Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Billeder

Billeder er ligesom tekster beskyttet af ophavsretsloven. Du skal derfor have tilladelse til at gøre brug af dem.

Rettighedshaveren kan have givet tilladelse til, at der kan ske fri benyttelse af billedet enten ved at have tilkendegivet dette eller påført en Creative Commons-licens. Du kan læse mere om Creative Commons her.

Hvis fotografen er død for mere end 70 år siden, er billedet ikke længere beskyttet af ophavsretten, og du kan frit anvende det med angivelse af fotografens navn.

Billeder skal i denne sammenhæng forstås bredt som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer.

Billeder i opgaver

Hvis du gør brug af billeder i opgaver i forbindelse med dit studie, så er du som studerende omfattet af den rammeaftale, som er indgået mellem Aarhus Universitet og Copydan Billedkunst. Læs mere om rammeaftalen.

Med aftalen må du f.eks. gerne finde et billede på internettet og gøre brug af det i en opgave eller en PowerPoint-præsentation, så længe materialet kun lægges på Brightspace og lignende sikre intranet og ikke offentliggøres andre steder. Husk altid at anføre kilden, uanset om du bruger billedet i en opgave, PowerPoint eller lignede.

Billeder i opgaver du offentliggør

Hvis du uploader en opgave i en opgavebank, på de sociale medier, på din hjemmeside eller lignende steder, så opgaven er offentligt tilgængelig, vil du ikke længere være dækket af den aftale, som er indgået mellem Aarhus Universitet og Copydan Billedkunst.

Du skal derfor enten fjerne billederne fra opgaven eller kontakte rettighedshaverne og spørge om lov til at benytte billederne.

Husk altid at anføre kilden, uanset om du bruger billedet i en opgave, en PowerPoint-præsentation eller lignede.

Brug af egne billeder

Hvis du selv tager et portrætbillede eller lignende, som du bruger i en opgave, skal du huske at få samtykke til det fra de personer, som eventuelt optræder på billedet. Et samtykke er altid bedst at få skriftligt.