Aarhus Universitets segl

Dele materiale

Linkning

Som studerende har du adgang til en række databaser, e-tidsskrifter og e-bøger. Du må gerne sende et direkte link til f.eks. en artikel fra et af universitetets e-tidsskrifter til dine medstuderende. Læs mere om, hvordan du laver links. Du må også gerne linke til lovligt materiale, der ligger offentligt tilgængeligt på internettet. 

Fotokopiering

Som privat person, herunder studerende, må du:

  • Fotokopiere fra trykte værker til privat brug og til din læsemakker. Men det er ikke tilladt, at du kopierer til flere

Scanning (digital kopiering)

Som privat person må du ikke dele digitale kopier med andre. Læs mere om kopi og scan til eget brug.

Som studerende må du, ifølge Copydan-aftalen, dele digitale kopier fra pensum eller supplerende litteratur med dine medstuderende på Brightspace, men kun hvis du overholder disse begrænsninger:

  • Du må kun scanne (digitalkopiere) 20 % af et værk, dog maksimalt 50 sider af værket.
  • Begrænsningen på 20 %, dog maksimalt 50 sider, gælder pr. studerende pr. semester. Dvs. at hvis din underviser eller dine medstuderende allerede har delt det maksimale antal sider på Brightspace, må du ikke scanne flere sider fra værket.
  • Scanning (digitalkopiering) af bibliotekets trykte værker skal foregå på biblioteket.

Læs mere om kopi og scan af pensum.

PDF’er du har downloadet fra bibliotekets hjemmeside

Hvis du har downloadet materiale fra en database, et e-tidsskrift eller en e-bog, som du kun har adgang til gennem biblioteket, skal du være opmærksom på den licensaftale, som foreligger mellem forlaget og biblioteket. Nogle forlag tillader, at du deler materiale via Brightspace. Se en liste over disse forlag.

Hvis materialet er udgivet af et forlag, der ikke står på listen, så må du ikke dele det via Brightspace eller på anden måde videreformidle det. 

Husk du skal altid angive kilden, hvad enten du linker, scanner eller uploader materiale til Brightspace. 

Upload til sociale medier

Mange bruger de sociale medier, herunder Facebook, som platform til at dele og dermed uploade undervisningsmateriale i forbindelse med studiet. Det kan f.eks. være artikler eller lignende, som du har adgang til gennem de aftaler, der gælder for Aarhus Universitet. Men det er oftest i strid med ophavsretten at dele materiale gennem Facebook. Det gælder også, selvom der er tale om en lukket gruppe. Til gengæld vil du oftest lovligt kunne dele materiale på Brightspace, så længe du følger de regler, vi har skitseret ovenfor.