Aarhus Universitets segl

Når du bruger andres materiale i din publikation

Hvis du benytter dig af andres materiale i din forskning, skal du være opmærksom på både ophavsretten og god forskningsskik.

Som hovedregel har ophavspersonen (og dennes arvinger) rettigheder til et værk i 70 år efter ophavspersonens død. Derefter er værket ikke længere beskyttet af ophavsret og kan bruges frit, dog altid med kreditering af ophavspersonen.

Tekster

Det er naturligvis tilladt at citere fra tekster. Har du brug for at gengive større uddrag, skal du dog indhente tilladelse fra både forfatteren og som regel også forlaget.
Du kan læse om citation og korrekt kildehenvisning på Forskerportalen.

Billeder og illustrationer

Når du vil benytte andres billeder, tegninger, fotografier, illustrationer, grafer, figurer, tabeller, modeller eller lignende i din forskningspublikation, skal du være opmærksom på, at du skal indhente ophavspersonens og i nogle tilfælde også forlagets tilladelse.
Se mere om at hente tilladelse til at genudgive illustrationer hos Copyright Clearance Center

Fotografier af værker

Når du vil bruge fotografier af billeder, malerier, design, arkitektur, teater og andre værker, skal du være opmærksom på fotografens ophavsret. Den fotograf, der har taget det pågældende foto, har ophavsretten til netop dén konkrete optagelse af et kunstværk. Det gælder også, selvom det fotograferede værk er så gammelt, at det ikke længere er beskyttet af ophavsretten.
Fotografen skal derfor spørges om tilladelse til brug.
Se mere om gengivelse af billedkunst og fotografier på Kulturministeriets ophavsretside.

Podcast, lyd og film

Har du brug for at citere filmstills eller helt korte lyd- og filmklip, f.eks. fra forestillinger, musik, film, podcasts eller lignende, er det muligt. Du kan læse mere om reglerne for citering af filmstills i UBVA’s svarbank.

Har du brug for at gengive mere end meget korte klip, skal du indhente tilladelse fra rettighedshaverne, da musik- og filmværker, computerspil m.m. er beskyttet af ophavsretten.
Læs mere på Kulturministeriets ophavsretside.

Hvis du vil genudgive dine egne tekster eller illustrationer i en ny sammenhæng, skal du sikre dig, at du har tilladelse fra forlaget. Læs mere om genudgivelse af egne publikationer.