Aarhus Universitets segl

Om AU LIBRARY

Hvad er AU Library?

Det Kgl. Bibliotek driver AU Library, som leverer biblioteksservice til både studerende og ansatte ved Aarhus Universitet.

Her på siden har vi samlet information om AU Library og vores opgave som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet. Skulle der være noget, som du mangler at få svar på, er du meget velkommen til at kontakte os.

Bibliotekets kerneydelser

Brugerbetjening

 • Brugerbetjening dækker over alle vores brugere; ansatte hos AU samt studerende
 • Vi servicerer brugerne fysisk og digitalt og tilpasser betjeningen til de forskellige målgrupper
 • Vi ser biblioteket som det tredje rum på campus; en institution, der placerer sig mellem undervisningslokalet og det frie, sociale rum. Det er et rum, der giver plads til læring og fordybelse, men samtidig skaber mulighed for pauser og interaktion

Forskerservice

 • Vi leverer støtte og vejledning til forskerne i de relevante faser i forskningscyklussen, blandet andet i forhold til litteratursøgninger, Data Management planer, systematiske reviews og referencehåndtering
 • Vi understøtter forskerne i at gøre forskningen åben og frit tilgængelig gennem Open Access berigelse samt vejledning i publicering og formidling
 • Vi yder også vejledning i mere generelle forhold omkring forskningsredelighed og normer for god forskningspraksis

Informationsforsyning

 • Informationsforsyning er en kerneopgave i bibliotekets betjening af AU
 • Adgang til informationsressourcer, både digitale og fysiske materialer, er afgørende for, at AU’s forskere kan levere forskning af højeste, nationale og internationale kvalitet, og at AU kan tilbyde relevante, forskningsbaserede uddannelser til de studerende
 • Biblioteket prioriterer hvilke materialer der skal indkøbes i tæt dialog med de faglige miljøer og med afsæt i en brugerbaseret tilgang
 • Biblioteket kører årligt en proces for indkøb af licensbaserede e-ressourcer med afsæt i vores trimningsårshjul

Uddannelse

 • Vi uddanner de studerende i digitale informationskompetencer
 • Gennem vejledning og undervisning fra biblioteket tilegner de studerende sig digitale og akademiske kompetencer i forhold til litteratursøgning, referencehåndtering, kildekritik mv.
 • Der er fokus på at indlejre introduktion til biblioteket som en del af AU’s studieforløb, så de studerende får mulighed for at opnå mest muligt udbytte af biblioteket gennem deres studietid
 • AU Library understøtter ligeledes AU’s undervisere i forberedelse og tilrettelæggelse af deres undervisning over for de studerende, blandt andet via kontaktbibliotekarordningen

Bibliotekssamarbejde

Det Kgl. Bibliotek driver AU Library, som leverer biblioteksservice til både studerende og ansatte ved Aarhus Universitet.

Lovgrundlag for universiteter og biblioteker