Aarhus Universitets segl

Undgå plagiering - for forskere

Plagiering og god videnskabelig praksis

Som forsker på Aarhus Universitet er god videnskabelig praksis et krav. God videnskabelig praksis fordrer videnskabelig redelighed, god forskningsskik og loyal kollegial adfærd.

Det at anvende en anden persons materiale, idé, opdagelse som sin egen er at plagiere, og plagiering er et brud på god videnskabelig praksis. 

Læs mere om ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet.

I April 2017 har Folketinget vedtaget ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v.” Lov nr. 383 af 26-04-2017. 

Se hele loven på Retsinformation.dk 

Mere om plagiering

Forskerportalen.dk

Hvad er et plagiat? Hvornår er der konkret tale om plagiat? Hvad er selvplagiat? På Forskerportalen.dk kan du få svar på disse og mange andre juridiske og etiske spørgsmål i forbindelse med din forskning. Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).

Selvplagiering

Kender du reglerne for, hvornår og hvordan du må bruge tekster du selv tidligere har skrevet? Det kunne f.eks. være artikler, phd-afhandlinger eller lignende? Forskerportalen har samlet en masse information om lige netop dette, så du kan undgå at plagiere dig selv.

Materiale fra UBVA

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under Akademikerne. UBVA varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

AC-organisationer og deres medlemmer kan få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret. 

The Danish Code of Conduct for Research Integrity

National adfærdskodeks, som skal hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis.

Kodeksen skal anvendes i både offentlige og private forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, forskningsrådssystemet, fonde og virksomheder.

Guide til etisk videnskabelig skrivning

"Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing" - en guide fra det amerikanske sundhedsministerium - Health and Human services.

Referencehåndtering

Hvis du som forsker håndterer dine referencer korrekt - dvs. angiver kilderne til dine citater, samt henviser præcist til de kilder, du har anvendt materiale fra, kan du undgå at plagiere. 

Antiplagieringsværktøjer

Plagieringskontrol

AU anvender henholdsvis Ouriginal (tidligere Urkund) og iThenticate til plagieringskontrol. Ouriginal er et system til plagieringskontrol af studerendes opgaver og eksaminer, tilgængeligt for alle undervisere på AU, via WISEflow.

iThenticate

For at sikre en høj videnskabelig standard screener Forskeruddannelsen på ArtsHealth, Natural Sciences og Technical Sciences ph.d.-afhandlinger i værktøjet iThenticate. Screeningen varetages på Arts af AU Library, Nobelparken, på Health af AU Library, Sundhedsvidenskab og på Natural Sciences og Technical Sciences af AU Library, Ny Munkegade. Er der mistanke om plagiering, vurderes afhandlingen efterfølgende af Ph.d.-skolen.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du tage fat i kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.