Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søg

Fakultet

  • Initiation

    • 01234567

Kontaktbibliotekar

Kontaktbibliotekaren er din indgang til AU Library, hvor du fx kan få hjælp til:

Kontaktbibliotekarens funktioner

Kontaktbibliotekaren er bindeleddet mellem de faglige miljøer og AU Library og dermed et vigtigt omdrejningspunkt i integrationen af biblioteksindhold og -services i forskernes og undervisernes arbejdsflow. Ordningen vil tilstræbe at understøtte forskeren i hele forskningsprocessen med ensartede, personlige services.

  • Bindeled mellem faglige miljøer og bibliotek
  • Synliggørelse af bibliotekets forskningsunderstøttende services
  • Opsamling af viden vedr. de faglige miljøers behov
  • Etablering af nye services og udbygning af allerede eksisterende services til forskerne
  • Udvikling af undervisningstilbud i samarbejde med Information Literacy-båndet