Aarhus Universitets segl

Undgå plagiering - for undervisere

Hvad kan jeg gøre for at forebygge plagiering?

Som underviser kan du hjælpe dine studerende til at undgå plagiering ved at gøre dem opmærksom på:

  • hvad begrebet plagering egentlig dækker over
  • hvilke konsekvenser plagiering kan have for den enkelte
  • hvordan plagiering kan undgås og hvordan eksamenssnyd kan undgås

Du læse om, hvad begrebet plagiering dækker over og finde inspiration til at arbejde med at forebygge plagiering i stopplagiat.nu og på AU's medarbejderside om eksamenssnyd.

Hvis jeg støder på plagiering?

Som underviser på AU har du mulighed for at anvende plagieringskontrolsystemet Ouriginal (tidligere Urkund) til at identificere eventuel plagiering. En rapport fra Ouriginal er ikke et sikkert bevis på plagiering, men kan påvise tekstlighed. Læs mere om tekstlighedsscrening og plagieringskontrol på AU.

Hvis du har mistanke om plagiering, skal du indberette og dokumentere sagen til Uddannelsesjura, som foretager den videre sagsbehandling på baggrund af din dokumentation. Se AU's medarbejdersider om eksamenssnyd.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek i AU Library.

Mere om plagiering

Stopplagiat.nu

Stopplagiat.nu er en webtutorial for studerende om plagiering.

De studerende kan lære, hvordan de citerer korrekt, og hvordan de sørger for tiltstrækkelig dokumentation i deres opgaver. 

Referencehåndtering

Hvis dine studerende citerer, de kilder, de anvender materiale fra - og håndterer citationerne i det skriftlige arbejde korrekt - er de på rette vej i forhold til at undgå plagiering. Læs mere om regler ved eksamen på AU.

Læs mere om referencehåndtering og hvordan dine studerende eksempelvis kan anvende et værktøj til at indsætte citationer og lave litteraturlister i deres tekster.

Hvad er plagiering?

De studerende kan benytte stopplagiat.nu til at blive klogere på, hvad plagiering er, og hvordan de undgår det. 

Plagiering spænder bredt og på følgende sider fra AU er det udfoldet, hvad der betragtes som eksamenssnyd.

Tekstlighedsscreening

AU anvender henholdsvis Ouriginal (tidligere Urkund) og iThenticate til tekstlighedsscreening af opgaver. Ouriginal er et system til screening af studerendes eksamensopgaver og er integreret i WISEflow. Gennem eksamenssystemerne er Ouriginal tilgængelig for alle undervisere på AU. iThenticate er et system til screening af af ph.d.-afhandlinger og benyttes kun på nogle fakulteter.