Aarhus Universitets segl

Referencehåndtering for studerende

  • Hvordan kan jeg håndtere mine kilder?

Hvorfor er referencehåndtering relevant for mig?

At håndtere referencer er at håndtere de kilder, du henviser til i dine skriftlige opgaver. Du skal altid kunne dokumentere, hvor du har en given teori fra, hvem du har citeret eller hvilken litteratur, der ligger til grund for diskussioner og lignende.

Ved at henvise korrekt kan du undgå at plagiere andres værker. Dine læsere, f.eks. vejleder og censor, skal også kunne genfinde det materiale, du henviser til. Derfor er en korrekt referencehåndtering vigtig for dig som studerende.

Hvordan læser jeg en reference?

Referencer består af forskellige typer oplysninger. Dette er et eksempel på en artikel i et tidsskrift - opstillet efter Harvard metoden. En reference på en bog vil derimod som regel bestå af oplysninger om forfatter, udgivelsesår, titel, udgiver og udgivelsessted. 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte AU Library, som står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.

Referenceværktøjer

Gør det nemt at håndtere dine referencer - brug et referenceværktøj!

Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende værktøjet EndNote.
AU Library supporterer dette værktøj.

Standarder og output styles

Uanset om du håndterer dine kilder manuelt eller du anvender et referenceværktøj, skal du vælge en metode til eller standard for hvordan disse skal opstilles. Disse standarder kaldes ofte for styles eller output styles.  

En output style definerer hvilke oplysninger, der skal være inkluderet i dine referencer og henvisninger. Stylen definerer også hvordan disse oplysninger skal præsenteres i dit skriftlige arbejde, både i den løbende tekst eller fodnoter samt i litteraturlisten.

Hvilken standard/output style skal jeg vælge? 

Der findes mange forskellige styles, og det kan være svært at finde ud af hvilken en, du skal vælge. 
Tjek din fagbeskrivelse, din studiehåndbog, din studieportal eller andre relevante kilder for at se, om der er særlige krav til, hvilken output style/standard, du skal anvende, når det gælder henvisninger og litteraturliste. Er der ingen særlige krav, kan du evt. spørge på dit lokale bibliotek i AU Library eller kontakte din vejleder for at høre, om han/hun har specifikke præferencer.

Det vigtigste er, at dine henvisninger og litteraturliste er opstillet ensartet igennem din opgave, at der er konsistens, og at dine kilder er fyldestgørende.

Eksempler på output styles: 

Mere om referencehåndtering

Hvilken standard/output style skal jeg vælge?

  • Tjek din fagbeskrivelse, din studieportal eller andre relevante kilder for at se, om der er særlige krav til, hvilken output style/standard, du skal anvende, når det gælder henvisninger og litteraturliste. Er der ingen særlige krav, kan du evt. spørge på dit lokale bibliotek i AU Library eller kontakte din vejleder for at høre, om han/hun har specifikke præferencer. Det vigtigste er, at dine henvisninger og litteraturliste er opstillet ensartet igennem din opgave, at der er konsistens, og at dine kilder er fyldestgørende.

Hvornår anvender man forkortelsen ibid.?

  • Ibid. er forkortelsen af det latinske Ibidem som betyder det samme sted. Forkortelsen kan anvendes, når du henviser til den samme (foregående) kilde. Der må bare ikke være henvisninger til andre kilder imellem.

Primære eller sekundære kilder?

Det er altid at foretrække at læse og citere primære kilder (bøger, artikler og lignende). Dvs. de originale værker. Det er dog ikke altid muligt at få fat på primære kilder og du kan derfor være nødt til at henvise til andre kilder (sekundære), der citerer den primære kilde. Det kan i din tekst eksempelvis gøres på følgende måder:

  • Sørensen et al.  redegør for begrebet således… (Meyer, 2008, s. 109).
  • ...som redegør for begrebet således... (Sørensen et al., 2001 in Meyer, 2008, s. 109)

Her henvises til en publikation af forfatteren Meyer fra 2008, som er den sekundære kilde. I denne publikation, på side 109, henvises der til den primære kilde (Sørensen et al.), som det i dette tilfælde ikke har været muligt at få fat på.

Særlige forhold på AU