Aarhus Universitets segl

Kopi og scan til privat brug

Som privat person, herunder studerende, må du:

  • Fotokopiere fra trykte værker til privat brug.
  • Fotokopiere til din læsemakker. Men det er ikke tilladt, at du kopierer til flere.
  • Digitalkopiere (scanne) fra bibliotekets trykte værker. Vær opmærksom på disse begrænsninger: Digitalkopiering af trykte værker er tilladt, såfremt dette foregår på biblioteket, og du kun benytter dig af den digitale kopi til personlige formål, fx til brug for dine personlige interesser. Hvis du vil digitalkopiere pensum eller supplerende litteratur til brug for dit studium, må du kun kopiere 20% af et værk, dog maksimalt 50 sider af værket. Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.
    Som studerende må du, ifølge Copydan-aftalen, gerne dele en indscannet kopi af pensum eller supplerende litteratur med dine medstuderende ved at uploade kopien til Brightspace, da det er et sikkert lukket netværk.
    Læs mere om at dele materiale.