Aarhus Universitets segl

Kildekritik

Du kan her, meget kort, læse om brug af kilder i skriftlige opgaver.

Typer af kilder

Kilder er det af litteraturen man bruger i sin opgave, f.eks. data, teori og metode. Den måde man behandler sine kilder på viser, hvordan man håndterer faget.

Der er forskel på trykte kilder og web kilder. Det er en fordel at starte søgningen i trykte kilder, hermed danner man sig et indtryk af emnet og bliver herefter i stand til at foretage mere kvalificerede søgninger på Internettet. Ved at benytte trykte kilder er du sikret et minimum af kvalitetsfilter gennem f.eks. forlæggere, redaktører og peer-reviewing. Der er ikke forskel på, hvordan man behandler trykte kilder og Internetkilder.

Det er altid en god ide, at benytte sig af flere kilder for at få belyst emnet fra flere vinkler.

Anvendelse af kilder

Kilder til opgaver bruges som:

 • Redskab til informationssøgning
 • Inspirationskilde
 • Danner grundlag for generelt indblik i og overblik over emnet
 • Model for eget arbejde

Kildekritiske spørgsmål

 • Hvad kan jeg bruge det til i min opgave?
 • Hvad er sigtet med teksten?
 • Hvem er forfatteren? (i forhold til det faglige område og hvilken faglig skole tilhører han)
 • Hvornår er publikationen udgivet?
 • Hvem er udgiveren?
 • Henviser kilden til anden litteratur?
 • Kildens objektivitet?
 • Troværdig?