Aarhus Universitets segl

Bibliometri for forskere

  • Information om bibliometri og bibliometriske analyser

Hvad er bibliometri?

Bibliometriske analyser er kvantitative undersøgelser af publikationer og publiceringsmønstre.

Analyserne resulterer ofte i indikatorer, der i stigende grad anvendes til at belyse forskeres eller publikationers indflydelse og udbredelse. Indikatorer bør ikke stå alene som målestok for forskningskvalitet.

Bibliometriske analyser spænder fra simple optællinger af f.eks. en institutions eller forfatters publikationer til forskellige typer af citationsanalyser.

Anvendelsesmuligheder

Bibliometriske analyser og indikatorer kan f.eks. benyttes i forbindelse med fundraising, udvikling af publiceringsstrategier eller afrapportering i forbindelse med afslutning af projekter.

Bibliometriske analyser kan også anvendes til at kortlægge og visualisere strukturen inden for nye som gamle forskningsområder, vise hvor det nuværende fokus ligger inden for et givent forskningsemne eller vise hvilke forskere eller institutioner, der ofte samarbejder inden for forskellige forskningsfelter.

H-index

H-index er en bibliometrisk indikator, der sammenholder publikationer og citationer for én forfatter. Indikatoren er meget udskældt og der findes flere kilder til beregningen af h-index.

Tidsskriftsindikatorer

Der findes en lang række forskellige indikatorer for tidsskriftsimpact, der bl.a. kan benyttes til at sammenligne forskellige tidsskrifters prestige og indflydelse. Den hyppigst brugte er Journal Impact Factor, som findes i Journal Citation Reports.

Citationer

Citationer anvendes ofte som indikator for forskningsimpact. Det er typisk databaserne Web of Science og Scopus der anvendes til citationsanalyser.

Altmetrics

Altmetrics (social media impact) er nye mål for impact, baseret på data fra sociale medier, såsom blogindlæg, tweets, bookmarks og downloads. Altmetrics er mere øjeblikkelige mål, modsat citationsoptællinger, der følger det naturlige publiceringsflow, og derfor ofte lader vente på sig.

PURE

PURE er Aarhus Universitets Institutional Repository. En forskningsdatabase, som bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre publikationer m.m. fra Aarhus Universitet. Find mere information på PURE's hjemmeside.

Publiceringsnavne og -adresser

Det er vigtigt, at publikationer udgives med entydige og unikke adresse-informationer, så forfatterne er lette at identificere.

Du og dine kolleger bør systematisk angive ensartede adresseinformationer på jeres publikationer, således at de kan henføres til både universitetet, fakultetet og instituttet/centret. Ved at oprette et unikt forsker-ID (f.eks. ORCID) gør du det let for andre at skelne dig fra andre forskere og sikrer dig hermed, at du får anerkendelsen for dit arbejde.

Unik adresseinformation og forsker-ID bruges derudover til at udarbejde dækkende bibliometriske analyser.

Vi tilbyder

AU Library rådgiver og udarbejder bibliometriske analyser for ledere og medarbejdere ved Aarhus Universitet.

Kontakt AU Library hvis du har konkrete ønsker til en analyse, eller hvis du ønsker rådgivning om de muligheder, som findes.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du tage fat i kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.