorte kvindelige og ikke-vestlige filosoffer.
 • Calvini Opera Database
  Digital udgave af Calvin-udgaven i Corpus reformatorum fra 1863-1900.
 • Grundtvigs Værker
  Et igangværende projekt med at etablere en tekstkritisk og kommenteret digital udgave af Grundtvigs udgivne værker.
 • Søren Kierkegaards Skrifter (SKS)
  Det er en komplet udgivelse af alt, hvad der findes overleveret fra Kierkegaards hånd.
 • Supressed Histories Archives
  En uafhængig og non-profit online database bestående af 50.000 billeder, 100 visuelle præsentationer, artikler, foto essays, bøger og videoer der undersøge undertrykt kulturarv af kvinder i verden. Er ikke associeret med et universitet eller et forskningscenter.
 • Løgstrup Arkivet
  Oversigt over materialer til forskning i Løgstrup så som efterladte manuskripter, udgivne titler af Løgstrup, og et udvalg af sekundærlitteratur om Løgstrup.
 • Melanchthoni Opera Database
  Digital udgave af Melanchton-udgaven i Corpus reformatorum fra 1834-1860.
 • Internet Archive
  Her kan man finde primærlitteratur fra det 19. årh.
 • Marx wirklich studieren!
  Indeholder hele Marx-Engels Werke, (Berlin) på tysk til download.
 • Marxists Internet Archive
  Har mange Marx og Engels værker på engelsk og desuden generelt meget marxistisk litteratur (på engelsk) i fuldtekst. Har dog den ulempe, at den ikke har brugbare sidetal.
 • Marxistiske Klassikere
  Har tekster i webudgave af bl.a. Marx, Engels Lenin og Trotskij i danske oversættelser, bl.a. hele Kapitalen bd. 1. Har dog den ulempe, at den ikke har brugbare sidetal.
 • Online Library of Liberty (OLL) - A collection of scholarly works about individual liberty and free markets
  Online tekstsamling af værker om individual frihed og et frit markeder. Indeholder tekster fra oldtid til nutid. Der kan bl.a. søges på personer, titler eller ideer.
 • The Open Commons of Phenomenology
  Her kan man finde fuldtekst af forskellige fænomenologiske filosoffer.
 • Perseus Digital Library
  Klassiske tekster, f.eks. Platon, Aristoteles osv. på både græsk og engelsk. De engelske udgaver er dog typisk gamle oversættelser.

Andre Online ressourcer

 • Triangle Intellectual History Seminar
  Forum for en række nordamerikanske institutter og centre med idéhistorisk indhold.
 • H-Ideas
  Vigtig mailingliste for idéhistorikere, der giver opdateringer på nye bøger, konferencer, tidsskriftsnumre mm.

Podcasts

Online kurser


Referencehåndtering

Det er vigtigt at henvise korrekt til andres arbejde i dine egne tekster. Få mere information om referencehåndtering.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer. Her finder du konkrete råd, inspiration og øvelser.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.