Aarhus Universitets segl

Fagside for Engelsk

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for engelsk sprog og litteratur samt i et vist omfang også kulturstudier. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • British Council Literature
 • Opslagsværk, der indeholder artikler om Englands, Irlands og Commonwealth-landenes mest betydningsfulde forfattere.
 • Dictionary of Irish Biography
  Omfattende opslagsværk med biografiske artikler om irske mænd og kvinder, som har haft særlig betydning for Irland. Udmærker sig ved velskrevne og udførlige artikler. Onlineudgaven svarer til det trykte opslagsværk af samme navn.
 • Encyclopedia of American Studies
  Opslagsværk om kulturen i USA. Rummer et stort antal artikler om litteratur, kunst, film, historie, samfundsforhold, økonomi, uddannelse, køn, race, religioner, miljø, filosofi, videnskab, sociale reformer mm.
 • Encyclopedia of Language and Linguistics
  ELL2 er den største af de eksisterende lingvistiske encyklopædier. Den bringer oversigtsartikler med tilhørende litteraturlister om alle sprogvidenskabelige emner, discipliner og fagudtryk.
 • Gale Virtual Reference Library
  E-bogsbase med opslagsværker hovedsagelig inden for humaniora, teologi, religion og samfundsvidenskab.
 • Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism
  Opslagsværket indeholder et stort antal artikler om de væsentligste teoretikere, kritikere, skoler, emner og retninger inden for litteraturteori, æstetik, filosofi, kulturstudier m.m.
 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen, tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til bibliografien Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) og samt adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og introduktioner til litterære klassikere. Introduktionerne finder man ved at gå til forsiden, klikke på ’Publications’ og herefter søge på ’study guides’.
 • Oxford Dictionary of National Biography
  Opslagsværk med biografiske artikler om afdøde briter og ikke-briter, som har haft særlig betydning for Storbritanniens og det britiske imperiums historie.
 • Oxford Handbooks Online
  OHO er en samling opslagsværker skrevet af førende forskere inden for de enkelte fagområder. Opdateres jævnligt. Der er adgang til Business & Management, Economic and Finance, Law, Literature, Political Science, Psychology og Religion. Vær opmærksom på, at der ikke altid er adgang til alle årgange af et opslagsværk. Søgetips: Se Guided Tour

 • Oxford Reference Online
  E-bogsbase med en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk, irsk og walisisk ordbog. Desuden citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer.
 • Oxford Research Encyclopedia of Linguistics
  Opslagsværk om lingvistikkens mange emner og områder. Artiklerne er forskningsbaserede, peer-reviewed og rummer litteraturhenvisninger, krydsreferencer, links til digitalt materiale, m.m. Opdateres løbende.

 • Oxford Research Encyclopedia of Literature
  Oxford Research Encyclopedia of Literature (ORE) favner et bredt felt af litterære emner fra hele verden: litteratur fra Afrika, Asien, England, Irland, Nordamerika og Vesteuropa. Samt emner som børnelitteratur, kulturstudier, lyrik, drama, film, medier, litterære begreber, litteraturhistorie, m.m. Alle artikler er peer-reviewed og skrevet af litterære eksperter. Rummer litteraturhenvisninger til videre læsning.

 • The Literary Encyclopedia
  Internationalt opslagsværk om forfattere, værker og emner inden for verdenslitteraturen. Indholdet formidles også i sin historiske kontekst, idet det er muligt at søge på historiske emner og begivenheder.

Bibliografier

 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Der er som regel fuldtekstadgang til artiklerne. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder.
 • Bibliography of British and Irish History (BBIH)
  Bibliografien dækker historien om den britiske verden fra romertiden til det 21. århundrede. Rummer et stort antal henvisninger til bøger, tidsskriftartikler og bogkapitler udgivet fra omkring 1900 til i dag. Det er muligt at søge på forfatter, titel, emne, periode, publikationstype og dato. Opdateres jævnligt.
 • Bibliography of Metaphor and Metonymy
  International bibliografi, der dækker begrebet billedsprog meget bredt. Alle artikler er forsynet med emneord og mange også med et abstract.
 • International Index to Film Periodicals
  Bibliografi med referencer til artikler og tv- og filmanmeldelser fra et udvalg af internationale tidsskrifter.
 • Linguistics and Language Behavior Abstracts
  Ved siden af MLA er LLBA den største lingvistiske bibliografi, der findes. Den indeholder henvisninger til sprogvidenskabelig faglitteratur (tidsskriftsartikler, artikler i bøger, bøger m.m.) om alle lingvistikkens emner og grene samt alle sprog.
 • Proquest
  Samling af databaser, der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin. De fleste af databaserne er bibliografier.

Artikelbaser

 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues).

Tidsskrifter

 • Periodicals Archive Online (PAO)
  PAO er et omfattende arkiv, som giver fuldtekst-adgang til ældre årgange af videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. PAO bliver løbende opdateret med nye tidsskrifter. Bemærk: Basen af en del af ProQuest-platformen, og det er derfor muligt at samsøge i alle platformens databaser.
 • Periodicals Index Online (PIO) 
  PIO er et omfattende index, som indekserer artikler fra et stort antal videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Dækker mange århundreder og mange sprogområder. Opdateres jævnligt. Bemærk: Basen af en del af ProQuest, og det er derfor muligt at samsøge i alle platformens databaser.
 • Language and Linguistics Compass
 • Literature Compass

E-bøger og tekstarkiver

 • American History 1493-1945: From the Gilder Lehrman Institute of American History, New York
  Tekstarkiv, der indeholder et stort antal kilder om amerikansk historie fra den tidligste koloniperiode og frem til afslutningen af 2. verdenskrig.
 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder.
 • British History Online
  Engelsk portal med delvis fri adgang til et stort antal digitaliserede udgaver af meget anvendte kilder og kort til britisk historie og britisk lokalhistorie indtil ca. 1900. Desuden kilder der vedrører Parlamentet, kirkehistorie og økonomisk historie.
 • Blackwell Reference Online
  Blackwell Reference Online giver adgang til 28 e-bøger inden for lingvistik. De enkelte titler kan findes under emnerne Anthropology, Communication and Media Studies, History og Linguistics
 • Early English Books Online
  Early English Books Online (EEBO) indeholder søgbare gengivelser (digitale faksimileudgaver) af stort set alle publikationer udgivet i England, Irland, Skotland, Wales og britisk Nordamerika samt publikationer på engelsk, trykt andre steder i verden i perioden 1473-1700. OBS: Early English Books har skiftet platform og ligger nu hos Proquest.
 • Ebook Central
  E-bogsbase med mange tusind e-bøger inden for alle fagområder.
 • Economist Historical Archive 1843-2011
  Elektronisk udgave af magasinet The Economist med affotograferinger af hver enkelt side i de mange numre af magasinet, der er udkommet mellem 1843 og 2011. The Economist bringer globalt nyhedsstof, facts, analyser og kommentarer af historisk, politisk og økonomisk art. Retter sig mod forskere og undervisere inden for humaniora og samfundsvidenskab.
 • Emily Dickinson Archive
  Tekstarkivet giver adgang til alle versioner af Emily Dickinsons digt-manuskripter fra forskellige arkiver og biblioteker.

Ordbøger

 • Oxford English Dictionary
  OED er den største og mest opdaterede ordbog af sin art. Med sin historiske tilgang giver ordbogen informationer om ords betydning, udvikling og brug ved hjælp af et stort antal citater fra mange forskellige perioder, tekster og genrer. Dækker hele den engelsksprogede verden.
 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Oxford Advanced Learner’s’ Dictionary
  Den største frit tilgængelige ordbog på nettet for engelskstuderende. Dækker brug og definition af engelske ord samt udtale på både britisk og amerikansk.

Aviser og medier

 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomheds information. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation.
 • Regional Business News
  Database med fuldtekst-adgang til et stort antal erhvervsøkonomiske publikationer fra USA og Canada.
 • The Times Digital Archive, 1785-2019

Sprog, grammatik & translation studies

 • The Chicago Manual of Style
  Opslagsværk om engelsk sprogbrug, grammatik, tegnsætning og typografi. Klassisk standardværk for alle, der redigerer og udgiver tekster på engelsk.
 • GrammarCheck
  Et website som læser korrektur på engelske tekster og tjekker grammatik, stavning og øvrige skriftlige problemer.
 • Handbook of Translation Studies
  HTS er et omfattende opslagsværk inden for forskningsfeltet oversættelse og tolkning og dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.
 • Routledge Encyclopedia of Translation Studies
  Opslagsværket giver et detaljeret overblik over oversættelsesstudier og afspejler den tværfaglige mangfoldighed. Artiklerne er alle skrevet af førende specialister inden for området og dækker ud over traditionelle emner som ækvivalens, oversættelsesstrategier og nyoversættelser også områder som censur, publicering, semiotik, sociologi og kulturstudier.
 • Translation Studies Bibliography (TSB)
  TSB er en omfattende bibliografi inden for forskningsområdet oversættelse og tolkning. Dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.

Udvalgte lande og emner

Anmeldelser

Biblioteker på nettet

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.