Aarhus Universitets segl

Referencehåndtering for forskere

 • Referer korrekt i dine forskningspublikationer

Referencehåndtering for dig som forsker

Referencehåndtering indebærer organisering af de referencer, du arbejder med, og korrekt omtale af disse i dine forskningspublikationer. Hvordan du refererer korrekt, kan afhænge af dit forskningsfelt og de dertil knyttede outputstyles og metoder.

En output style definerer de oplysninger, du skal inkludere i dine referencer, samt hvordan du skal præsentere disse oplysninger i dit skriftlige arbejde - både i den løbende tekst eller i fodnoter og i litteraturlisten. Eksempler på output styles kunne være APA, Chicago, MLA, Politica, Vancouver, Harvard..

Udover fagspecifikke krav til din referencehåndtering kan der også være krav og regler for, hvordan du håndterer dine referencer hos enkelte tidsskrifter og forlag. Husk derfor altid at tjekke, om der findes en vejledning i, hvordan du skal angive dine referencer hos det tidsskrift eller forlag, du ønsker at publicere i.

For at hjælpe dig med at referere korrekt, kan du benytte et referenceværktøj. Et referenceværktøj kan hjælpe dig med at optimere din tid, idet værktøjet kan hjælpe dig med at organisere og holde styr på store mængder litteratur. Det kan også styre processen med at referere korrekt, så dine publikationers referencer lever op til fastlagte krav og standarder.

Referencer til AI

Hvis du anvender generativ kunstig intelligens (GAI) i dine publikationer, for eksempel ChatGPT, skal du huske at tjekke retningslinjerne hos det forlag eller tidsskrift, du ønsker at publicere i.

Eksempelvis må GAI og AI generelt ikke opfattes som forfattere eller medforfattere, og derfor heller ikke citeres, hos både Elsevier og International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE):

 • ICMJE skriver for eksempel: “Authors should not list AI and AI-assisted technologies as an author or co-author, nor cite AI as an author” (International Committee of Medical Journal Editors, januar 2024, afsnit II.A.4, s. 3).
 • Hos Taylor og Francis er man enige om, at AI ikke må listes som forfattere. Forfattere af publikationer skal dog “(…) acknowledge all sources and contributors included in their work. Where AI tools are used, such use must be acknowledged and documented appropriately.” (Taylor and Francis, februar 2023).

Du kan derfor ikke antage, at der gælder de samme regler med hensyn til at citere AI på tværs af de steder, du publicerer. Tjek derfor altid retningslinjerne.

Sådan refererer du til ChatGPT

Hvordan en reference til ChatGPT skal se ud, afhænger af den valgte referencestil. Bemærk at retningslinjer for referencer til ChatGPT stadig er under udvikling, så sørg for at tjekke din referencestandard.

Vi giver her eksempler baseret på APA, MLA og Chicago stilene, som alle har forskellige retningslinjer for at referere til ChatGPT.

APA

American Psychological Association tager i dette blogindlæg udgangspunkt i referencetypen "software", når det gælder referencer til ChatGPT og andre LLMs. Det er derfor vigtigt, at du i din litteraturliste inkluderer typen af software (Large language model), samt hvilken version af ChatGPT, du har anvendt. Det kan du finde i bunden af ChatGPTs side. Hvis du ikke kan finde versionen, kan du eksempelvis skrive ChatGPT 3.5. Referencen skal du indsætte i både teksten og referencelisten, eksempelvis:

Reference i teksten

(OpenAI, 2023) eller OpenAI (2023)

Referencelisten

OpenAI. (2023). ChatGPT (Nov 6 version) [Large language model]. 

        https://chat.openai.com/chat

OpenAI er her forfatteren og 2023 er årstallet for, hvornår den version af ChatGPT, du har anvendt, er fra. Titlen på din reference er ChatGPT. (Nov 6 version) viser, hvilken model, du har brugt, og Large language model beskriver typen af software. URL’en viser, hvor værktøjet kan tilgås.

Chicago

Referencestilen Chicago betrager brugen af ChatGPT som “personal communication”, idet outputtet fra ChatGPT i udgangspunktet ikke kan tilgås af andre. Det betyder, at du ved anvendelse af Chicago referencestilen, både Chicago notes og Chicago author-date, kun skal indsætte referencer for ChatGPT i teksten, men ikke i litteraturlisten. Du kan eksempelvis referere til ChatGPT på følgende måde:

Nummereret fodnote eller slutnote

 1. Tekst genereret af ChatGPT, OpenAI, 9 februar, 2024, https://chat.openai.com/chat.

OpenAI svarer til forfatteren og datoen angiver, hvornår en teksten er genereret af ChatGPT. URL’en er, hvor værktøjet kan tilgås.

Chicago author-date format

(ChatGPT, 9. Februar, 2024)

Her noterer du, at en tekst er generet af ChatGPT, samt hvornår den er genereret.

Hvis du gør indholdet, både dit input og ChatGPTs output, tilgængeligt for læseren, eksempelvis med ShareGPT, skal du ved Chicago også have en reference i litteraturlisten.

MLA

Referencestilen Modern Language Association (MLA) anvender samme skabelon til alle referencetyper, også ChatGPT. Når du anvender MLA referencestilen, skal du notere hvilken kommando, du har givet ChatGPT, både i teksten og i referencelisten. Eksempelvis:

Reference i teksten

“PubMed er en medicinsk database med avancerede søgefunktioner. Google Scholar er dog mere tilgængelig for en større gruppe af brugere (”Beskriv forskellene mellem PubMed og Google Scholar”), så hvornår man bruger hvad afhænger af brugeren og konteksten”

Referencelisten

“Beskriv forskellene mellem videnskabelige databaser såsom PubMed, og på den anden side Google Scholar” kommando. ChatGPT, 6 nov. version, OpenAI, 3 Feb. 2024, chat.openai.com/chat.”

MLA angiver ikke ChatGPT som forfatter, og titlen er en beskrivelse af kommandoen, du har givet ChatGPT. Du kan finde versionen nederst på ChatGPTs side. Hvis du ikke kan finde oplysninger om version på siden, kan du eksempelvis skrive ChatGPT 3.5. Datoen efter udgiveren (OpenAI) viser, hvornår du har anvendt ChatGPT.

Brug et referenceværktøj

EndNote20

EndNote 20 er et referenceværktøj, som studerende og ansatte på Aarhus Universitet kan downloade gratis. EndNote kan bruges på både Windows, Mac og Linux og kan anvendes som tilføjelsesprogram til Microsoft Word. EndNote er udviklet med en stor grad af tilpasningsmuligheder, som gør det til et godt værktøj på tværs af mange fag.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid henvende dig til biblioteket.

De største fordele ved EndNote

 • Du har rig mulighed for at tilpasse referencestil og materialetyper
 • Der er ingen pladsbegrænsning og det er hurtigt at importe referencer – ideelt til store samlinger af referencer
 • Du har mulighed for automatisk import af PDF'er og du har fuldtekst søgemuligheder direkte fra EndNote
 • Du har gode søgemuligheder i dine referencer og i dine tekster, bl.a. i PDF'er og PDF kommentarer

Zotero

Zotero er et gratis referenceværktøj, der er kompatibelt med Google Chrome og Mozilla Firefox. Det kan bruges på både Windows, Mac og Linux. Zotero kan anvendes som tilføjelsesprogram til Google Docs og Microsoft Word. Zotero er udviklet specifikt til studerende og forskere inden for de humanistiske og æstetiske fag og er derfor særligt velegnet til studerende på AU Arts. Du kan downloade Zotero via deres officielle hjemmeside.

AU Library supporterer Zotero i begrænset omfang. Vi udbyder bl.a. åbne workshops i Zotero.

Ved yderligere behov for hjælp kan du kontakte informationsspecialist Karoline Liv Vildlyng

De største fordele ved Zotero

 • Nemt at importere referencer i browser via Zoteros tilføjelsesprogram i bl.a. Chrome og Firefox
 • Zotero kan bruges i Google Docs på samme måde som i Word og kan med fordel anvendes til gruppearbejde
 • Du kan nemt skifte sprog og referencestil i programmet
 • Særligt velegnet når du skriver referencer i fodnoter, f.eks. i referencestilen Chicago full note

JabRef

JabRef er et gratis referenceværktøj, du kan bruge på Windows, Mac og Linux. Værktøjet er udviklet til at arbejde med BibTeX filer og er velegnet til LaTeX brugere. JabRef er derfor et godt værktøj til at arbejde med referencer i systemer som TeX/LaTeX og Markdown. JabRef kan anvendes som tilføjelsesprogram til eksterne programmer som Emacs, Kile, LyX, Texmaker, TeXstudio, Vim og WinEdt.

De største fordele ved JabRef

 • JabRef er velegnet til LaTeX brugere med en god integration til LaTeX editors og programmer, der anvender BibTex filformatet
 • Du kan hente referencer direkte via ISBN eller DOI nummer
 • Ingen pladsbegrænsning

Paperpile

Paperpile er et webbasereret referenceværktøj, du kan bruge på Windows og Mac med abonnement. Du kan anvende Paperpile som et tilføjelsesprogram til Chrome, Google Docs, Microsoft Word og Overleaf. Da Paperpile er webaseret, er referencer og tilknyttede PDF filer altid tilgængelige på tværs af enheder på både Android og iOS.

De største fordele ved Paperpile

 • Paperpile er et Cloud-baseret program med mulighed for at læse og annotere i dine PDF filer på tværs af flere enheder, både på mobil, tablet og computer
 • Let adgang via din Google konto
 • Du kan hente referencer direkte via ISBN eller DOI nummer

Brug et referenceværktøj

Brug et referenceværktøj til at håndtere dine referencer og opstille dem korrekt og konsistent.

Zotero for ansatte på AU

Bemærk: Ønsker du at anvende Zotero i Word på din arbejdscomputer, skal du som ansat på AU kontakte din lokale IT afdeling.

Du skal skrive, at du (AUxxxxx) gerne vil meldes ind i GPO gruppen M365Apps-Allow-UI-Extending.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek i AU Library.