Aarhus Universitets segl

Publicering i AU's projektbibliotek

  • Værd at vide før, under og efter publicering af din afsluttende opgave

Du kan give andre studerende på Aarhus Universitet mulighed for at læse din afsluttende opgave ved at give din tilladelse til, at din opgave bliver uploadet i AU's projektbibliotek (Pure).

Opgaven vil kunne søges frem og læses af andre på AU i bibliotekssystemet på Det Kgl. Bibliotek.

Dit bidrag vil således kunne bringes i spil i forhold til forskning, og andre studerende på AU kan blive inspireret, når de f.eks. selv skal skrive opgave på AU.

Hvad skal du være opmærksom på, inden du publicerer din opgave?

Der er nogle forhold, du bør tage stilling til, inden du publicerer din opgave i AU's projektbibliotek. Du har nemlig selv ophavsretten til din opgave, og hvis du vælger at offentliggøre den, er det dit ansvar, at indholdet lovligt kan offentliggøres.  

Læs mere om ophavsret, citater, brug af billeder m.m.

Søg evt. også hjælp i fagportalen for din uddannelse​​​​​​​.

Kan alle studerende på AU publicere?

De fleste studerende på AU kan publicere deres afsluttende opgaver i AU's projektbibliotek. Nogle få uddannelser har dog valgt ikke at tilbyde mulighed for publicering via WISEflow i forbindelse med aflevering.

Ophavsret - hvad skal du gøre, når din opgave indeholder materiale, som andre har ophavsret til?

Hvis der er illustrationer, billeder eller grafer fra artikler eller bøger i din opgave, så kræver det typisk en tilladelse fra forlaget, hvis du vil offentliggøre din opgave. Du skal derfor sørge for at få tilladelse fra ophaverne. Hvis du er i tvivl, skal du søge rådgivning. Læs mere om ophavsret og billeder, drøft det med din vejleder/eksaminator eller søg hjælp i fagportalen for din uddannelse.

Adgang til din opgave i AU’s projektbibliotek

Når du har publiceret din opgave i projektbiblioteket og bestået din eksamen, kan studerende og ansatte på AU få adgang til din opgave via bibliotekssystemet på Det Kgl. Bibliotek.
For at søge og kunne få adgang til opgave, skal studerende og ansatte på AU:

  • være logget ind i bibliotekssystemet

OG samtidigt være koblet på enten:

  • AU’s netværk (det kablede netværk (campus) eller 
  • det trådløse netværk Eduroam (campus) eller
  • AU-VPN (hjemmefra)

Hjælp til publicering i AU’s projektbibliotek?

Har du har problemer med at registrere din opgave eller få rettet indtastningsfejl efter publicering, skal du kontakte din eksamensadministrator, som vil hjælpe dig.

Tilbyder WISEflow ikke publicering? 
Tag kontakt til din eksamensadministrator, som administrerer din prøve. Administrators kontaktinformation fremgår på din afleveringskvittering i WISEflow.

Fortryder du publiceringen?  
Du kan altid trække din publicering tilbage. Tag kontakt til din eksamensadministrator, som vil hjælpe dig eller søg hjælp i fagportalen for din uddannelse.

Hjælp til håndtering af fortroligt materiale?

Er du i tvivl, om din opgave indeholder fortroligt materiale, skal du ikke publicere den, før du har fået rådgivning af din eksaminator/vejleder.

Eksempler på fortroligt materiale er, hvis der indgår personhenførbare oplysninger, eller hvis det er et erhvervsspeciale eller tilsvarende, hvor der er indgået aftale om fortrolighed med virksomheden.

Har du ved en fejl publiceret en opgave med fortroligt materiale? 
Sørg straks for, at publiceringen bliver trukket tilbage. Ret henvendelse til din eksamensadministrator, som vil hjælpe med at tilbagetrække opgaven.

Hvad er Pure?

Pure er et produkt, AU anvender til at registrere bl.a. videnskabelige artikler og afsluttende opgaver. Når du har publiceret din afsluttende opgave i Pure, kan den efterfølgende søges frem i Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem. Det betyder, at dine medstuderende på AU har mulighed for at læse dit bidrag og hente inspiration.