Aarhus Universitets segl

Billeder og figurer

Billeder skal i denne sammenhæng forstås bredt som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer.

Billeder er ligesom tekster beskyttet af ophavsretsloven. Du skal derfor have tilladelse til at gøre brug af dem.

Rettighedshaveren kan have givet tilladelse til, at der kan ske fri benyttelse af billedet enten ved at have tilkendegivet dette eller ved at have påført en Creative Commons-licens. Læs mere om Creative Commons.

Fotografier af værker

Når du vil bruge fotografier af billeder, malerier, design, arkitektur, teater og andre værker, skal du være opmærksom på fotografens ophavsret. Den fotograf, der har taget det pågældende foto, har ophavsretten til netop dén konkrete optagelse af et kunstværk. Det gælder også, selvom det fotograferede værk er så gammelt, at det ikke længere er beskyttet af ophavsretten.
Fotografen skal derfor spørges om tilladelse til brug.

Billeder i opgaver

Når du gør brug af billeder i opgaver i forbindelse med dit studie, så er du som studerende omfattet af den aftale, som er indgået mellem Aarhus Universitet og Copydan Billedkunst.

Med aftalen må du f.eks. gerne finde et frit tilgængeligt billede på internettet og gøre brug af det i en opgave eller en PowerPoint-præsentation, så længe materialet kun lægges på Brightspace eller et lignende sikkert intranet og ikke offentliggøres andre steder. Husk altid at anføre kilden, uanset om du bruger billedet i en opgave, PowerPoint eller lignede.

Undtagelser

Copydan-aftalen dækker ikke billeder fra betalingsdatabaser, eller fra AU Librarys e-tidsskrifter og e-bøger. Tjek i stedet, om materialet eller udgiveren bag figurerer på listen over ressourcer, som du gerne må dele på Brightspace.

Billedmateriale, der er ledsaget af tekst, er heller ikke dækket af aftalen. Her er det aftalen med Copydan Tekst og Node, du skal forholde dig til. Se Kopi, print og scanning.

Billeder i opgaver, du publicerer

Hvis du uploader din opgave i AU’s projektbibliotek, i en opgavebank, på de sociale medier, på din hjemmeside eller lignende steder, er opgaven offentligt tilgængelig, og du vil ikke længere være dækket af den aftale, som er indgået mellem Aarhus Universitet og Copydan Billedkunst.

Du skal derfor enten fjerne billederne fra opgaven eller kontakte rettighedshaverne og spørge om lov til at benytte billederne.

Hos en stor del af de internationale tidsskrifter er det muligt hurtigt at søge om tilladelse til at genudgive egne artikler, illustrationer, grafer og billeder, samt andres fotografier, illustrationer, figurer og grafer. De fleste anvender en tjeneste, der hedder ’RightsLink’ der varetages af Copyright Clearance Center.

For at komme i gang skal du oprette en konto, derefter ansøge om tilladelse. 

Billedmateriale du må bruge uden at spørge om lov

Se en liste med eksempler på ressourcer, hvor rettighedshaverne allerede har givet en generel og universel tilladelse til anvendelse. Disse ressourcer kan du derfor benytte i dine opgaver, præsentationer, videoer mv. uden først at spørge om lov – også selvom du publicerer opgaven.

Husk altid at anføre kilden, uanset om du bruger ophavsretsligt beskyttede eller frit tilgængelige billeder i en opgave, en PowerPoint-præsentation eller lignede..

Brug af egne billeder

Hvis du selv tager et portrætbillede eller lignende, som du bruger i en opgave, skal du huske at få samtykke til det fra de personer, som eventuelt optræder på billedet. Et samtykke er altid bedst at få skriftligt.