Aarhus Universitets segl

Fagside for Statskundskab

Indholdet på fagsiden for statskundskab er udvalgt af kontaktpersonerne. Hvis du har kommentarer eller forslag til øvrig information til siden, er du meget velkommen til at sende os en mail eller komme forbi vores kontor.

Opslagsværker

 • International Encyclopedia of Political Science
  Oversigtsartikler med mange litteraturhenvisninger inden for alle aspekter af det politiske liv, f.eks. komparativ politik, politisk økonomi, politisk sociologi og internationale relationer, samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i statskundskab.
 • Dictionary of the Social Sciences
  Værket indeholder kortfattede, klart skrevet definitioner af mere end 1.500 vigtige begreber.
 • Encyclopedia of Social Measurement
  Opslagsværk med mere end 300 artikler om metode og empirisk analyse inden for samfundsvidenskaberne. Emner, der dækkes er: kvantitative og kvalitative undersøgelses- og analyseteknikker, stikprøver og statistiske metoder. Desuden eksempler på datasæt, undersøgelsesstrategier m.m.
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences - IESS
  Samfundsvidenskabeligt akademisk opslagsværk, der indeholder kortere oversigtsartikler med omfattende litteraturhenvisninger. Værket  dækker bl.a. emner som antropologi, demografi, etnologi, økonomi, statskundskab, psykologi, pædagogik, sociologi, kønsstudier og medievidenskab.
 • Keesing's Record of World Events (indtil 1987 Keesings Contemporary Archives)
  Månedlig oversigt over de vigtigste begivenheder i verden, baseret på aviser; udkommet siden 1931. Der findes udførlige årlige person- og emneregistre samt en årlig landeoversigt. Haves som trykt udgave fra 2002-2016, opstillet som tidsskrift.
 • Lex.dk
  Portal med adgang til 11 danske opslagsværker herunder Den Store DanskeDanmarkshistorien,  ordforklaringer fra Den Danske Ordbog m.fl.
 • Oxford Handbooks Online
  En samling opslagsværker af høj kvalitet skrevet af førende forskere inden for de enkelte fagområder. Artiklerne opdateres jævnligt. Vær opmærksom på, at der kun er delvist fuldtekstadgang, da der ikke altid er adgang til alle årgange af et opslagsværk.
 • Oxford Reference Online
  En samlet indgang til 100 opslagsværker fra Oxford University Press inden for alt fra kunst, økonomi, medicin, miljø, historie, politik, litteratur, naturvidenskab til ordbøger, mytologi, arkitektur m.v.
 • Oxford Research Encyclopedias
  Oversigtsartikler, der er skrevet, peer-reviewed og redigeret af førende forskere. Hver af de 25 forskellige encyklopædier dækker både grundlæggende og banebrydende emner på tværs af flere faglige områder, f.eks. politics.
 • The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs
  Opslagsværk om interessegrupper, lobbyvirksomhed og politisk interessevaretagelse designet til at tilfredsstille et voksende globalt behov for viden og dybdegående forståelse af disse vigtige politiske aktiviteter for forskere, studerende, politiske beslutningstagere og moderne ledere.  
 • Sage Knowledge
  Elektroniske opslagsværker inden for humaniora og samfundsvidenskab.
 • Wikipedia
  Leksikon med åbent indhold. Findes på flere sprog i forskellige udgaver.

Artikelbaser

 • Scopus
  Artikelbase og citationsindeks. Den omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundheds-, natur-, samfundsvidenskab og humaniora. Tidsdækning 1960-.
 • ProQuest Social Sciences
  Samling af databaser inden for samfundsvidenskab. Baserne ligger også enkeltvis på databaselisten. Der vil ofte være fuldtekstadgang til materialet. Tidsdækning 1960-.
 • Web of Science
  Databasen er en unik emneindgang til international akademisk litteratur (især amerikansk) inden for alle emneområder, da den muliggør kædesøgning via de registrerede artiklers referencelister. Alle fagområder, delvis fuldtekst. Tidsdækning 1900-.
 • Worldwide Political Science Abstracts
  Artikler. Delvis fuldtekst. International politik, sociologi, politisk historie, historie, statskundskab, økonomi. Tidsdækning 1975-. (Indgår også i ProQuest Social Sciences).
 • Annual Reviews
  E-tidsskrifter med state of the art oversigtsartikler inden for natur- og samfundsvidenskab, skrevet af førende forskere efter invitation. Tidsdækning 1932-. Adgang til fuldtekst fra 1998-2017.
 • African Journals online
  Tidsskriftsdatabase, også kaldet AJOL, med peer-reviewede engelsk- og fransksprogede tidsskrifter, udgivet i afrikanske lande. Dækker alle fag. Delvis fuldtekst.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase/arkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange.
 • GoogleScholar
  Søgemaskine til søgning efter videnskabelig litteratur såsom papers, preprints, artikler og bøger inden for alle fagområder. Artiklerne stammer fra ikke-specificerede videnskabelige forlagstidsskrifter og selskaber, organisationer, institutioner, universiteter, repositories.

Alle databaser ved AU Library

Tidsskrifter

 • Politica
  Danmarks førende tidsskrift for politisk videnskab. Via tidsskrift.dk er der adgang til alle årgange. Se også PhD-afhandlinger ved Institut for Statskundskab udgivet ved Politica.
 • Administrativ debat
  Administrativ debat er den danske afdelings medlemsblad (af foreningen NAF - Nordiska administrativa förbundet). Indhold: aktuelle problemstillinger for den danske statslige og kommunale forvaltning. Haves på AU Library som trykt tidsskrift fra 1990-.
 • Idunn.no
  Norsk database for norske fagtidsskrifter. Artikler publicerede efter 2004 kan alle findes i basen. Der er adgang til fuldtekst i alle tidsskrifter med mindre andet er nævnt på det enkelte tidsskrifts præsentationsside.
 • Mandag Morgen
  Tidsskrift med dybdeborende journalistiske analyser af aktuelle politiske og økonomiske begivenheder, der kan forandre samfundet. Udgiver artikler, rapporter og særpublikationer, hvor der udpeges nye muligheder og løsninger på aktuelle risici og udfordringer. Haves på AU Library som trykt tidsskrift fra 1990-.
 • Nordisk administrativt tidsskrift
  Nordisk Administrativ Tidsskrift udgives af Nordisk Administrativt Forbund. Tidsskriftet er udkommet siden 1920 og er således nordens ældste tværvidenskabelige tidsskrift.
  Haves på AU Library som trykt tidsskrift fra 1920-2019. Fra 2020- er der e-adgang.
 • Politik
  Et tværfagligt samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der formidler akademiske argumenter om politik i bredeste forstand. Tidligere titel: Politologiske studier. Haves på AU Library som trykt tidsskrift fra 1998-2015. Fra 2010- er der e-adgang.
 • Politologisk årbog
  Politologisk årbog samler de bedste forskningsbidrag fra det forgangne år inden for statskundskab på tværs af de danske universiteter. Haves på AU Library som trykt tidsskrift fra 2012/13-.
 • RÆSON
  RÆSON er et uafhængigt magasin om dansk og international politik – skrevet af eksperter, journalister og politikere. 
  Tidsskriftet haves på AU Library som trykt tidsskrift fra 2007-. Udvalgte artikler og podcasts kan tilgås fra RÆSONs hjemmeside.
 • Samfundsøkonomen
  Samfundsøkonomen beskæftiger sig bredt med samfundsforhold og benytter analytiske tilgange fra alle samfundsvidenskaberne. Haves som trykt tidsskrift. Fra 1997- også som e-tidsskrift via biblioteksbasen.
 • Scandinavian Political Studies
  Tidsskrift udgivet af The Nordic Political Science Association (NoPSA), som er den nordiske udvidelse af nationale sammenslutninger inden for politisk videnskab i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
 • Tidsskrift.dk
  Den nationale portal for retrodigitaliserede danske faglige og videnskabelige tidsskrifter.
 • Udenrigs
  Udenrigs er Det Udenrigspolitiske Selskabs tidsskrift om international politik og er det eneste af sin art i Danmark, som udelukkende beskæftiger sig med udenrigspolitik. Haves som trykt tidsskrift. Fra 2005-2018 også som e-tidsskrift.
 • Ugebrevet A4
  Ugebrevet A4 er blandt Danmarks mest dagsordensættende medier. Bidrager til debatten om arbejdsmarkedet, velfærdssamfundet og de værdier og strømninger, der præger nutidens og fremtidens Danmark.
 • Økonomi & Politik
  Et samfundsvidenskabeligt tidsskrift med artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde. Haves på AU Library som trykt tidsskrift fra 1927-. Fra 2005 også som e-tidsskrift.

Aviser og medier

 • Infomedia
  Fuldtekstartikler fra danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Tidsdækning ca. 1990-.
  Bemærk: Infomedias materiale må ikke downloades, udprintes, lagres, videredistribueres uden for Informedias systemer eller høstes via maskinelle procedurer eller software.
 • Retriever
  Nordens største mediearkiv af trykte nationale og internationale aviser, websider, blogs, TV og radio. Tidsperiode varierer efter kilde.
 • Factiva
  Dow Jones Factiva giver adgang til omfattende globale nyheder fra aviser, nyhedsbreve, hjemmesider, virksomhedsrapporter og meget mere.
  Bemærk: Brug af datamining, tekstmining eller trendanalysefunktion er ikke tilladt.
 • Mediestream
  Mediestream giver online adgang til Det Kgl. Bibliotek - Aarhus digitale samlinger af dansk kulturarv, indtil videre aviser, radio og tv samt reklamefilm.
 • Svenska dagstidningar
  Database som indeholder digitaliserede svenske aviser fra 1645 til i dag. Der er ikke adgang til hele artikler, men der kan søges i den fulde tekst.
 • Norske digitaliserede aviser
  Nasjonalbiblioteket i Norge er i gang med at digitalisere de norske aviser fra 1763 og frem til i dag. Der er ikke adgang til alle artikler på grund af ophavsret.
 • LARM.fm
  Lydarkiv for medier. LARM.fm indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler samt historiske programoversigter, radioavisrapporter og - manuskripter.
 • Mediavejviseren
  Det mest komplette katalog over medier på den danske del af internet, med tusindvis af links. Liste over danske, nordiske samt udenlandske aviser.

Lovgivning, valgundersøgelser og partiprogrammer i Danmark

 • Valg og politiske partier i DK

 • Folketinget.dk
  Information om Folketinget og dets arbejde: Sammensætning, udvalg, partier, tal og fakta om folketingsvalg og folkeafstemninger. Love- og beslutningsforslag fordelt på ministerier, forespørgsler, ministerredegørelser, udvalgsbilag. Dækning af folketingsår se web-arkivet.
 • Retsinformation.dk
  Netsted med adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Søg i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.
 • Folketingstidende
  Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der  behandles i Folketingssalen, dvs. lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager.
  Der kan søges i Folketingstidende fra 1953 til i dag på folketingstidende.dk.
  Adgang til de komplette udgaver af Rigsdagstidende og Folketingstidende fra 1849/50 til 2008/09 på e-Folketingstidende.
 • Betænkninger
  Det Kgl. Biblioteks Service for Centraladministrationen er bibliotek og videnscenter for ministerier, departementer og styrelser samt råd og nævn. Der er adgang til alle nummererede kommissionsbetænkninger.  
  Se også: Bibliografien "Danske kommissionsbetænkninger", der indeholder ca. 9.700 referencer, dækkende litteratur fra 1850 til 1994. Bibliografiens referencer kan søges i bibliotekssystemet.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder.

Se også fagsiden for Jura.

Offentlig information og forskning i Danmark

 • Borger.dk
  Borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. På borger.dk finder du information og selvbetjening fra kommuner, regioner og stat.
 • Danmarks Forskningsportal
  Forskningsportalen indsamler og organiserer data om dansk publiceret forskning, f.eks. videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger, konferencebidrag m.m.
  Data indsamles fra 3 store globale tjenester samt danske forskningsinstitutioners lokale systemer.
 • Dansk Institut for Internationale Studier - DIIS
  DIIS er en uafhængig forskningsinstitution, som bl.a. udarbejder udredninger og redegørelser og følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, herunder i forhold til udviklingspolitiske problemstil­linger.
 • Magtudredningen
  Magtudredningen var et forskningsprojekt, der blev sat i gang på foranledning af Folketinget og som havde til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgangen til det 21. århundrede. Projektet blev afsluttet i 2005.  Bøgerne kan i dag downloades i fuld tekst fra Aarhus Universitetsforlag som bogserie og skriftserie.
 • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Institut for Statskundskab, Århus
  Institut for Statskundskab blev oprettet i 1959 og er det ældste af sin art i Danmark. Instituttet producerer forskning og undervisning af højeste kvalitet inden for alle centrale hovedområder i statskundskaben, herunder komparativ politik, international  politik, offentlig forvaltning, offentlig politik, sociologi og metode, samt politisk teori.
 • Institut for Statskundskab, København
  Instituttet blev oprettet i 1965 og har siden undervist studerende i samfundsfag (cand.mag.) og politologi (cand.scient.pol.) samt forsket i dansk og komparativ politik, international politik, national og international forvaltning samt sociologi, økonomi og videnskabelig metode.

Lovgivning, valgundersøgelser og partiprogrammer i Norge

Lovgivning, valgundersøgelser og partiprogrammer i Sverige

EU

 • Europa.eu
  Den Europæiske Unions officielle internetportal og netsted. Den er et godt udgangspunkt, hvis man leder efter oplysninger fra EU's informations- og vejledningstjenester, men ikke kender EU's mange hjemmesider.
 • EU-oplysningen
  Danmarks største hjemmeside om EU. Her findes både materiale, der forklarer om EU og de vigtigste dokumenter fra EU’s beslutningsproces.
 • European Sources Online
  Portal med information om Europa primært med fokus på EU - EU lovgivning, institutioner og aktiviteter i EU, europæiske lande, regioner og andre internationale organisationer i Europa.
 • Eurostat
  Det statistiske kontor i Den Europæiske Union er placeret i Luxembourg. Dets opgave er at forsyne Den Europæiske Union med statistikker på europæisk plan, der giver mulighed for sammenligninger mellem lande og regioner.
 • Eurobarometer
  Eurobarometer indeholder meningsmålinger, der er udført regelmæssigt på vegne af Europa-Kommissionen og andre EU-institutioner siden 1973. Rapporterne dækker mange forskellige emner, og der er factsheets med nøgleindikatorer for de enkelte lande. 
  Datasæt kan downloades fra EU Open Data Portal.
 • ParlGov.org
  ParlGov indeholder oplysninger om stemmetal, regeringssammensætninger og andre parlamentariske forhold i alle EU og de fleste OECD-demokratier (37 lande) fra 1945 til i dag. Databasen kombinerer cirka 1.400 partier, 770 valg og 1100 ministerråd.
 • VoteWatch.eu
  Votewatch.eu er en uafhængig organisation oprettet for at fremme bedre debatter og større gennemsigtighed i EU's beslutningstagning ved at give nem adgang til og analyse af de politiske beslutninger og aktiviteter i Europa-Parlamentet og EU-Ministerrådet.
 • Agence Europe
  Uafhængig nyhedsorganisation med daglig information om EU-samarbejdet i Kommissionen, Rådet og Parlamentet. Europe Daily Bulletin (nyheder), European Library (omtale af bøger og tidsskrifter vedrørende EU) og Europe Documents (studier, taler, rapporter m.m ). 
  Haves i trykt form 1960-94 og som CD-ROM 1995-.
 • POLITICO
  En global nyhedsorganisation med fokus på politik (policy and politics). Den europæiske udgave af POLITICO dækker EUs politik og personligheder.
  Fuldtekst adgang via AU Library fra 2007-.
 • Find-eR
  EU-kommissionens bibliotekers katalog med referencer til bøger, tidsskriftsartikler, EU-publikationer og dokumenter fra EU-landenes regeringer, der vedrører EU og europæisk integration.
 • EU Bookshop
  EU Bookshop fungerer som boghandel, bibliotek og arkiv på nettet for publikationer helt tilbage fra 1952.
 • EU publikationer
  Indgangsportal til publikationer fra EU's institutioner, som offentliggøres af Publikationskontoret.
 • EUR-Lex
  EUR-Lex giver fri adgang til EU-lovgivningen på 23 officielle EU-sprog (24, når irsk kræves). Den giver også mulighed for at følge lovgivningsprocedurerne. Databasen opdateres dagligt og indeholder mere end 3 millioner poster med tekster, som går helt tilbage til 1951.
 • Center for Europæisk Politik
  Et forskningscenter ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der beskæftiger sig med forskning indenfor europæisk politik, særligt EU-forskning.

Statistik og data

Faglige websider

 • AsiaPortal
  Nordisk informationsportal for forskere, studerende, embedsmænd og journalister med interesse i Asien. Dets indhold er primært baseret på samfundsvidenskab og humaniora.
 • Comparative Constitutions Project
  Hensigten med projektet er at undersøge kilder og konsekvenserne af forfatningsmæssige valg. Forskerne indsamler og analyserer data om de formelle karakteristika for skriftlige forfatninger, både aktuelle og historiske, for de fleste uafhængige stater siden 1789.
 • DiVA Portal
  Svenske og norske forskningspublikationer og studenterafhandlinger.
 • Freedom House
  Freedom House er bredt anerkendt som den endelige kilde til information om status for frihed i hele verden.
 • Kønsforskning
  Fagside fra Københavns Universitetsbibliotek med  oversigter og links til nogle af de vigtigste introduktioner til kønsforskningens teorier og metoder, til kernetidsskrifter og databaser. Derudover er der links til kildemateriale og fortællinger om de danske og nordiske kvindebevægelser og links til international kønsstatistik og ligestillingspolitik. 
 • Political Science Resources
  Politik og regering primært i UK og USA, herunder valgresultater.
 • Statesman's yearbook
  Statesman's Yearbook indeholder oplysninger om alle verdens lande. Arkivet dækker perioden fra 1864 til i dag. Haves på AU Library i trykt udgave.
 • V-Dem
  Varieties of Democracy (V-Dem) er en ny tilgang til at konceptualisere og måle demokratiet. Dækker alle lande (og nogle afhængige territorier) fra 1900 til i dag, når det er muligt.
 • World Constitutions Illustrated
  World Constitutions Illustrated indeholder den nuværende forfatning i alle lande i verden på originalsproget. 
 • World factbook
  Indeholder information om historie, befolkning, regeringer, økonomi, geografi, kommunikation, transport, militær og transnationale samarbejde fra ca. 266 lande. Adgang til fuld tekst 1981-2017 via Hein Online.
 • World leaders
  Information med navne på ministre og fremtrædende regeringsembedsmænd, US ambassadører, UN repræsentanter samt nationalbankdirektører i alle lande.
 • WWW Virtual Library: International Affairs Resources
  Portal med over 2000 annoterede links til engelsksprogede informationskilder inden for internationale og globale fagstudier.

Biblioteker på nettet

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder oplysninger om alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Materialerne kan bestilles til afhentning på eget bibliotek.
 • Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
  ABA er din indgang til viden om den danske arbejderbevægelses historie.
 • BIBSYS (oria.no)
  BIBSYS er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.
 • CBS Bibliotek
  CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS (Handelshøjskolen i København) og dækker CBS’ fagområder.
 • Det Kongelige Bibliotek
  KB er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet og Aarhus Universitet.
 • LIBRIS
  LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med litteratur inden for alle fagområder.
 • Roskilde Universitetsbibliotek
  RUB er et offentligt universitetsbibliotek for Roskilde Universitet.
 • Service for Centraladministrationen
  Det Kgl. Biblioteks Service for Centraladministrationen er bibliotek og videnscenter for ministerier, departementer og styrelser samt råd og nævn. Der er adgang til alle nummererede kommissionsbetænkninger.  
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek - København
  Fakultetsbiblioteket er en del af KUB - Københavns Universitetsbibliotek. Fakultetsbiblioteket dækker fagene Antropologi, Politologi, Psykologi, Sociologi og Økonomi.
 • Syddansk Universitetsbibliotek
  SUB er universitetsbibliotek for Syddansk Universitet.
 • WorldCat
  Global biblioteksbase, den største af sin art i verden, som dækker mere end 10.000 nordamerikanske og en del europæiske bibliotekers bogbestande m.m., herunder alle danske biblioteker gennem bibliotek.dk’s data.
 • Aalborg Universitetsbibliotek
  AUB er et offentligt forskningsbibliotek for det nordjyske område.

Specialer

Specialer fra Institut for Statskundskab i Aarhus.

BA-eksamensopgaver

Eksempler på stillede eksamensopgaver for alle fag på bachelorstudiet, Statskundskab.
Der er ikke adgang til besvarelser af opgaverne!

IP-kompendier 1966-1971

Erling Bjøls blå kompendier skrevet som grundbøger i International Politik til undervisningen på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet i perioden 1966-1971.

Semesterhylder

Der er semesterhylder på biblioteket til materiale, der skal bruges i undervisningen. Materialet er beregnet til kopiering på biblioteket og kan ikke udlånes. Tjek evt. biblioteksbasen for at se, om der skulle være et eksemplar til udlån.

På Bartholins Allé er Statskundskabs semesterhylder placeret ved siden af informationen på etage 1. Semesterhyldebøgerne er mærket med et grønt ”bånd”. 
Se alle titler på Statskundskabs semesterhylder.

Litteraturliste efter Politicas standard 

Skrivevejledning for Politica viser, hvordan referencerne på litteraturlisten skal udarbejdes.
Det er også muligt at anvende værktøjet EndNote, som holder styr på citationer og referencer i dine opgaver.

Om at henvise til Folketingstidende

På folketingstidende.dk er der en udførlig guide til, hvordan der laves entydige henvisninger til konkrete dokumenter og steder i Folketingstidende og Rigsdagstidende.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.