Aarhus Universitets segl

Fagside for Kunsthistorie

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for Kunsthistorie. Hvis dit emne har et bredere kulturkritisk tilsnit, skal du tillige konsultere fagsiden for Æstetik og Kultur. Du er velkommen til at skrive, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Oxford Art online
  Portal til Grove Art online, The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics and The Consice Oxford Dictionary of Terms. Der kan søges samlet og i baserne hver for sig.
 • Oxford Reference Online
  Klik på Art & Architecture under Subject Reference – og afgræns til online opslagsværker og håndbøger fra Oxford University Press indenfor kunst og arkitektur. Det er muligt at søge i de enkelte værker eller samsøge i flere eller alle værker i basen (knap 500 opslagsværker indenfor alle emner). Velegnet til overblik og begrebsafklaring. Giver adgang til nyeste udgave af Encyclopedia of Aesthetics. 2. ed. – 2014.
 • Danmarks Kirker
  Digitaliserede kirkebeskrivelser fra værket Danmarks Kirker (1933-). Mulighed for at søge på både bynavn og på kirkens navn. Der er i vid udstrækning taget hensyn til alternative navne og staveformer. Alternativt 'søg fonetisk' og få et bredere søgeresultat.
 • Danmarks middelalderlige altertavler
  Registrant over middelalderlige (ca. 1000-1536) altertavler i Danmark.
 • Kunstindeks Danmark og Weilbachs Kunstnerleksikon online
  Webstedet rummer Kunstindeks Danmark, som er det centrale register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museernes oplysninger om kunstnerne bliver suppleret med informationer fra den digitale udgave af Weilbach Dansk Kunstnerleksikon (4. udg.), som også ligger på webstedet. Fri internetressource.
 • Lex.dk
  Et af Danmarks største sites for forskningsformidling. Indeholder blandt andet:
  • Den Store Danske - Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi.
  • Symbolleksikon
   E-udgave af Finn Stefánsson: Symbolleksikon. -  2009.
  • Nordisk Mytologi
   E-udgave af Finn Stefánsson: Nordisk Mytologi. - 2. udg. 2009.
 • Signaturbogen 2.0
  Opdateret wiki over signaturer for billedkunstnere, som har virket i Danmark.

Bibliografier

 • Art Full Text (Wilson)
  Databasen giver fuldtekst adgang samt referencer til fagfællebedømte tidsskrifter og andre kunsttidskrifter indenfor moderne kunst. Wilson Art Full Text indekserer 666 tidsskrifter, hvoraf mange er online tilgængelige. Basen indeholder poster indenfor: kunst, grafisk kunst, keramik, skulptur, industriel design, folkekunst, textiler, landskabskunst, indretning, museologi, reklamekunst, fotografi, tv, film, video mv. Fra 1984-. Fuldtekst 1997-.
 • ArtDiscovery Group Catalogue
  Virtuel bibliografisk portal udarbejdet i samarbejdet mellem godt 50 kunstbiblioteker indenfor WorldCat-samarbejdet. Basen er en fri internetressource, og der samsøges i alle kunstbibliotekernes kataloger. Det er ikke muligt at bestille materialet direkte fra basen. Tjek om materialet findes på AU Libraray eller få det skaffet hjem.
 • BDK - Bibliografi over dansk kunst
  Bibliografisk database, der omfatter dansk og udenlandsk litteratur om emner indenfor dansk kunsthistorie, arkitektur, billedkunst, udstillingsvirksomhed og museologi. Bibliografien medtager bøger, tidsskrifter, kataloger, artikler i bøger m.m. BDK er udarbejdet af Danmarks Kunstbibliotek og dækker årene 1971-2012. Herefter 2012- foregår al opdatering i bibliotekets katalog kunstbib.dk.
 • OpenBibArt – History of Art
  OpenBibArt er en bibliografisk database skabt i samarbejde mellem Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Getty Research Institute (GRI) og Institut de l'Information Scientifique et Technique af CNRS (Inist-CNRS). OpenBibArt dækker faglitteratur om kunst fra senantikken til i dag, og giver adgang til tæt på 1,2 millioner bibliografiske poster fra tidsskrifter, bøger, udstillings- og auktionskataloger udgivet mellem 1910 og 2007.
 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949) Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’.
  Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker).
 • DAAI – Design and applied arts index
  DAAI er den fremmeste international database inden for design og kunsthåndværk spændende fra tekstiler og keramik til biler, reklame og bæredygtighed. Indekserer tidsskriftsartikler, udstillingsanmeldelser og nyheder indenfor området fra 1973-.
 • Forskningsdatabasen
  Bibliografisk database med referencer til nyere danske forskningspublikationer af alle typer fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m. Det er muligt at sortere søgeresultatet efter videnskabeligt niveau. Basen opdateres løbende og er den mest dækkende base for dansk forskning indenfor alle områder.
 • Norsk kunsthistorisk bibliografi
  Referencer til bøger, artikler fra bøger og periodika om norsk kunst. Opdateres løbende. Indeholder ca. 38.000 reference.

Andre opslagsværker

 • Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR)
  Interdisciplinært opslagsværk (under udarbejdelse) om Bibelens oprindelse, udvikling, reception og indflydelse på religion, kunst, litteratur, musik, film m.m. Med litteraturhenvisninger.
 • Lexikon des Mittelalters
  LexMA & International Encyclopaedia for the Middle Ages / IEMA.
  LexMA dækker alle områder inden for middelalderstudier: filosofi, teologi, historie, litteratur, kunst og arkæologi i perioden 300 til 1500 i Europa, Mellemøsten og Nordafrika. Med litteraturhenvisninger. International Encyclopaedia for the Middle Ages er supplement til og fortsættelse af LexMA. LexMA og IEMA fungerer som ét samlet opslagsværk.
 • Medie- og Kommunikationsleksikon
  Medie- og kommunikationsleksikon informerer om centrale begreber og metoder inden for medieteori, mediehistorie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale og sociale medier, mediesociologi, receptionsforskning, visuel teori, lingvistik, radio, tv og film. Leksikonet er skrevet og redigeret af fremtrædende specialister inden for området, og artiklerne er fagfællebedømt.

Øvrige portaler

 • Arthist.net
  Internationalt informationssite for kunsthistorikere. Stedet, hvor konferencer, seminarer, graduate seminars, jobopslag, nye elektroniske ressourcer m.m. annonceres.

 • Arthistoricum.net
  Tysk webportal for forskning og formidling af kunst indeholder fuldtekstdigitaliseringer af tyske, østrigske og schweiziske auktionskataloger, afhandlinger, tidsskrifter, fotosamlinger, anmeldelser m.m.
 • The Getty Research Institute (Gri)
  Instituttets formål er at fremme og understøtte forskning i kunst- og arkitekturhistorie. Fri adgang fra hjemmesiden til en række søgemaskiner og databaser.

Tidsskrifter

(indekseret i forskellige databaser)

Et udvalg af trykte tidsskrifter på AU Library, Kasernen

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • ProQuest
  Samling af databaser (databaseplatform), der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin. Det er muligt både at samsøge i alle eller at afgrænse til fx The Arts eller Social Science.
 • JSTOR
  Tidsskriftarkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste fem årgange, men til alle øvrige årgange, og for enkelte ældre tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts, søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966 ff.
 • Web of Science
  Multidisciplinær artikelbase af høj akademisk kvalitet. Afgræns evt. til:
  • Social Sciences Citation Index og/eller
  • Arts & Humanities Citation Index nederst på forsiden under ‘More settings’.

E-bøger

 • Ebook Central
  Multidisciplinær e-bogsbase. Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå. Godt 6.000 titler indenfor ’Fine arts’.

Aviser og medier

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget/Kultur – specielt om medie- og kulturliv.
 • Kulturmonitor
  Kulturmonitor er et digitalt nyhedsmedie, som hver dag leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik. Udgives af Monitormedier A/S.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.

Anmeldelser

 • Bibliotek.dk
  Danske anmeldelser af kunstudstillinger søges via bibliotek.dk. Søg titlen på udstillingens navn – eller signifikante ord fra titlen. Afgræns til ’udstilling’ under materialetyper (t.v.) Åbn posten og klik på fanebladet Anmeldelser. Anmeldelser fra fagtidsskrifter bestilles via Search. Avisanmeldelser kan hentes i Infomedia via WAYF.

Billeddatabaser

Mange kunstmuseer giver adgang til Public Domain billeder, søg på de enkelte kunstmuseer.

Ældre bøger

 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841) samt Danske bibliotekskataloger fra både folke- og forskningsbiblioteker.
 • Early European Books
  Tekstarkiv med digitaliseringer af den danske nationallitteratur før 1701 inden for alle fagområder. Giver adgang til et alsidigt udvalg af trykte kilder fra det femtende, sekstende og syttende århundrede. Supplerer Early English Books Online (EEBO) og beskæftiger sig i vidt omfang med bøger, der ikke er på engelsk. Indeholder nøjagtige søgbare gengivelser af værkerne (digitale faksimileudgaver). Udvides løbende.

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Bibliotekskataloger


Andre biblioteker og samlinger

Danmarks Kunstbibliotek
Hovedfagbibliotek for billedkunst, arkitektur, fotografi og museolog.

Danmarks Designmuseum, Biblioteket
Nordens største museums- og forskningsbibliotek inden for design og kunsthåndværk.

Øvrige nationabibliografier og bibliotekskataloger

WorldCat – verdens største bibliotekskatalog
International biblioteksdatabase, der indeholder registreringer af bogsamlinger fra ca. 72.000 biblioteker i 170 lande.

Bøgernes systematik

Systematik og opstilling på Kunsthistorie.

Referencehåndtering

AU Library tilbyder vejledning og undervisning i en række referenceværktøjer, så du altid kan have styr på dine kilder.

Specialer

Det kan være en hjælp at se andre studerendes specialer/afhandlinger, når du selv skal til at skrive.

Vejledninger

Vejledning i akademisk opgaveskrivning ved De Æstetiske fag, Kasernen

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lign.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer. Her finder du konkrete råd, inspiration og øvelser.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.