Aarhus Universitets segl

Publicering

  • Nyttig viden til dig, der skal have udgivet din forskning

Publicering er en meget vigtig del af forskningens livscyklus. Rangering af tidsskrifter, Open Access, ophavsret, brug af sociale medier og måling af synlighed, er alt sammen emner, som det er nyttigt at have viden om i processen med at få udgivet sin forskning gennem anerkendte publikationskanaler.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du tage fat i kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.

Publiceringsstrategi

Valg af publiceringsstrategi afhænger af en række faktorer.

Dine kollegers erfaringer, fagmiljøets traditioner samt universitetets og omverdenens krav til publicering og formidling spiller alt sammen en rolle, når du skal vælge den mest hensigtsmæssige strategi.

Predatory publicering

Vær opmærksom på såkaldte predatory tidsskrifter og predatory forlag, når du vælger publiceringskanal. Predatory tidsskrifter, eller rovtidsskrifter, betegner publiceringskanaler, der anses for at være videnskabeligt uredelige og illegitime.


Bibliometri og publicering

Når du vælger, hvilket tidsskrift du vil publicere i, så har det indflydelse på flere faktorer.

Alt efter hvor høj journal impact factor tidsskriftet har, vil det have en indvirkning på dit H-indeks og på hvor mange citationer du får.

Publicér Open Access

Open access (OA) publicering kan potentielt betyde flere læsere til dine publikationer.

Læs mere om OA tidsskrifter, traditionel publicering med parallelpublicering i PURE, embargoperioder samt hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til ophavsret.


Opret dit forsker-ID

Slut med at blive forvekslet med andre forskere! Opret dit unikke forsker-ID og knyt dine publikationer og aktiviteter hertil, så din samlede forskning er synlig.

Vælg ORCID som dit forsker-ID og få det automatisk synkroniseret fra PURE.

Ophavsret ved publicering

Vær opmærksom på, hvilken form for aftale du indgår med forlag eller andre udgivere. Det kan have betydning for, hvad du må gøre med dine publikationer senere.


Referencehåndtering når du publicerer

Referencehåndteringsprogrammer er udviklet til at strukturere og genfinde dine referencer samt udforme litteraturlister tilpasset forskellige forlagskrav.

Scholarly Publishing Services

Få udgivet dit e-tidsskrift eller e-bog hos AU Library.

AU Library stiller to platforme til rådighed for publicering af henholdsvis e-tidsskrifter og e-bøger. 

Som redaktør af et tidsskrift med tilknytning til Aarhus Universitet kan du få publiceret tidsskriftet online.

Som ansat på Aarhus Universitet kan du få publiceret dine manuskripter, ph.d.-afhandlinger, proceedings, working papers m.m. som e-bøger.