Aarhus Universitets segl

Fagside for teologi

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for Teologi. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church (3.ed.). (2013)
  Teologisk håndbog med kortfattede artikler om alle sider af kristendommen, de teologisk fag og de kristne kirker. Indgår I Oxford Reference Online.
 • Religion Past and Present Online (RPP)
  RPP Online er et omfattende opslagsværk, der dækker alle aspekter af teologi og religionsvidenskab, herunder også danske forhold. RPP Online er onlineversionen af den engelske oversættelse af fjerdeudgaven af leksikonet Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG).
 • The Catholic Encyclopedia Online (1907-1914)
  Catholic Encyclopedia Online er oprindelig et 15 binds værk, der indeholder frittilgængelige artilker skrevet inden 1914. Afspejler den katolske kirke i begyndelsen af 20. århundrede.
 • Katolsk minileksikon 
  Kortfattet dansk katolsk opslagsværk til kristendommen under en katolsk synsvinkel.
 • The Oxford Encyclopedia of the Reformation / Hans J. Hillerbrand. (1996)
  Omfattende 4-binds opslagsværk til alle sider af Reformationen og reformationsårhundredets historie og udviklingen inden for alle sider af samfundslivet. Indgår I Oxford Reference Online.
 • Theologische Realenzyklopädie (TRE)
  TRE er e-udgaven af det trykte internationale leksikon af samme navn, udgivet i Tyskland i 36 bd., 1976-2004 med Gerhard Krause og Gerhard Müller som hovedredaktører. Dækker alle aspekter af teologi og religionsvidenskab. Der er litteraturhenvisninger ved alle artikler.

Bibliografier

 • Artikelbasen i bibliotek.dk
  Her er der mulighed for at finde artikler i danske tidsskrifter og aviser.
 • Index theologicus
  Bibliografisk database med henvisninger til artikler i tidsskrifter, festskrifter og kongresberetninger inden for teologi og religionsvidenskab, alle på Universitätsbibliothek Tübingen.
  Hovedparten af materialet i databasen er på vesteuropæiske sprog, heraf 30 % tysksprogede, 35 % engelsksprogede og 12 % fransksprogede. Godt supplement til ATLA.
 • L’Année philologique
  Den absolut mest omfattende internationale bibliografi over forskningslitteratur om alle aspekter af det klassiske Rom og Grækenland. Emnerne spænder fra litteratur og sprog herunder også tidlige kristne tekster og kirkefædrenes skrifter, historie, kunst, arkæologi til numismatik og epigrafik mm. Der henvises til artikler, anmeldelser, bøger og konferencebidrag. Bibliografien udarbejdes af The Société Internationale de Bibliographie Classique under redaktion af Éric Rebillard.

Artikelbaser

 • ATLA med ATLA Serials
  Hoveddatabasen inden for teologi og religionsvidenskab med indeksering af artikler og anmeldelser fra tidsskrifter og antologier. Indeholder fuldtekst artikler fra mere end 220 tidsskrifter.
 • DigiZeitschriften
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt bl.a. filosofi, historie, religion og teologi. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Periodicals Archive Online (PAO)
  PAO er et interdisciplinært, digitalt tidsskriftsarkiv, som gør ældre årgange (såkaldte backfiles) af flere hundrede historisk betydningsfulde tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab søgbare på artikelniveau og tilgængelige i fuldtekst.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues).

E-bøger og tekstarkiver

 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder.
 • Oxford Handbooks Online / Religion
  Oxford Handbooks Online
  er en samling opslagsværker af høj kvalitet skrevet af førende forskere inden for de enkelte fagområder. Artiklerne har karakter af scholarly research reviews, og de opdateres jævnligt.

 • Oxford Scholarship Online
  Oxford Scholarship Online giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er fuldtekstadgang til bl.a. emnepakker som religion, klassiske studier, litteratur og filosofi.
 • Ebook Central
  E-bogsbase med mange tusinde e-bøger inden for alle fagområder. 
 • Grundtvigs Værker
  Grundtvigs Værker er en tekstkritisk og kommenteret onlineudgave af de værker, som N.F.S. Grundtvig fik trykt i sin levetid.
 • InteLex Past Masters
  E-bogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for litteratur, historie, filosofi, religion, klassiske studier, som f.eks. Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche og Wittgenstein.
 • Luthers Werke im WWW. Weimarer Ausgabe.
  Tekstarkiv med fuldstændig gengivelse af den tekstkritiske Weimarudgave af
  Luthers samlede værker i 117 bind.
 • Theological Commons
  Tekstarkivet giver adgang til et alsidigt udvalg af digitaliseret teologisk litteratur fra især det 19. århundrede, hvoraf størstedelen er på engelsk, men også ældre f.eks. fransk, tysk og dansk.

Aviser og medier

 • Infomedia
  Stor dansk avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade m.m. Artiklerne går tilbage til ca. 1990.
 • Aviser
  Samlet oversigt over de adgange, Aarhus University Library har til aviser.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Oxford Reference Online
  E-bogsbase med en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk, irsk og walisisk ordbog. Vælg reference types.
 • Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
  I denne omfattende portal med græske tekster er det muligt at søge på konkrete græske ord (Lemmatized Search) og få dem oversat bl.a. vha. The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon.
  Man aktiverer et lille græsk tastatur til højre for søgefeltet på skærmen, og bruger det til at skrive det græske ord med. Man skal registrere sig som bruger, før man får adgang. Se nærmere.

Fagredaktører

Lise Fauslet

Informationsspecialist

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.