Aarhus Universitets segl

Når du genudgiver dine publikationer

Når du vil genudgive egne tekster og illustrationer, skal du sikre dig, at du har tilladelse fra forlaget og eventuelle medforfattere. Det kan være relevant i forbindelse med oversættelser til andre sprog, nye udgaver eller genudgivelse i andre formater, eksempelvis i bøger eller ph.d.-afhandlinger.

Start med at se på, om din forlagskontrakt indeholder en tilladelse til at genudgive tekster eller illustrationer i anden sammenhæng, f.eks. i din ph.d.-afhandling. Tilladelsen kan være givet af forlaget i forbindelse med den oprindelige publicering.

Ellers giver en stor del af de internationale tidsskrifter en nem mulighed for at søge om tilladelse til at genudgive artikler samt tegninger, illustrationer, grafer, figurer, tabeller, modeller eller lignende via tjenesten RightsLink, der varetages af Copyright Clearance Center.  

For at komme i gang skal du oprette en konto og derefter ansøge om tilladelse: 

Hvis du ikke kan søge tilladelse via Rightslink, kan du skrive direkte til forlaget. Det er altid bedst at få en tilladelse skriftligt.