Aarhus Universitets segl

Årshjul for trimning af elektroniske ressourcer i AU Library

AU Library varetager på vegne af AU opgaven vedr. indkøb af licensbaserede materialer. Det vil sige digitale materialer, som der indgås årlige betalingsaftaler på.

I bibliotekets prioritering af materialerne vægter de faglige miljøers behov rigtig højt. Derfor er der stort fokus på at sikre en tæt dialog mellem de faglige miljøer og AU Library's licensteams. Licensteamsene er bibliotekets licensfaglige medarbejdere, som er tilknyttet hvert fakultet.

Der er arbejdet grundigt med at sikre en god proces for trimningsårhjulet. Det kaldes den årlige proces vedr. opsigelse og indkøb af licensbaserede materialer. Til at skabe overblik over processerne i trimningen af e-ressourcerne i AU Library, har vi udarbejdet trimningsårshjulet:

Hvad indeholder trimningsårshjulet?

Trimningsårshjulet er en årlig plan for køb og opsigelse af licensbaserede materialer. I løbet af trimningsprocessen reviderer AU Library listen over licensbaserede materialer med henblik på evt. køb og opsigelse:

  • I februar etablerer AU Library adgang til nye e-ressourcer på baggrund af sidste års trimningsproces. AU Library's licensteams orienterer forslagsstillere om adgang til nye e-ressourcer.
  • I marts fastlægger AU Library trimningskriterier for indeværende år på baggrund af løbende analyser. Trimningskriterierne er det faglige og brugsorienterede grundlag for køb og opsigelse af licensbaserede materialer. 
  • I april igangsætter AU Library trimningsprocessen og fristen for forslag til nye e-ressourcer er d. 15. april.
  • I maj gennemgår AU Library trimningspakken. Trimningspakken er listen over licensbaserede materialer.
  • I juni er forslag til trimningspakken færdiggjort, og vicedirektøren for AU Library bliver orienteret om trimningspakken.
  • I juli behandler AU Library trimningspakken. AU Library ledelsen informerer fakultetsledelse/biblioteksudvalg om trimningspakken.
  • I august modtager AU Library eventuel feedback og godkendelse af trimningspakken fra fakultetsledelse/biblioteksudvalg, og AU Library justerer på den baggrund trimningspakken.
  • I september afslutter AU Library trimningsprocessen. AU Library kommunikerer resultatet af trimning til de faglige miljøer.
  • I oktober nulstiller AU Library ønskelisten. Ønskelisten er listen over ønsker fra de faglige miljøer til anskaffelse af licensbaserede materialer. AU Library's licensteams orienterer forslagsstillere om trimningspakken og spørger, om ønsker fortsat er relevante i den videre trimningsproces.
  • I december evaluerer AU Library trimningsprocessen.