Aarhus Universitets segl

Billeder og ophavsret

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Copydan Billedkunst om brug af billedmateriale i forbindelse med undervisning. Billeder skal i denne sammenhæng forstås bredt som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer. Læs rammeaftalen.

Brug af billeder i undervisningssammenhæng

Copydan-aftalen dækker både trykte isolerede billeder (dvs. billeder der ikke bruges sammen med en tekst) og digitale billeder, der ligger lovligt tilgængelige på internettet. Den giver dig mulighed for:

  • at kopiere eller printe billeder og anvende dem i handouts eller kompendier.
  • at indscanne eller downloade billeder og overføre dem til fx PowerPoint, smartboards, Brightspace eller lignende.

Du må ikke uploade billedmaterialet til åbne internetsider (som f.eks. Aarhus Universitets hjemmeside). Benyt i stedet Brightspace, når du vil dele materiale med dine studerende.

Undtagelser

Aftalen dækker ikke billeder fra betalingsdatabaser, eller AU Librarys e-tidsskrifter og e-bøger. Se i stedet Materiale fra internettet.

Billedmateriale, der er ledsaget af tekst, er ikke dækket af aftalen. Her er det aftalen med Copydan Tekst og Node, du skal forholde dig til. Se Kopi, print og scanning.

Gamle værker

Hvis originalen er et meget gammelt værk, hvis ophavspersonen er død for mere end 70 år siden, så er den ophavsretslige beskyttelse udløbet, og du kan som underviser frit bruge billedet.

Husk kreditering

Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af billedet. Billedet må desuden ikke ændres i større udstrækning eller gengives på en måde, så det krænker kunstneren.

AU billedarkiver

Husk at du også kan benytte dig af Aarhus Universitets billedarkiv Cumulus og billeddatabasen Colourbox. Se mere på medarbejderportalen.