Aarhus Universitets segl

Når du publicerer Open Access

Open Access er et begreb, der betegner, at forskningspublikationer skal være frit tilgængelige for alle. Aarhus Universitet (AU) støtter op om den nationale Open Access-strategi og opfordrer til, at forskningspublikationer, der udgår fra AU, udgives som Open Access. Læs om Open Access på AU

Ophavsret og de to vigtigste typer af Open Access

Gylden Open Access

Ved gylden Open Access er der øjeblikkelig adgang til publikationen på forlagets hjemmeside. I langt de fleste tilfælde betales et gebyr (Article Processing Charge (APC)) til forlaget. Til gengæld beholder du og dine evt. medforfattere ophavsretten til publikationen jævnfør forfatterkontrakten.

Vær opmærksom på, at forlaget ofte kræver en specifik Creative Commons-licens til at angive, hvordan publikationen må bruges af andre i forhold til ophavsretten.

Grøn Open Access

Når publikationen er udgivet i et almindeligt, abonnementsbetalt tidsskrift kan du ofte gøre den tilgængelig via grøn Open Access. Dvs. at du samtidigt eller efter en embargoperiode kan publicere den (ofte versionen "det accepterede manuskript") i et emnespecifikt eller institutionelt repositorium som Pure

Hvis du vil udgive din publikation som grøn Open Access, skal du sikre dig:

Open Access er en mulighed for forskere for at gøre deres publikationer gratis tilgængelige på internettet. Tankegangen bag Open Access er, at forskning skal være frit tilgængelig for befolkningen og fremme samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet.

Hvis du som forsker vælger at udgive via Open Access, ændres din ophavsretlige beskyttelse til værket ikke.   

Ved Aarhus Universitet opfordrer man også til, at forskningspublikationer udgives som Open Access.

Læs mere om Open Access på AU.