Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Religionsvidenskab

Fagsiden præsenterer udvalgte ressourcer inden for Religionsvidenskab og tilhørende forskningsområder. Først præsenteres ressourcer, der kan anvendes for alle religioner, derefter følger udvalgte religionsspecifikke ressourcer. Kontakt fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Encyclopedia of Religion
  Standard-encyklopædien inden for religionsvidenskab. Omfatter næsten alle emner inden for alverdens religioner. Det er en digital udgave af den tilsvarende trykte 15-binds encyklopædi fra 2005 (2. Udg.). Artiklerne har gode krydshenvisninger og litteraturlister.
 • Vocabulary for the Study of Religion
  Ed. Robert A. Segal & Kocku von Stuckrad (2015). Et alfabetisk opslagsværk, der forklarer teoretiske og videnskabelige begreber inden for den systematiske religionsvidenskab og nabovidenskaber til religionsvidenskaben. Er en digital udgave af trebindsværket fra 2013.

 • Cambridge Companions Online / Companions to Philosophy, Religion and Culture
  E-håndbøger fra bogserien Cambridge Companions. Giver gode introduktioner til emner, tidsperioder og personer bl.a. inden for hovedområderne religion og filosofi.
 • Religion Past and Present - RPP
  Er et meget omfattende opslagsværk, der dækker alle aspekter af teologi og religionsvidenskab, herunder også danske forhold. Temaerne er skrevet ud fra en evangelisk synsvinkel og sat ind i en almen og åndshistorisk sammenhæng. Leksikonet er en engelske oversættelse af fjerdeudgaven af leksikonet Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). Der er litteraturhenvisninger ved alle artikler.
 • Oxford Reference Online (Subject: Religion)
  E-bogsbase med en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger udgivet af Oxford University Press. Det er muligt at søge i hele mængden af opslagsværker, inden for et emne eller inden for en enkelt titel.
 • Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR)
  EBR er et interdisciplinært opslagsværk om Bibelens oprindelse, udvikling og reception, dens virkningshistorie på kristendom, jødedom, islam og andre religioner og religiøse bevægelser og også på kunst, litteratur, musik og film, historisk og aktuelt. Der er litteraturhenvisninger ved alle artikler. Er under udgivelse.
 • Encyclopedia of Sciences and Religions
  Tværvidenskabeligt opslagsværk der fokuserer på dialogen mellem mange videnskaber og religioner. Gode krydsreferencer og litteraturlister.
 • Symbolleksikon
  Symbolleksikon, hvis synsvinkel er både lokal og global, medtager alle gængse hovedsymboler og belyser dem med deres vedtagne symbolik. Svarer til den trykte udgave af: Finn Stefánsson: Symbolleksikon. Gyldendal 2009. Udgives af Gyldendal: Den Store Danske.

  Artikelbaser

  • ATLA Religion Database with ATLA Serials
   ATLA er den førende bibliografi inden for teologi, religionsvidenskab og etik. Dækker alle religioner og lande og er relevant for alle fag, når det drejer sig om religiøse aspekter ved litteratur, kultur og samfund. Til en del af posterne er knyttet fuld tekst.
  • JSTOR
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle tidligere årgange.
  • DigiZeitschriften
   Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt bl.a. filosofi, historie, religion og teologi. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.
  • BASE - Bielefeld Academic Search Engine
   En af verdens største søgemaskiner med henblik på akademiske web-ressourcer. Ca. 60 % er tilgængeligt i fuldtekst og som Open Access.

  Tidsskrifter

  Bibliografier

  • ATLA Religion Database with ATLA Serials
   ATLA er den førende bibliografi inden for teologi, religionsvidenskab og etik. Dækker alle religioner og lande og er relevant for alle fag, når det drejer sig om religiøse aspekter ved litteratur, kultur og samfund. Til en del af posterne er knyttet fuld tekst.
  • Artikelbasen i bibliotek.dk
   Her er der mulighed for at finde artikler i danske tidsskrifter og aviser.
  • Index theologicus
   Bibliografisk database med henvisninger til artikler i tidsskrifter, festskrifter og kongresberetninger inden for teologi og religionsvidenskab, alle på Universitätsbibliothek Tübingen. Hovedparten af materialet i databasen er på vesteuropæiske sprog, heraf 30 % tysksprogede, 35 % engelsksprogede og 12 % fransksprogede. Godt supplement til ATLA.
  • The Moshe Dayan Center for Middle Eastern & African Studies Library (Tel-Aviv University)
   Katalogen: Bibliotekskatalogen fra det tværvidenskabelige forskningscenter, der forsker i det nutidige Mellemøsten bredt forstået. Indeholder også meget arabisk og hebraisk sproget materiale.

  Ordbøger

  • Ordbogen.com
   Webbaserede ordbøger. Opdateres jævnligt med ord, som brugeren ikke finder i første forsøg. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder.
  • Oxford Reference Online
   Dictionaries
  • Gyldendals røde ordbøger
   Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals Røde Ordbøger. Giver også adgang til søgning i engelsk-engelsk ordbøger fra Oxford University Press o.a.

  Aviser og medier

  • Infomedia
   InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
  • Mediestream
   Mediestream indeholder en stor mængde digitaliserede aviser fra 1666 - 2013 udvalgt fra Statens Avissamling. Samlingen suppleres løbende med nye avistitler. Desuden indeholder Mediestream radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

  E-bøger  Ophavsret

  Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

  Informationssøgning

  Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

  Mere til dig som studerer

  Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.