Aarhus Universitets segl

Optage undervisning

Når det gælder optagelser, som du vil dele med andre, så er det både reglerne om ophavsret og reglerne i persondataloven, der er vigtige.

Må jeg optage og dele mine optagelser?

Hvad enten du laver lydoptagelser eller videooptagelser af din undervisning, må du ikke uden din undervisers samtykke dele dette materiale med andre.

Hvis der på optagelsen optræder andre medstuderende, som f.eks. kommer med indlæg i en diskussion, skal du også indhente samtykke fra dem, førend du må offentliggøre optagelsen.

Du skal også være opmærksom på, at du skal have tilladelse til at dele alt ophavsretsbelagt materiale, der vises i underviserens præsentation.

Læs retningslinjer for streaming og optagelse af undervisningen ved AU, for både undervisere og studerende.

Dine rettigheder

Hvis du selv kommer med indlæg, eller på anden måde deltager aktivt i undervisning, der optages med henblik på offentliggørelse, så skal du inden offentliggørelse spørges om lov. Og hvis du siger nej, må optagelsen ikke offentliggøres.

Vær opmærksom på, at det er AU’s holdning, at din underviser gerne må lægge optagelser af undervisningen i kursusrum på Brightspace, så længe optagelsen er en del af et tilrettelagt undervisningsforløb. Her er det ikke nødvendigt at indhente dit samtykke, selvom du optræder i den pågældende optagelse.

Læs om dine rettigheder på undervislovligt.dk