Aarhus Universitets segl

Predatory publicering

Predatory tidsskrifter og forlag

Predatory tidsskrifter, eller rovtidsskrifter, betegner publiceringskanaler, der anses for at være videnskabeligt uredelige og illegitime.

Der findes ikke nogen præcis definition på, hvornår et tidsskrift er predatory. Ofte er predatory-adfærd dog kendetegnet ved ugennemsigtige eller mangelfulde redaktionsprocesser, pludselige gebyropkrævninger, løfter om hurtig og garanteret publicering (ofte Open Access) samt aggressiv brug af mailkampagner.

Både konferencer, hele forlag og enkelte tidsskrifter kan være predatory. Der kan f.eks. være tale om et enkelt, tidligere lødigt, tidsskrift hos et ellers velanset forlag eller enkeltstående online-scam, der eksempelvis forsøger at efterligne ægte tidsskrifter. 

Det kan have mange negative konsekvenser for din akademiske karriere og omdømme at publicere i et predatory tidsskrift. For både dig som forsker og dit fagmiljø kan det medføre økonomiske tab samt mistet synlighed og troværdighed. Hav derfor altid sund fornuft og omtanke med dig, når du skal vælge en publiceringskanal.

Hvordan undgår du at publicere i et predatory tidsskrift?

 • Brug værktøjet Think.Check.Submit – og Think.Check.Attend ved konferencer – som tjekliste, hvis du er i tvivl om troværdigheden af en publiceringskanal. 
 • Spar med dine kollegaer, din vejleder og din kontaktbibliotekar. Hvis ingen i dit fagmiljø kender tidsskriftet eller nogen redaktionsmedlemmer i tidsskriftet, er der sandsynligvis grund til skepsis. 
 • Vær skeptisk, hvis tidsskriftet kommer med løfter om publiceringsgarantier, udgivelse på under en måned eller på anden måde afgiver løfter, der virker for gode til at være sande. 
 • Vær altid skeptisk over for mailkampagner og phishing-lignende mails. Klik aldrig på links og åbn ikke vedhæftede filer i denne slags mails. 
 • Undersøg tidsskriftets hjemmeside: ser siden professionel ud?
  • Giver tidsskriftets faglige afgræsning mening?
  • Er der tydelige og tilgængelige oplysninger om tidsskriftet (adresse, redaktion, ISSN-nummer)
  • Kan oplysningerne bekræftes (slå f.eks. adressen eller redaktionsmedlemmerne op)? 
 • Hvordan er kvaliteten af andre artikler i tidsskriftet? Kender du eller dine kollegaer nogen af bidragsyderne? 
 • Undersøg om tidsskriftet er indekseret i en database som Scopus, PubMed, Web of Science eller DOAJ (Directory of Open Access Journals). Slå tidsskriftets påståede impact factor op i Web of Science. 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek i AU Library.