Aarhus Universitets segl

Børns Litteratur og Medier

Opslagsværker

 • Keywords to Children’s Literature
 • Historical dictionary of children's literature
 • The Oxford encyclopedia of children's literature
 • International companion encyclopedia of children's literature  / Peter Hunt. 2nd ed.
 • The Routledge Companion to Picturebooks
 • Litteraturleksikon
  Litteraturleksikon er et opslagsværk, der forklarer begreber, metoder, fænomener og genrer inden for litteraturen. Opslagsværket giver læseren et overblik over det litteraturvidenskabelige felt med litteraturhenvisninger og forslag til videre læsning. Det er skrevet og redigeret af faglige specialister og dækker både klassiske emner og nye tendenser inden for litteraturforskningen
  .

 • The Literary Encyclopedia
  Internationalt opslagsværk om forfattere, værker og emner inden for verdenslitteraturen. Indholdet formidles også i sin historiske kontekst, idet det er muligt at søge på historiske emner og begivenheder. Opdateres løbende.

 • Oxford Research Encyclopedia of Literature
  Oxford Research Encyclopedia of Literature (ORE) favner et bredt felt af litterære emner fra hele verden: litteratur fra Afrika, Asien, England, Irland, Nordamerika og Vesteuropa. Samt emner som børnelitteratur, kulturstudier, lyrik, drama, film, medier, litterære begreber, litteraturhistorie, m.m. Alle artikler er peer-reviewed og skrevet af litterære eksperter. Rummer litteraturhenvisninger til videre læsning.

 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen, tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til bibliografien Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og introduktioner til litterære klassikere. Introduktionerne finder man ved at gå til forsiden, klikke på ’Publications’ og herefter søge på ’study guides’.

 • Kindlers Literatur Lexicon
  Det klassiske leksikon om verdenslitteratur på tysk. Helmut Kindler udarbejdede den første udgave 1965-72, anden udgave udkom 1988-92 (ved Walter Jens), og tredjeudgaven foreligger nu i print og online. Det er muligt at søge på forfatter, værk og litterære oplysninger.

 • Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism
  Opslagsværket er en central kilde inden for litterær teori og kritik. Indeholder et stort antal artikler om de væsentligste teoretikere, kritikere, skoler, emner og retninger inden for litteraturteori, æstetik, filosofi, kulturstudier m.m.
 • Oxford Reference Online
  En stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk, irsk og walisisk ordbog. Desuden citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer.
  Velegnet til både opslag om klassiske tekster via de mange opslagsværker indenfor klassiske studier – samt til opslag om børnelitteratur.
 • Den Store Danske
  Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi. Giver også adgang til Dansk Litteraturs Historie, Dansk Biografisk Leksikon og mange andre store opslagsværker inden for litteratur og kultur.

Bibliografier

 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet.
 • PsykINFO
  Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticle.
 • ERIC (Educational Resources Information Center)
  Den mest omfattende pædagogik-bibliografi i verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger, konferencepapirer, papers etc. inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. Der er som regel fuldtekstadgang til artikler og papers.
 • Bibliography of Metaphor and Metonymy
  International bibliografi, der dækker begrebet billedsprog meget bredt. Alle artikler er forsynet med emneord og mange også med et abstract. Basen opdateres en gang om året.
 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949).
  Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’.
  Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker).
 • Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
  Indeholder henvisninger til bøger og artikler om dansk litteratur og danske forfattere fremkommet over alt i verden siden 1967. Blev oprindelig udarbejdet af Aage Jørgensen, men videreføres nu i en opdateret version af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Opdateres løbende.
   
 • Education Research Complete
  Fuldtekstbibliografi, som giver adgang til artikler i en af verdens mest komplette samlinger af pædagogiske tidsskrifter.
 • Forskningsdatabasen (Den danske Forskningsdatabase)
  Bibliografisk database med referencer til danske forskningspublikationer fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m. Basen er ikke 100 % dækkende.
   

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Communication & Mass Media Complete
  CMMC bringer henvisninger til artikler i tidsskifter med fokus på kommunikation, massemedier og beslægtede områder – hermed også emner om børn og medier, børn og fiktion mm. CMMC tilbyder fuldstændig indeksering og abstracts for de fleste tidsskrifter.
 • JSTOR
  Tidsskriftarkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.
  OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet

E-bøger og tekstarkiver

 • Ebook Central
  Multidisciplinær e-bogsbase med mange titler indenfor litteraturhistorie. Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.
  Søg fx på ’Children’s literature’ eller ’Children and Media

 • Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)
  Tekstarkiv for den klassiske danske litteratur. Rummer tekster af ældre danske forfattere, som har været døde i mere end 70 år. Til hvert forfatterskab er knyttet en forfatterside med biografiske, bibliografiske og tekstkritiske data samt et litteraturhistorisk forfatterportræt skrevet af specialister inden for området.
 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Opdateres løbende med nye udgivelser. Serien er udkommet siden 1986 og udgives af Cambridge University Press. Der kan søges på tværs af alle companions på et emne – fx på ’Children’s literature’.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.

Ældre børnebøger

 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841 inkl. børnebøger) samt Danske bibliotekskataloger fra både folke- og forskningsbiblioteker (inkl. Det Kgl. Bibliotek, København)
 • Early European Books
  Tekstarkiv med digitaliseringer af den danske nationallitteratur før 1701 inden for alle fagområder. Giver adgang til et alsidigt udvalg af trykte kilder fra det femtende, sekstende og syttende århundrede. Supplerer Early English Books Online (EEBO) og beskæftiger sig i vidt omfang med bøger, der ikke er på engelsk. Indeholder nøjagtige søgbare gengivelser af værkerne (digitale faksimileudgaver). Udvides løbende.
  Danske bøger 1701-1918, der ikke findes i Early European Books kan evt. bestilles som Digitalisering on Demand - DOD på Det Kgl. Bibliotek, København (opret login som privat låner).
 • Børnebogssamlingen på Campus Emdrup
  Indeholder værker helt tilbage til 1700 tallet
 • Børnebøger m.m. på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
  Indeholder ukatalogiserede bøger fra 1840’erne.

Anmeldelser

 • Bibliotek.dk
  Danske anmeldelser og lektørudtalelser søges via bibliotek.dk. Søg titlen frem og klik på ’Anmeldelser’. Der er adgang til avisanmelder via Infomedia (WAYF). Anmeldelser fra tidsskrifter bestilles v søgning på tidsskriftet i Search (den elektroniske bestillingsblanket benyttes).
  Bibliotek.dk har lektørudtalelser på nyere børnebogstitler. AU Library, Campus Emdrup har trykte lektørudtalelser fra perioden 1965-1997.
 • Børn og bøger
 • The horn book magazine
 • The Horn Book Index 1924-1989

Specialsamlinger på Det Kgl. Bibliotek

Aviser og medier

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Kulturmonitor
  Kulturmonitor er et digitalt nyhedsmedie, som hver dag leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik. Udgives af Monitormedier A/S.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget.Kultur – specielt om medie- og kulturliv.

Websites


Biblioteker på nettet

Bibliotek.dk
Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Giver mulighed for at bestille materialer fra alle biblioteker til afhentning på eget bibliotek.

Bibliothèque nationale de France

The British Library

Deutsche National Bibliothek

 

Referencehåndtering

Det er vigtigt at henvise korrekt til andres arbejde i dine egne tekster. Få mere information om referencehåndtering.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer. Her finder du konkrete råd, inspiration og øvelser.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.