Aarhus Universitets segl

Kopi, print og scanning

Hvis du vil uddele fotokopier, print eller trykte kompendier til dine studerende, så afhænger reglerne af originalens materialetype.


Trykte bøger - trykte tidsskrifter og aviser - frit tilgængelige websider

Er originalen en trykt bog, en artikel fra et trykt tidsskrift eller avis, eller materiale fra en frit tilgængelig webside, så gælder Aarhus Universitets Copydan-aftale (Tekst og Node). Så meget må du kopiere, printe eller scanne:

  • Op til 20% af et materiale, dog højest 50 sider af samme materiale pr. studerende pr. semester.

  • For tidsskrifter og aviser gælder, at de 20% beregnes af den pågældende årgangs samlede sidetal.

Eksempler på hvor meget du må kopiere, printe, indscanne eller uploade

Bøger

Tidsskrifter

Hjemmesider

Fra en bog på 125 sider må du kopiere eller scanne 20% svarende til 25 sider.

Fra en bog på 312 sider må du max. kopiere eller scanne 50 sider.
Tidsskriftet Juristen fra 1997. Årgangens samlede sidetal er på 475 sider.

Du må max. kopiere eller scanne 50 sider.
Ved hjemmesider skal du beregne de 20% af det samlede antal sider på websitet.

Tommelfingerreglen er, at du max. må printe eller uploade det, der svarer til 50 udskrevne sider.

NB: For indscannet materiale gælder desuden, at det kun må deles via et passwordbeskyttet netværk som fx Brightspace.

Hvis du vil kopiere eller scanne en artikel eller et bogkapitel, der overskrider begrænsningen på 20% (max 50 sider), så skal du indhente tilladelse direkte ved ophaveren og/eller forlaget. Kontakt eventuelt Copydan Tekst og Node først, da de ofte vil kunne være behjælpelige med at indhente samtykke for dig. 


Avisdatabaser, e-bøger og e-tidsskrifter

Er originalen en elektronisk avisartikel fra én af AU Library's avisdatabaser (f.eks. Mediestream eller Infomedia), en e-bog eller en artikel fra ét af AU Library's e-tidsskrifter, så læs om reglerne vedr. materiale fra internettet

Gamle værker

Hvis alle ophavspersoner til værket (forfattere og evt. oversættere) er døde for mere end 70 år siden, er den ophavsretslige beskyttelse udløbet, og du kan frit bruge teksten uden begrænsninger i omfanget.

Husk kildeangivelse

Kopier, print og indscannede filer skal altid indeholde oplysninger om kilden: Titel, forfatter, forlag og årstal.

Et trykt kompendium skal desuden altid indeholde en liste med kildeangivelser.