Aarhus Universitets segl

Tjekliste til deling af materialer

Du har fundet en artikel eller en bog, som dine studerende skal læse, og nu vil du gerne vide, hvordan du må stille den til deres rådighed. Brug tjeklisten til hurtigt at finde frem til de relevante regler og aftaler:   

1 - Søg materialet frem på library.au.dk

Hvis biblioteket har online adgang, så gå til Trin 2. Hvis ikke så gå til Trin 3.

2 - Biblioteket har online adgang

  1. Tjek om du må uploade artiklen eller e-bogskapitlet til Brightspace. Se vejledningen til Regler for brug.
    Hvis upload ikke er tilladt, så gå til punkt 2.2.

  2. Giv dine studerende et link til materialet – se hvordan du sikrer dig, at linket også virker udenfor Campus.

3 - Biblioteket har ikke online adgang til materialet

  1. Scan materialet ind og upload det til Brightspace – NB du må scanne op til 20 % af materialet - dog max 50 sider i alt.
  2. Kopiér materialet og udlever det til dine studerende – NB du må kopiere op til 20 % af materialet - dog max 50 sider i alt.
  3. Kontakt eventuelt dit lokale bibliotek i AU Library, og bed dem sætte materialet på semesterhylde, så de studerende selv kan kopiere fra det.

FAQ om ophavsret og undervisning

Q: Må jeg lægge mine PowerPoints fra undervisningen ud på Brightspace?

A: Ja. Men du skal være opmærksom på, at de almindelige ophavsretlige regler også gælder for PowerPoints


Q: Jeg har en artikel, som jeg gerne vil uploade til Brightspace, men jeg kan bare ikke huske, hvor den er fra. Hvad gør jeg så?

A: Som udgangspunkt må du ikke uploade artikler eller lignende, du ikke ved, hvor stammer fra. AU Library kan hjælpe dig med at undersøge, om du må uploade artiklen.


Q: Artikler og lignende som jeg selv har udarbejdet, må jeg vel gerne uploade til Brightspace eller kopiere til mine studerende?

A: Som udgangspunkt, ja, da du har ophavsretten til værket. Men du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med udgivelsen kan have overdraget rettigheder til f.eks. et forlag. Derfor er det ikke sikkert, at du f.eks. må kopiere værket ubegrænset. Du vil ofte kunne finde information om, hvordan du må benytte dine egne artikler på forlagenes hjemmesider.


Q: Skal jeg indberette alt, hvad jeg kopierer og scanner ifølge Copydan-aftalerne?

A: Nej det er ikke et krav, at du indberetter til Copydan. Men det er alligevel en god ide at gemme oplysninger om, hvor meget du kopierer og scanner i tilfælde af kopieringsundersøgelser. De oplysninger, Copydan skal bruge, er:

  • Kildeangivelse: Titel, forfatter, udgiver, ISBN eller ISSN og sidetal.
  • Antal studerende, der har fået materialet.

Q: Jeg har modtaget en digital kopi af en artikel via Det Kgl. Biblioteks artikelservice. Må jeg uploade den til Brightspace?

A: Ja, det må du godt, hvis artiklen er på max. 50 sider, og hvis der ikke er angivet, at artiklen kun er til personlig brug. Hvis du er i tvivl, kontakt gerne dit lokale bibliotek.


Q: Jeg forbereder en hjemmeeksamen for mine studerende. Opgaven og bilag uploades til det digitale eksamenssystem, hvor de studerende selv downloader hele materialet. Et af bilagene er en elektronisk kopi af en dansk avisartikel. Er det ok?

A: Hvis du har indscannet en trykt artikel eller downloadet en frit tilgængelig artikel fra internettet, så må du gerne uploade artiklen til et lukket digitalt eksamenssystem.

Hvis du har downloadet artiklen fra en database – fx Infomedia -  så må du kun dele den digitalt, hvis forlaget tillader det – læs mere om brug af materiale fra internettet.