Aarhus Universitets segl

Referencehåndtering for studerende

 • - sådan får du styr på dine referencer

Uanset hvilken opgave du skal skrive, skal du altid dokumentere, hvem du citerer, hvilken litteratur du anvender og hvor du har dine oplysninger fra. I din opgave indsætter du løbende referencer, som henviser til din litteraturliste. Hvordan du gør det korrekt, afhænger af hvordan du vælger at opsætte dine referencer. Med andre ord hvilken referencestil, du anvender.

Hvilken referencestil skal du bruge?

Der findes mange forskellige referencestile, og det kan være svært at vide, hvilken du skal benytte. Nogle studier har bestemte krav eller standarder til referencestil. Eksempelvis benytter faget Psykologi standarden APA 7th. Historie anvender referencestilen Chicago full note, og studerende tilknyttet Medicin anvender ofte referencestilen Nature.

Her kan du se et eksempel på en bog i referencestilen APA 7th:

Sådan ser referencen ud i teksten


(Rienecker & Stray Jørgensen, 2022)

Sådan ser referencen ud i litteraturlisten


Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2022). Den gode opgave: håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning (6. udg.). Samfundslitteratur.

Tjek derfor f.eks. din studieordning, din fagbeskrivelse eller din studieportal for, om der er særlige krav til hvilken referencestil, du skal anvende i dine opgaver. Er der ingen særlige krav fra dit studie, kan du spørge din vejleder eller underviser.

Uanset hvilken referencestil du vælger at bruge, er det vigtigt, at du er konsekvent samt at dine referencer er præcise. Derfor anbefaler vi, at du benytter et referenceværktøj som f.eks. EndNote eller Zotero.

Husk at citere ChatGPT - og tjekke dens referencer

På AU anses “svar” eller outputs fra ChatGPT og andre Large language models (LLMs) som referencer. Du skal derfor henvise til dem på samme måde som til andre referencer i dit arbejde - i overensstemmelse med din referencestil. Hvordan du henviser til f.eks. ChatGPT afhænger af den referencestil, du bruger i din opgave.

Find anbefalinger til hvordan referencer til ChatGPT skal se ud i hhv. APA, Chicago og MLA.

Hvis du bruger ChatGPT eller andre LLMs til at generere referencer, skal du altid tjekke disse referencer, da de kan indeholde fejl eller være opdigtede.

Hvorfor skal du bruge et referenceværktøj?

Hvis du lærer at bruge et referenceværktøj tidligt i din uddannelse, kan du spare tid i din opgaveskrivning. Du sikrer samtidig, at dine referencer er opstillet korrekt, og du kan lettere samarbejde og dele referencer med dine medstuderende. Som studerende og ansat på AU kan du gratis anvende programmet EndNote, som er AU’s primære referenceværktøj. På AU Library supporterer og underviser vi i EndNote, samt i begrænset omfang i referenceværktøjet Zotero.

Hvis du har specifikke behov, som gør, at der er andre programmer, der passer bedre til dig, kan du eksempelvis anvende JabRef eller Paperpile. Læs evt. mere om de forskellige referenceværtktøjer.

Standarder og referencestile

Du kan enten henvise til og sortere dine referencer numerisk eller alfabetisk i litteraturlisten, afhængig af hvilken referencestil, du vælger.

Eksempel på en alfabetisk referencestil: APA 7th

Referencestilen APA 7th, som blandt andet bruges på de samfundsvidenskabelige uddannelser, er et eksempel på en alfabetisk referencestil. Henvisningen skal du notere med forfatter(e) og årstal i parentes i opgaveteksten, f.eks.: (Rienecker & Stray Jørgensen, 2022). Referencerne står alfabetisk i litteraturlisten.
Se eksempel på en bog i litteraturlisten:

Eksempel på en numerisk referencestil: Vancouver

Referencestilen Vancouver, som blandt andet bruges på flere sundhedsvidenskabelige uddannelser, er et eksempel på en numerisk referencestil. Henvisningen skal du notere som et tal i parentes i opgaveteksten, f.eks.: (1), og referencerne skal du placere numerisk i litteraturlisten.
Se eksempel på en bog i litteraturlisten:

Uanset hvilen referencestil du vælger, anbefaler vi, at du benytter et referenceværktøj, som eksempelvis EndNote eller Zotero, der automatisk genererer dine referencer.
Læs mere om referenceværktøjer.

Sådan refererer du til ChatGPT

Hvordan en reference til ChatGPT skal se ud, afhænger af den valgte referencestil. Bemærk at retningslinjer for referencer til ChatGPT stadig er under udvikling, så sørg for at tjekke din referencestandard.

Vi giver her eksempler baseret på APA, MLA og Chicago stilene, som alle har forskellige retningslinjer for at referere til ChatGPT.

APA

American Psychological Association tager i dette blogindlæg udgangspunkt i referencetypen "software", når det gælder referencer til ChatGPT og andre LLMs. Det er derfor vigtigt, at du i din litteraturliste inkluderer typen af software (Large language model), samt hvilken version af ChatGPT, du har anvendt. Det kan du finde i bunden af ChatGPTs side. Hvis du ikke kan finde versionen, kan du eksempelvis skrive ChatGPT 3.5. Referencen skal du indsætte i både teksten og referencelisten, eksempelvis:

Reference i teksten

(OpenAI, 2023) eller OpenAI (2023)

Referencelisten

OpenAI. (2023). ChatGPT (Nov 6 version) [Large language model]. 

        https://chat.openai.com/chat

OpenAI er her forfatteren og 2023 er årstallet for, hvornår den version af ChatGPT, du har anvendt, er fra. Titlen på din reference er ChatGPT. (Nov 6 version) viser, hvilken model, du har brugt, og Large language model beskriver typen af software. URL’en viser, hvor værktøjet kan tilgås.

Chicago

Referencestilen Chicago betrager brugen af ChatGPT som “personal communication”, idet outputtet fra ChatGPT i udgangspunktet ikke kan tilgås af andre. Det betyder, at du ved anvendelse af Chicago referencestilen, både Chicago notes og Chicago author-date, kun skal indsætte referencer for ChatGPT i teksten, men ikke i litteraturlisten. Du kan eksempelvis refererer til ChatGPT på følgende måde:

Nummereret fodnote eller slutnote

 1. Tekst genereret af ChatGPT, OpenAI, 9 februar, 2024, https://chat.openai.com/chat.

OpenAI svarer til forfatteren og datoen angiver, hvornår en teksten er genereret af ChatGPT. URL’en er, hvor værktøjet kan tilgås.

Chicago author-date format

(ChatGPT, 9. Februar, 2024)

Her noterer du, at en tekst er generet af ChatGPT, samt hvornår den er genereret.

Hvis du gør indholdet, både dit input og ChatGPTs output, tilgængeligt for læseren, eksempelvis med ShareGPT, skal du ved Chicago også have en reference i litteraturlisten.

MLA

Referencestilen Modern Language Association (MLA) anvender samme skabelon til alle referencetyper, også ChatGPT. Når du anvender MLA referencestilen, skal du notere hvilken kommando, du har givet ChatGPT, både i teksten og i referencelisten. Eksempelvis:

Reference i teksten

“PubMed er en medicinsk database med avancerede søgefunktioner. Google Scholar er dog mere tilgængelig for en større gruppe af brugere (”Beskriv forskellene mellem PubMed og Google Scholar”), så hvornår man bruger hvad afhænger af brugeren og konteksten”

Referencelisten

“Beskriv forskellene mellem videnskabelige databaser såsom PubMed, og på den anden side Google Scholar” kommando. ChatGPT, 6 nov. version, OpenAI, 3 Feb. 2024, chat.openai.com/chat.”

MLA angiver ikke ChatGPT som forfatter, og titlen er en beskrivelse af kommandoen, du har givet ChatGPT. Du kan finde versionen nederst på ChatGPTs side. Hvis du ikke kan finde oplysninger om version på siden, kan du eksempelvis skrive ChatGPT 3.5. Datoen efter udgiveren (OpenAI) viser, hvornår du har anvendt ChatGPT.

Brug et referenceværktøj

EndNote20

EndNote 20 er et referenceværktøj, som studerende og ansatte på Aarhus Universitet kan downloade gratis. EndNote kan bruges på både Windows, Mac og Linux og kan anvendes som tilføjelsesprogram til Microsoft Word. EndNote er udviklet med en stor grad af tilpasningsmuligheder, som gør det til et godt værktøj på tværs af mange fag.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid henvende dig til biblioteket.

De største fordele ved EndNote

 • Du har rig mulighed for at tilpasse referencestil og materialetyper
 • Der er ingen pladsbegrænsning og det er hurtigt at importe referencer – ideelt til store samlinger af referencer
 • Du har mulighed for automatisk import af PDF'er og du har fuldtekst søgemuligheder direkte fra EndNote
 • Du har gode søgemuligheder i dine referencer og i dine tekster, bl.a. i PDF'er og PDF kommentarer

Zotero

Zotero er et gratis referenceværktøj, der er kompatibelt med Google Chrome og Mozilla Firefox. Det kan bruges på både Windows, Mac og Linux. Zotero kan anvendes som tilføjelsesprogram til Google Docs og Microsoft Word. Zotero er udviklet specifikt til studerende og forskere inden for de humanistiske og æstetiske fag og er derfor særligt velegnet til studerende på AU Arts. Du kan downloade Zotero via deres officielle hjemmeside.

AU Library supporterer Zotero i begrænset omfang. Vi udbyder bl.a. åbne workshops i Zotero.

Ved yderligere behov for hjælp kan du kontakte informationsspecialist Karoline Liv Vildlyng

De største fordele ved Zotero

 • Nemt at importere referencer i browser via Zoteros tilføjelsesprogram i bl.a. Chrome og Firefox
 • Zotero kan bruges i Google Docs på samme måde som i Word og kan med fordel anvendes til gruppearbejde
 • Du kan nemt skifte sprog og referencestil i programmet
 • Særligt velegnet når du skriver referencer i fodnoter, f.eks. i referencestilen Chicago full note

JabRef

JabRef er et gratis referenceværktøj, du kan bruge på Windows, Mac og Linux. Værktøjet er udviklet til at arbejde med BibTeX filer og er velegnet til LaTeX brugere. JabRef er derfor et godt værktøj til at arbejde med referencer i systemer som TeX/LaTeX og Markdown. JabRef kan anvendes som tilføjelsesprogram til eksterne programmer som Emacs, Kile, LyX, Texmaker, TeXstudio, Vim og WinEdt.

De største fordele ved JabRef

 • JabRef er velegnet til LaTeX brugere med en god integration til LaTeX editors og programmer, der anvender BibTex filformatet
 • Du kan hente referencer direkte via ISBN eller DOI nummer
 • Ingen pladsbegrænsning

Paperpile

Paperpile er et webbasereret referenceværktøj, du kan bruge på Windows og Mac med abonnement. Du kan anvende Paperpile som et tilføjelsesprogram til Chrome, Google Docs, Microsoft Word og Overleaf. Da Paperpile er webaseret, er referencer og tilknyttede PDF filer altid tilgængelige på tværs af enheder på både Android og iOS.

De største fordele ved Paperpile

 • Paperpile er et Cloud-baseret program med mulighed for at læse og annotere i dine PDF filer på tværs af flere enheder, både på mobil, tablet og computer
 • Let adgang via din Google konto
 • Du kan hente referencer direkte via ISBN eller DOI nummer

Brug et referenceværktøj

Brug et referenceværktøj til at håndtere dine referencer og opstille dem korrekt og konsistent.