Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Filosofi og Idehistorie

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for filosofi og idéhistorie. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

Artikelbaser

 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.
  OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift-index og Avis kronik index fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • DigiZeischriften
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt fra bl.a. sprogvidenskab, kunst, litteratur- og musikvidenskab over pædagogik, filosofi, historie, religion og teologi til samfundsvidenskab og naturvidenskab. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.
 • Idunn.no
  Database for norske fagtidsskrifter. Dækker humaniora, jura, naturvidenskab, pædagogik, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, økonomi. Adgang til fuldtekst i alle tidsskrifter fra 2004.
 • Persée
  Fransksprogede tidsskrifter indenfor alle fagområder samt årbøger, festskrifter, rapporter og kongresberetninger. Basen udvides løbende med nye titler. Fri adgang.

Bibliografier

 • Philosopher’s Index
  Indekserer tidsskriftsartikler, bøger og forskningsrapporter inden for filosofi, idéhistorie, etik, epistemologi, metafysik, logik, filosofihistorie og andre relaterede discipliner.

 • PhilPapers
  Det største arkiv inden for filosofi, indekserer bøger og artikler og høster løbende open access arkiver og forskerhjemmesider.

 • ATLA
  ATLA er den førende bibliografi inden for teologi, religionsvidenskab og etik. ATLA indekserer tidsskriftartikler, boganmeldelser og essaysamlinger. Der er referencer til litteratur på mange sprog, men engelsk dominerer. Der er ofte direkte adgang til teksterne.

 • Forskningsdatabasen
  Bibliografisk database med referencer til danske forskningspublikationer fra danske universiteter især, men også fra andre forskningsinstitutioner.

Aviser og medier

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990.

 • Mediestream
  Indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser.
 • WayBackMachine – The Internet Archive
  Digitalt arkiv, der gemmer websider, der rækker mere end 20 år tilbage. Det er tilgængeligt gennem søgemaskinen the Wayback Machine. Udover internetsider er The Internet Archive også et stort digitalt bibliotek, der indeholder tekster, video, radio, TV, film, software programmer, billeder, koncerter etc.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Webbaserede ordbøger såvel sproglige som faglige. Opdateres jævnligt med ord, som brugeren ikke finder i første forsøg. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder.
 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Oxford English Dictionarry (OED)
  OED er den største og mest opdaterede ordbog af sin art. Med sin historiske tilgang giver ordbogen informationer om ords betydning, udvikling og brug ved hjælp af et stort antal citater fra mange forskellige perioder, tekster og genrer. Dækker hele den engelsksprogede verden.
 • Gyldendals røde ordbøger
    Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals Røde Ordbøger  

E-bøger

 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder.

 • Ebook Central
  E-bogs-base, som dækker alle fagområder. Bøgerne, som overvejende er engelsksprogede, kommer fra anerkendte forlag. Indeholder mere end 6000 titler inden for kategorien philosophy.

 • Oxford Scholarship Online
  Oxford Scholarship Online giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Aarhus University Library abonnerer på emnepakker om klassiske studier, lingvistik, litteratur, økonomi og finans, filosofi, statskundskab, jura, politik, religion, biologi og folkesundhed.

Opslagsværker om særlige emner

Tekstarkiver og enkelte filosoffer

 • InteLex Past Masters
  E-bogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for litteratur, historie, filosofi, religion, klassiske studier, økonomi, politisk teori og sociologi, heriblandt kan nævnes Descartes, Fichte, Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer og Wittgenstein.
 • Project Gutenberg
  Verdens ældste tekstarkiv, som giver fri adgang til et meget stort antal e-bøger inden for klassisk litteratur: prosa, lyrik, noveller, dramatik samt opslagsværker og håndbøger. Arkivet baserer sig ikke på videnskabelige tekstkritiske udgaver, men på tekster, som er frit tilgængelige på nettet. Det betyder, at fejl og mangler kan forekomme. 
 • Calvini Opera Database
  Digital udgave af Calvin-udgaven i Corpus reformatorum fra 1863-1900.
 • Grundtvigs Værker
  Et igangværende projekt med at etablere en tekstkritisk og kommenteret digital udgave af Grundtvigs udgivne værker.
 • Søren Kierkegaards Skrifter (SKS)
  Det er en komplet udgivelse af alt, hvad der findes overleveret fra Kierkegaards hånd.
 • Luthers Werke im WWW.
  Weimarer Ausgabe.
 • Løgstrup Arkivet
  Oversigt over materialer til forskning i Løgstrup så som efterladte manuskripter, udgivne titler af Løgstrup, og et udvalg af sekundærlitteratur om Løgstrup.
 • Melanchthoni Opera Database
  Digital udgave af Melanchton-udgaven i Corpus reformatorum fra 1834-1860.
 • Internet Archive
  Her kan man finde primærlitteratur fra det 19. årh.
 • Marx wirklich studieren!
  Indeholder hele Marx-Engels Werke, (Berlin) på tysk til download.
 • Marxists Internet Archive
  Har mange Marx og Engels værker på engelsk og desuden generelt meget marxistisk litteratur (på engelsk) i fuldtekst. Har dog den ulempe, at den ikke har brugbare sidetal.
 • Marxistiske Klassikere
  Har tekster i webudgave af bl.a. Marx, Engels Lenin og Trotskij i danske oversættelser, bl.a. hele Kapitalen bd. 1. Har dog den ulempe, at den ikke har brugbare sidetal.
 • Online Library of Liberty (OLL) - A collection of scholarly works about individual liberty and free markets
  Online tekstsamling af værker om individual frihed og et frit markeder. Indeholder tekster fra oldtid til nutid. Der kan bl.a. søges på personer, titler eller ideer.
 • The Open Commons of Phenomenology
  Her kan man finde fuldtekst af forskellige fænomenologiske filosoffer.
 • Perseus Digital Library
  Klassiske tekster, f.eks. Platon, Aristoteles osv. på både græsk og engelsk. De engelske udgaver er dog typisk gamle oversættelser.

Websteder

 • Concepta
  Hjemsted for International Research School in Conceptual History and Political Thought. Siden indeholder opdaterede omfattende litteratur- og linklister mht. begrebshistoriens udvikling.
 • Political concepts. A critical lexicon
  Udgiver opslag om diverse politiske begreber og emner. Artiklerne er af meget høj kvalitet, skrevet af førende forskere og med ofte overraskende vinkler på emnet. Mere teoriudviklende end egentligt idéhistoriske, men et godt sted at starte sin undersøgelse af et politisk begreb.
 • International dictionary of intellectual historians
  Projekt for dokumentation af idéhistorikere og deres arbejde.
 • Triangle Intellectual History Seminar
  Forum for en række nordamerikanske institutter og centre med idéhistorisk indhold.
 • H-Ideas
  Vigtig mailingliste for idéhistorikere, der giver opdateringer på nye bøger, konferencer, tidsskriftsnumre mm.

Podcast m.m.


  Informationssøgning

  Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

  Referencehåndtering

  Det er vigtigt at henvise korrekt til andres arbejde i dine egne tekster. Få mere information om referencehåndtering.

  Mere til dig som studerer

  Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

  AU Studypedia

  AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.
  Find konkrete råd, inspiration og øvelser.

  Ophavsret

  Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?


  Ophavsret

  Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

  Informationssøgning

  Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

  Mere til dig som studerer

  Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.