Aarhus Universitets segl

Ophavsret

  • Information om ophavsret når du forsker

Som forsker på et universitet har du og dine eventuelle medforfattere som udgangspunkt selv ophavsretten til de artikler, bøger, billeder, film m.m., som du/I frembringer i forbindelse med din/jeres forskning. I forbindelse med publicering i tidsskrifter eller bøger overdrages en del af ophavsretten til de pågældende tidsskrifter eller forlag. Hvor stor en andel af ophavsretten, der overdrages, afhænger af de specifikke aftaler, der indgås.

Læs mere om forskellige aspekter af dette.
 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du tage fat i kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.

Når du bruger andres materiale i din publikation

Hvis du benytter dig af andres materiale i din forskning, skal du være opmærksom på både ophavsretten og god forskningsskik

Når du indgår en forlagskontrakt

Modelkontrakter og forfattertillæg kan sikre, at du beholder flere rettigheder og ikke afskærer dig fra senere at udnytte dit værk i formidling og synliggørelse af din forskning. Læs om de forskellige aftaler.

Når du genudgiver dine publikationer

Vær opmærksom på, om du i forlagskontrakten fraskriver dig din ophavsret. Det kan have betydning for, hvad du må gøre med dine publikationer senere.


Når du publicerer Open Access

En mulighed for at gøre publikationer gratis tilgængelige på internettet.

Når du anvender Creative Common-licenser

Som forsker kan du via Creative Commons-licenser angive, hvordan dine resultater må benyttes af andre.

Forskerportalen.dk

Når det drejer sig om undervisningsmateriale eller indsamlet materiale og forskningsdata, er det ikke så entydigt, hvem der "ejer" materialet - forskeren eller universitetet. Det kan du læse mere om på Forskerportalen.dk


Behandling af personoplysninger

Hvis du anvender personoplysninger i din forskning, er der en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Du kan læse om behandling af personoplysninger på Aarhus Universitets hjemmeside, på Forskerportalen og på Datatilsynets hjemmeside.