Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hjemmeadgang

Hvad er hjemmeadgang?

Studerende og ansatte ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har mulighed for at få hjemmeadgang til de elektroniske ressourcer, som Det Kgl. Bibliotek /Aarhus University Library abonnerer på.

Hjemmeadgang betyder, at du kan få adgang til elektroniske tidsskrifter, e-bøger, databaser m.m. fra en hvilken som helst pc, du benytter, både hjemmefra og fx under ophold i udlandet.

Hvordan bruges det?

Studerende og ansatte ved Aarhus Universitet logger på fjernadgangen via tre forskellige login-systemer:

  • Via WAYF
  • Via Det Kgl. Bibliotek / AU Library
  • Via AUs VPN

Ansatte ved Aarhus Universitetshospital kan logge på fjernadgangen via:

  • Via Det Kgl. Bibliotek / AU Library login-system. 
    Du skal være registreret som ansat ved hospitalerne i bibliotekets brugerregister.

Er du i tvivl, om du er oprettet korrekt, kan du kontakte Det Kgl. Bibliotek - Aarhus personligt eller på brugerregistrering.aarhus@kb.dk.

Husk altid at tilgå de elektroniske ressourcer via bibliotekernes hjemmeside. Det er ikke muligt at tilgå e-ressourcerne direkte på nettet. Du vil blive bedt om logge ind før du får adgang til den ønskede e-ressource.

Regler for hjemmeadgang

Hjemmeadgang er strengt personligt og må kun benyttes i personligt studie- og forskningsøjemed. Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder (herunder hele bøger eller hele tidsskrifter), samt systematisk lagring af data er strengt forbudt.

Det er endvidere forbudt at videregive bruger-id og password (pinkode) til andre og at benytte hjemmeadgangen i forbindelse med anden arbejdsplads. Hvis biblioteket eller dataleverandøren opdager misbrug, vil adgangen blive lukket for den pågældende. Al trafik vedrørende hjemmeadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.

Problemer med adgangen?

  • Anvender du en arbejdscomputer, kan du komme ud for problemer med hjemmeadgang til AU Library's elektroniske ressourcer. Problemet skyldes ofte, at der fra din virksomheds/organisations side er installeret en firewall, der blokerer for download af artikler fra AU Library.

    I sådanne tilfælde opfordrer vi dig til, at du anvender din private computer til download af artikler eller taler med din virksomheds IT-afdeling om evt. åbning af de to porte, som virksomhedens netværk ikke umiddelbart tillader adgang til.