Aarhus Universitets segl

Når du indgår en forlagskontrakt

Når du publicerer din forskning, typisk en bog eller artikel, gennem et forlag, skal du som hovedregel underskrive en forlagskontrakt (Copyright Transfer Agreement, CTA). Forlagskontrakten er i udgangspunktet en eksklusiv aftale, som betyder, at alle økonomiske rettigheder overdrages til forlaget, og at du som forfatter ikke længere frit kan disponere over dit værk. Med mindre andet er aftalt, skal du derfor have forlagets tilladelse til at udgive din artikel som del af et andet værk (f.eks. din ph.d.-afhandling), på andre sprog, på din egen hjemmeside eller via sociale medier.

Erfaringen viser, at det kan betale sig at gå i dialog med forlaget med henblik på at beholde visse rettigheder, som ikke i forvejen er en del af forlagskontrakten.

Modelaftaler og tillægsaftaler (author addenda)

Modelaftaler er et forslag til aftaletekst, mens en tillægsaftale (author addendum), som navnet antyder, er et tillæg til forlagskontrakten. Fælles for modelaftaler og tillægsaftaler er, at de i større udstrækning lægger op til, at forfatteren blot afgiver visse specifikke rettigheder til forlaget. På den måde kan du f.eks. beholde retten til genudgivelse af en artikel som en del af din ph.d.-afhandling, retten til at parallelpublicere dit accepterede manuskript i Pure eller retten til brug af artiklen/bogen i din egen undervisning.

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) har sammen med Forfatterforeningen og Forlæggerforeningen udarbejdet en modelkontrakt, der omfatter både trykt og elektronisk publicering.

Der er flere muligheder for tillægsaftaler. Sciencecommons.org har lavet en kontraktgenerator med fire forskellige tillægsaftaler, som forskere kan anvende. En anden mulighed er SPARC Author Addendum fra the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. Endelig findes en Open Access tillægsaftale om parallelpublicering fra danske fonde.

Læs mere om at genudgive dine publikationer.