Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dele materiale

Linkning

Som studerende har du adgang til en række databaser, e-tidsskrifter og e-bøger. Du må gerne sende et direkte link til f.eks. en artikel fra et af universitetets e-tidsskrifter til dine medstuderende. Læs mere om, hvordan du laver links. Du må også gerne linke til lovligt materiale, der ligger offentligt tilgængeligt på internettet. 

Kopiering og scanning

Som privat person, herunder studerende, må du:

  • Fotokopiere fra trykte værker til privat brug
  • Fotokopiere til din læsemakker. Det er dog ikke tilladt, at du kopierer til flere
  • Digitalkopiere (scanne) fra bibliotekets trykte værker, såfremt dette foregår på biblioteket, og du kun benytter den digitale kopi til personlige formål. F.eks. til brug i forbindelse med dine egne studier og din hobby. Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse, men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand 

PDF’er du har downloadet fra AU Librarys hjemmeside

Hvis du har downloadet materiale fra en database, et e-tidsskrift eller en e-bog, som du kun har adgang til gennem AU Library, skal du være opmærksom på den licensaftale, som foreligger mellem forlaget og AU Library. Nogle forlag tillader, at du deler materiale via Blackboard. Se en liste over disse forlag.

Hvis materialet ikke er udgivet af et forlag, der tillader deling ifølge listen, så må du ikke dele det via Blackboard eller på anden måde videreformidle det. 

Husk du skal altid angive kilden, hvad enten du linker, scanner eller uploader materiale til Blackboard.  

Upload til sociale medier

Mange bruger de sociale medier, herunder Facebook, som platform til at dele og dermed uploade undervisningsmateriale i forbindelse med studiet. Det kan f.eks. være artikler eller lignende, som du har adgang til gennem de aftaler, der gælder for Aarhus Universitet. Men det er oftest i strid med ophavsretten at dele materiale gennem Facebook. Det gælder også, selvom der er tale om en lukket gruppe. Til gengæld vil du oftest lovligt kunne dele materiale på Blackboard, så længe du følger de regler, vi har skitseret ovenfor.