Aarhus Universitets segl

Referencehåndtering for undervisere

  • Hvordan kan du inddrage referencehåndtering i din undervisning?

Referencehåndtering når du underviser

Hvad skal du som underviser anbefale dine studerende, når det gælder referencehåndtering og håndtering af kilder?

At håndtere sine kilder korrekt er vigtigt for de studerende. Det er blandt andet medvirkende til, at de studerende undgår at plagiere og krænke andres ophavsret.

Referenceværktøjer kan med fordel anvendes i selve undervisningen og vejledningsprocessen - eller i forberedelsen til undervisningen. Nedenfor finder du eksempler på situationer, hvor brugen af et referenceværktøj kan lette arbejdsbyrden og kommunikationen mellem underviser og studerende. 

Kontakt og support

AU Library tilbyder kurser i brugen af EndNote, og det er derudover muligt at booke et undervisningskursus til dit hold hos flere af vores biblioteker.

Kontakt gerne dit lokale bibliotek og hør mere om mulighederne!

I undervisningen

Hvis dine studerende skal arbejde sammen om konkrete emner, projekter eller lignende, kan du som underviser vælge at anvende et referenceværktøj til dette samarbejde. 

De studerende kan eksempelvis få til opgave at finde litteratur om et konkret emne og uploade referencer til referenceværktøjet. På den måde kan en gruppe eller et helt hold dele referencer med hinanden og evt. overføre referencerne til deres egne databaser i referenceværktøjet til senere brug i opgaver eller lignende.

På den måde kan du som underviser selv følge med i hvilke referencer, der bliver lagt ind i referenceværktøjet. Du har også mulighed for at lægge kommentarer ind til hver reference i et dertil egnet tekstfelt.

I vejledningen

Har de studerende spørgsmål til referencehåndtering, kan du med fordel henvise dem til AU Library's side om netop referencehåndtering.

I vejlederrollen kan du som underviser også vælge at anbefale de studerende at anvende et referenceværktøj. Både for deres egen skyld, for at få værktøjet til at udarbejde citationer og litteraturlister, men også med henblik på - i en vejledningssituation - at få et hurtigt overblik over fremfundet eller anbefalet litteratur til en skriftlig opgave.

Et referenceværktøj kan hurtigt udarbejde en enkeltstående litteraturliste for den studerende, som kan sendes til vejleder forud for en vejledning.