Aarhus Universitets segl

Undgå plagiering - for undervisere

Hvis jeg støder på plagiering?

Hvis du som underviser har mistanke om plagiering, og vil gå videre med sagen, skal du indberette og dokumentere sagen til Uddannelsesjura. Uddannelsesjura foretager den videre sagsbehandling, på baggrund af din dokumentation. Se desuden AU's side om regler, når du skal til eksamen

Som underviser på AU har du mulighed for at anvende plagieringskontrolsystemet Ouriginal (tidligere Urkund) til at identificere eventuel plagiering. En rapport fra Ouriginal er ikke et sikkert bevis på plagiering, men kan påvise overlap. Læs mere om tekstlighedsscrening og plagieringskontrol på AU.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge plagiering?

Som underviser kan du hjælpe dine studerende til at undgå plagiering ved at gøre dem opmærksom på:

  • hvad begrebet plagering egentlig dækker over
  • hvilke konsekvenser plagiering kan have for den enkelte
  • hvordan plagiering kan undgås og hvordan eksamenssnyd kan undgås

Studieadministrative medarbejdere kan kontakte Uddannelsesjura (UJ) ved spørgsmål af uddannelsesjuridisk karakter. UJ foretager legalitetskontrol i forhold til retlige klager, som universitetet modtager på uddannelsesområdet, behandler sager vedrørende eksamenssnyd m.m.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek i AU Library.

Mere om plagiering

Stopplagiat.nu

Stopplagiat.nu er en webtutorial om plagiering for studerende. Den er lavet i et samarbejde mellem danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet samt Aarhus Universitet. 

Selvplagiering

Kender du reglerne for, hvornår og hvordan du må bruge tekster du selv tidligere har skrevet? Det kunne f.eks. være artikler, phd-afhandlinger eller lignende? Forskerportalen har samlet en masse information om lige netop dette, så du kan undgå at plagiere dig selv.

Referencehåndtering

Hvis du citerer, de kilder, du anvender materiale fra, og håndterer dine citationer i dit skriftlige arbejde korrekt, undgår du plagiering.

Læs mere om referencehåndtering og hvordan dine studerende eksempelvis kan anvende et værktøj til at indsætte citationer og lave litteraturlister i deres tekster.

Hvad er plagiering?

Plagiering er at bruge en andens materiale (bøger, artikler, film, websider, tabeller, figurer etc.) som sit eget - uden at henvise præcist til den oprindelige kilde.

Plagiering er hvis en studerende f.eks. låner en andens opgave og afleverer den, som var den hans/hendes egen. Henvisninger i teksten, der er upræcise og mangelfulde kan også opfattes som plagiering.

Plagieringskontrol

AU anvender henholdsvis Ouriginal (tidligere Urkund) og iThenticate til plagieringskontrol. Ouriginal er et system til plagieringskontrol af studerendes opgaver og eksaminer, tilgængeligt for alle undervisere på AU. iThenticate er et system til kontrol af ph.d.-afhandlinger.