Aarhus Universitets segl

Fagside for Arabisk- og islamstudier

På denne side finder du et udvalg af ressourcer nyttige i studiet af Arabisk- og Islamstudier. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden

Opslagsværker

 • The Oxford Dictionary of Islam
  Håndbog med kortfattede artikler om alle sider af Islam. Har fokus på 19. og 20. århundrede. Indgår I Oxford Reference Online.
 • Encyclopaedia of Islam, THREE
  Igangværende publicering af 3. og væsentligt omarbejdede udgave af Encyclopedia of Islam. Fornyelser er et mere globalt geografisk perspektiv, mere omfattende emnedækning og en bredere dækning af nutiden. Opslagsværket afspejler i højere grad nyere forskningsresultater på samfundsvidenskabernes områder, både hvad angår metode og emnevalg. I EI3 er flere opslagsord på engelsk.
 • Encyclopedia of Islam, Second Edition
  Leksikonet repræsenterer den mest omfattende viden om alle aspekter ved den islamiske verden, fra religion og historie til politik og kultur. Geografisk set dækkes det tidligere arabiske rige, Iran, Centralasien, Det Indiske Subkontinent, Indonesien, Det Osmanniske Rige og de moderne muslimske lande.
 • Encyclopedia of Religion
  Encyclopedia of Religion, 2nd ed. er standardopslagsværket inden for religion. Det dækker alle aspekter af verdens religioner. Værkets tilgang til religion er historisk og tværkulturel, med hovedvægt på religioners betydning for kulturers dagligliv.
 • eHRAF World Cultures (Human Relations Area Files)
  Etnografisk og arkæologisk tværkulturel database som indeholder information, der dækker alle aspekter af det kulturelle- og sociale liv. Basen dækker over 300 forskellige kulturer. Dokumenterne er emne-indekseret efter kultur, region og land. Hvert dokument er indekseret på paragrafniveau, som gør din søgning mere præcis. Basen udgives af Yale University.

 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
  Værket dækker bl.a. emner som antropologi, demografi, etnologi, økonomi, statskundskab, psykologi, pædagogik, sociologi, kønsstudier og medievidenskab.

Bibliografier

Artikelbaser

 • ATLA med ATLA Serials
  Hoveddatabasen inden for teologi og religionsvidenskab med indeksering af artikler og anmeldelser fra tidsskrifter og antologier. Indeholder fuldtekst artikler fra mere end 220 tidsskrifter.
 • DigiZeitschriften
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt bl.a. filosofi, historie, religion og teologi. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Web of Science
  Artikel- og citationsdatabase. Dækker alle fagområder, dog bedst på naturvidenskab.

E-bøger og tekstarkiver

 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til bl.a. emner inden for religion og filosofi.
 • Ebook Central
  E-bogsbase med mange tusind e-bøger inden for alle fagområder. Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyeste og nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.
 • Oxford Handbooks Online / Religion
  Oxford Handbooks Online
  er en samling opslagsværker af høj kvalitet skrevet af førende forskere inden for de enkelte fagområder. Artiklerne har karakter af scholarly research reviews, og de opdateres jævnligt.

 • Oxford Scholarship Online
  Oxford Scholarship Online giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er fuldtekstadgang til bl.a. emnepakker som religion, klassiske studier, litteratur og filosofi.

Ordbøger

 • Ordbogen.com

  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

 • Oxford Reference Online
  E-bogsbase med en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk m.v. Vælg reference types.

  Arabiske ordbøger på nettet:
   
 • Hans Wehr: A Dictionary of Modern Written Arabic. (Arabic – English). 4. ed. (1994)
  Betragtes som standard arabisk ordbog for engelsk sprogede studenter og videnskabsfolk, der arbejder akademisk med sproget. Haves også som trykt bog i Arabic-English og Arabisch-Deutsch udgave i AU Library.
 • Arabic-English Lexicon / by Edward William Lane (London: Willams & Norgate 1863)
  Udarbejdet i 19. århundrede af den engelske arabist E.W. Lane. Værket er baseret især på  middelalderarabiske opslagsværker og deres ordforklaringer oversat til engelsk. Kan findes på forskellige internetportaler. Haves også som trykt flerbindsværk i AU Library.

Aviser og medier

 • Infomedia
  Stor dansk avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade m.m. Artiklerne går tilbage til ca. 1990..
 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomheds information. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation.
 • Aviser
  Samlet oversigt over de adgange, Aarhus University Library har til aviser.

Tidsskrifter

 • Tidsskrift for Islamforskning
  Tidsskriftets fokus er dansk islamforskning, dvs. både forskning i islam og muslimer i Danmark af såvel danske som internationale islamforskere, og forskning i islam og muslimer, bredt set, men forankret i danske forskningsprojekter.

Sprog, grammatik og translation studies

 • Modern standard Arabic grammar: a learner's guide / Mohammad T. Alhawary
 • Encyclopedia of Language and Linguistics
  ELL2 er den største af de eksisterende lingvistiske encyklopædier. Den bringer oversigtsartikler med tilhørende litteraturlister om alle sprogvidenskabelige emner, discipliner og fagudtryk
 • Handbook of Translation Studies
  HTS er et omfattende opslagsværk inden for forskningsfeltet oversættelse og tolkning og dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.
 • IJMES Translation & Transliteration Guide
  Transliteration guide udarbejdet af tidsskriftet International Journal of Middle East Studies. Betragtes som en standard inden for feltet.
 • Routledge Encyclopedia of Translation Studies
  Opslagsværket giver et detaljeret overblik over oversættelsesstudier og afspejler den tværfaglige mangfoldighed. Artiklerne er alle skrevet af førende specialister inden for området og dækker ud over traditionelle emner som ækvivalens, oversættelsesstrategier og nyoversættelser også områder som censur, publicering, semiotik, sociologi og kulturstudier.
 • Translation Studies Bibliography (TSB)
  TSB er en omfattende bibliografi inden for forskningsområdet oversættelse og tolkning. Dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.

Samfund og islam

Kunst, litteratur og kultur

 • Oxford Art Online
  Er en portal, der indeholder opslagsværkerne: Grove Art Online som det mest omfattende, The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics og The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.
 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen. Tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til et stort antal fuldteksttidsskrifter og e-bøger (Penguin Classics) samt introduktioner til litterære klassikere (Penguin Classics Introductions og KnowledgeNotes).
 • The Cambridge Companion to Modern Arab Culture

Koranen og koranstudier

Hadith og hadithstudier

Inden for hadith-udgivelser findes der ikke nogen speciel digital standard-udgivelse, som man henviser til. Men kan finde nogle hadith-samlinger på følgende portaler.

 • ahadith.co.uk
  Efter stedets eget udsagn det største og mest betydningsfulde webbaserede bibliotek med hadith-samlinger. Der tilføjes stadig nye samlinger. Har gode søgemuligheder.
 • CMJE’s samling af hadith
  CMJE – Center for Muslim-Jewish Engagement har samling af religiøse tekster på engelsk vedrørende islam og jødedom, bl.a. hadith.
 • Encyclopedia of Canonical Hadith Online
  Encyklopædien omhandler den tidligste udvikling af islam’s religion og kulturer og omfatter engelske oversættelser af alle kanoniske hadither. Værket er organiseret i alfabetisk rækkefølge, baseret på navnene på de personer, der transmitterede traditionerne.

Fagredaktører

Lise Fauslet

Informationsspecialist

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.