Aarhus Universitets segl

Referencehåndtering for studerende

 • - sådan får du styr på dine referencer

Uanset hvilken opgave du skal skrive, skal du altid dokumentere, hvem du citerer, hvilken litteratur du anvender og hvor du har dine oplysninger fra. I din opgave indsætter du løbende referencer, som henviser til din litteraturliste. Hvordan du gør det korrekt, afhænger af hvordan du vælger at opsætte dine referencer. Med andre ord hvilken referencestil, du anvender.

Hvilken referencestil skal du bruge?

Der findes mange forskellige referencestile, og det kan være svært at vide, hvilken du skal benytte. Nogle studier har bestemte krav eller standarder til referencestil. Eksempelvis benytter faget Psykologi standarden APA 7th. Historie anvender referencestilen Chicago full note, og studerende tilknyttet Medicin anvender ofte referencestilen Nature.

Her kan du se et eksempel på en bog i referencestilen APA 7th:

Sådan ser referencen ud i teksten


(Rienecker & Stray Jørgensen, 2022)

Sådan ser referencen ud i litteraturlisten


Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2022). Den gode opgave: håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning (6. udg.). Samfundslitteratur.

Tjek derfor f.eks. din studieordning, din fagbeskrivelse eller din studieportal for, om der er særlige krav til hvilken referencestil, du skal anvende i dine opgaver. Er der ingen særlige krav fra dit studie, kan du spørge din vejleder eller underviser.

Uanset hvilken referencestil du vælger at bruge, er det vigtigt, at du er konsekvent samt at dine referencer er præcise. Derfor anbefaler vi, at du benytter et referenceværktøj som f.eks. EndNote eller Zotero.

Brug ikke ChatGPT eller AI til at generere dine referencer

Vær opmærksom på, at ChatGPT og andre tekstgenererende kunstige intelligenser for nuværende producerer referencer, der kan være falske eller ukorrekte. Referencer du ikke kan citere eller anvende i akademiske opgaver. Enkelte dele af referencen kan være korrekte (titlen på tidsskriftet eller navn på forfatter), men den samlede reference vil som udgangspunkt være opdigtet. Vi opfordrer dig derfor kraftigt til ikke at anvende ChatGPT eller lignende services til at generere referencer og litteraturlister.

Hvorfor skal du bruge et referenceværktøj?

Hvis du lærer at bruge et referenceværktøj tidligt i din uddannelse, kan du spare tid i din opgaveskrivning. Du sikrer samtidig, at dine referencer er opstillet korrekt, og du kan lettere samarbejde og dele referencer med dine medstuderende. Som studerende og ansat på AU kan du gratis anvende programmet EndNote, som er AU’s primære referenceværktøj. På AU Library supporterer og underviser vi i EndNote, samt i begrænset omfang i referenceværktøjet Zotero.

Hvis du har specifikke behov, som gør, at der er andre programmer, der passer bedre til dig, kan du eksempelvis anvende JabRef eller Paperpile. Læs evt. mere om de forskellige referenceværtktøjer.

Standarder og referencestile

Du kan enten henvise til og sortere dine referencer numerisk eller alfabetisk i litteraturlisten, afhængig af hvilken referencestil, du vælger.

Eksempel på en alfabetisk referencestil: APA 7th

Referencestilen APA 7th, som blandt andet bruges på de samfundsvidenskabelige uddannelser, er et eksempel på en alfabetisk referencestil. Henvisningen skal du notere med forfatter(e) og årstal i parentes i opgaveteksten, f.eks.: (Rienecker & Stray Jørgensen, 2022). Referencerne står alfabetisk i litteraturlisten.
Se eksempel på en bog i litteraturlisten:

Eksempel på en numerisk referencestil: Vancouver

Referencestilen Vancouver, som blandt andet bruges på flere sundhedsvidenskabelige uddannelser, er et eksempel på en numerisk referencestil. Henvisningen skal du notere som et tal i parentes i opgaveteksten, f.eks.: (1), og referencerne skal du placere numerisk i litteraturlisten.
Se eksempel på en bog i litteraturlisten:

Uanset hvilen referencestil du vælger, anbefaler vi, at du benytter et referenceværktøj, som eksempelvis EndNote eller Zotero, der automatisk genererer dine referencer.
Læs mere om referenceværktøjer.

Brug et referenceværktøj

EndNote20

EndNote 20 er et referenceværktøj, som studerende og ansatte på Aarhus Universitet kan downloade gratis. EndNote kan bruges på både Windows, Mac og Linux og kan anvendes som tilføjelsesprogram til Microsoft Word. EndNote er udviklet med en stor grad af tilpasningsmuligheder, som gør det til et godt værktøj på tværs af mange fag.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid henvende dig til biblioteket.

De største fordele ved EndNote

 • Du har rig mulighed for at tilpasse referencestil og materialetyper
 • Der er ingen pladsbegrænsning og det er hurtigt at importe referencer – ideelt til store samlinger af referencer
 • Du har mulighed for automatisk import af PDF'er og du har fuldtekst søgemuligheder direkte fra EndNote
 • Du har gode søgemuligheder i dine referencer og i dine tekster, bl.a. i PDF'er og PDF kommentarer

Zotero

Zotero er et gratis referenceværktøj, der er kompatibelt med Google Chrome og Mozilla Firefox. Det kan bruges på både Windows, Mac og Linux. Zotero kan anvendes som tilføjelsesprogram til Google Docs og Microsoft Word. Zotero er udviklet specifikt til studerende og forskere inden for de humanistiske og æstetiske fag og er derfor særligt velegnet til studerende på AU Arts. Du kan downloade Zotero via deres officielle hjemmeside.

AU Library supporterer Zotero i begrænset omfang. Vi udbyder bl.a. åbne workshops i Zotero.

Ved yderligere behov for hjælp kan du kontakte informationsspecialist Karoline Liv Vildlyng

De største fordele ved Zotero

 • Nemt at importere referencer i browser via Zoteros tilføjelsesprogram i bl.a. Chrome og Firefox
 • Zotero kan bruges i Google Docs på samme måde som i Word og kan med fordel anvendes til gruppearbejde
 • Du kan nemt skifte sprog og referencestil i programmet
 • Særligt velegnet når du skriver referencer i fodnoter, f.eks. i referencestilen Chicago full note

JabRef

JabRef er et gratis referenceværktøj, du kan bruge på Windows, Mac og Linux. Værktøjet er udviklet til at arbejde med BibTeX filer og er velegnet til LaTeX brugere. JabRef er derfor et godt værktøj til at arbejde med referencer i systemer som TeX/LaTeX og Markdown. JabRef kan anvendes som tilføjelsesprogram til eksterne programmer som Emacs, Kile, LyX, Texmaker, TeXstudio, Vim og WinEdt.

De største fordele ved JabRef

 • JabRef er velegnet til LaTeX brugere med en god integration til LaTeX editors og programmer, der anvender BibTex filformatet
 • Du kan hente referencer direkte via ISBN eller DOI nummer
 • Ingen pladsbegrænsning

Paperpile

Paperpile er et webbasereret referenceværktøj, du kan bruge på Windows og Mac med abonnement. Du kan anvende Paperpile som et tilføjelsesprogram til Chrome, Google Docs, Microsoft Word og Overleaf. Da Paperpile er webaseret, er referencer og tilknyttede PDF filer altid tilgængelige på tværs af enheder på både Android og iOS.

De største fordele ved Paperpile

 • Paperpile er et Cloud-baseret program med mulighed for at læse og annotere i dine PDF filer på tværs af flere enheder, både på mobil, tablet og computer
 • Let adgang via din Google konto
 • Du kan hente referencer direkte via ISBN eller DOI nummer

Brug et referenceværktøj

Brug et referenceværktøj til at håndtere dine referencer og opstille dem korrekt og konsistent.