Aarhus Universitets segl

Referencehåndtering for forskere

  • Henvis korrekt til dine kilder

Hvorfor er referencehåndtering relevant for mig?

Som forsker er håndtering af referencer/kilder yderst relevant. Referencehåndtering er at organisere de referencer, du arbejder med, og at henvise korrekt til dem i dine forskningspublikationer. 

Hvis du vælger at anvende et referenceværktøj til din referencehåndtering, kan du optimere din tid. Et referenceværktøj kan nemlig hjælpe dig med at organisere og holde styr på store mængder litteratur. Det kan endvidere styre processen med at henvise til kilder i dine tekster, således at dine kilder er opstillet i forhold til fastlagte krav og standarder fra diverse forlag.

Standarder/output styles

Uanset om du håndterer dine kilder manuelt eller du anvender et referenceværktøj, skal du vælge en metode til eller standard for hvordan disse skal opstilles. 

En output style definerer hvilke oplysninger, der skal være inkluderet i dine referencer og henvisninger. Stylen definerer også hvordan disse oplysninger skal præsenteres i dit skriftlige arbejde, både i den løbende tekst eller fodnoter samt i litteraturlisten.

Der findes mange forskellige styles, og det kan være en udfordring at finde ud af hvilken en, du skal vælge. Som forsker har det tidsskrift, du skriver til, som regel publiceret en vejledning i, hvordan du skal angive referencer i din artikel. 

Eksempler på styles: 

Referenceværktøjer

Gør det nemt at håndtere dine referencer - brug et referenceværktøj!

Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende følgende værktøj: EndNote. Et værktøj, som AU Library supporterer.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek i AU Library.

Særlige forhold på AU

  • Arts, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU): instituttet gør brug af American Psychological Association (APA) standard ved skriftlige opgaver. Læs mere.