Aarhus Universitets segl

Fagside for Klassisk filologi

Fagsiden præsenterer udvalgte ressourcer inden for Klassisk filologi og tilhørende forskningsområder. Kontakt fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Oxford Bibliographies: Classics. (midlertidig)
  Oxford Bibliographies giver tilgang til pålidelige ressourcer for en række akademiske emner skrevet og gennemgået af akademiske eksperter

  Kilderne er grundigt peer-reviewed og undersøgt for at sikre videnskabelig nøjagtighed og objektivitet.

 • New Pauly Online
  Indeholder Brill’s New Pauly og Der Neue Pauly, som dækker den klassiske oldtid fra de tidligste ægæiske kulturer til senantikken (2. årtusind f.v.t. til ca. 600-800 e.v.t.).
 • Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (EAGLL)
  Opslagsværket samler den nyeste forskning i artikler, som dækker en bred vifte af emner om oldgræsk f.eks. grammatik, inskriptioner, varianter af græsk og teksttolkning.
 • Oxford Reference. Classical Studies
  Adgang til 9 opslagsværker bl.a. The Oxford Classical Dictionary
 • Encyclopedia of Rhetoric
  Grundig oversigt over retorikken. Artiklerne er skrevet af førende specialister, og værket inddrager de mange fagområder, som retorikken forbinder.
 • The Oxford Companion to Classical Literature. 3.ed
  Meget bred guide til antikken og alle aspekter af periodens overleverede litteratur.
 • The Virgil encyclopedia
  Med sine ca. 2.200 indgange af varierende længde med litteraturhenvisninger, sætter dette meget omfattende opslagsværk, Virgils digtning ind i forskellige kontekster.

Artikelbaser

 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab.
 • DigiZeitschriften
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt bl.a. filosofi, historie, religion og teologi. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.

Tidsskrifter og anmeldelser

Bibliografier

 • Gnomon Online
  Henvisninger til artikler og bøger inden for klassisk filologi, oldtidens historie og arkæologi i et stort antal tyske og internationale tidsskrifter og antologier. Anmeldelser udgør en central del af bibliografien.
 • L’Année philologique
  Den absolut mest omfattende internationale bibliografi over forskningslitteratur om alle aspekter af det klassiske Rom og Grækenland. Emnerne spænder fra litteratur og sprog herunder også tidlige kristne tekster og kirkefædrenes skrifter, historie, kunst, arkæologi til numismatik og epigrafik mm. Der henvises til artikler, anmeldelser, bøger og konferencebidrag. Bibliografien udarbejdes af The Société Internationale de Bibliographie Classique under redaktion af Éric Rebillard. Du tilgår L’Année Philologique via Brepolis, hvor du kan søge databasen frem.
 • MLA international Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab.

Ordbøger

E-bøger

 • Oxford Scholarship Online/Classical Studies
 • Cambridge Companions Online
  Opslagsværkerne I denne serie henvender sig til studerende og består af introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder
 • Early European Books
  Adgang til digitaliserede udgaver af Det Kongelige Biblioteks samlede bestand af bøger trykt i Danmark eller udlandet med relation til Danmark op til år 1600. Bøgerne omfatter mange sprog, herunder latin, dansk, tysk, engelsk og oldgræsk.
 • Oxford Reference Online - Premium Collection
  Adgang til en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger udgivet på Oxford University Press. Basen dækker alle fagområder. Der er ikke fuldtekstadgang til bøger med rød hængelås.
 • Wiley Online Library
  Adgang til en stor samling opslagsværker. Under Humanities direkte målrette til Klassiske Studier.

Tekstarkiver

 • Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)
  Dette omfattende tekstarkiv giver adgang til de latinske tekstudgaver (dog uden forordene og det kritiske apparat), der er udkommet i Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana siden 1849
 • Thesaurus Linguae Graecae
  Et digitalt bibliotek over græsk litteratur med fuldtekstadgang til alle overleverede græske tekster fra Homer i 8. årh. f. Kr. til 600 e. Kr., samt til en stor del af teksterne fra perioden 600-1453.
 • Perseus
  Samling af de vigtigste græske og latinske tekster med links i teksten til ordbøger og med oversættelser. NB: Der er ofte tale om ældre tekstudgaver og oversættelser, der kan være forældede.
 • Loeb Classical Library
  Basen giver adgang til den klassiske litteratur på græsk og latin: episk og lyrisk poesi, tragedier, komedier, historie, rejselitteratur, filosofi, medicin, matematik, biografier, m.m. Teksterne bringes på originalsproget og i en parallel engelsk oversættelse.
 • LacusCurtius
  Græske og latinske historikere m.m., både i original og i oversættelse.
 • Bibliotheca Augustana
  Græske og latinske tekster, kun originaltekst.
 • Classical Latin Texts
  A Resource Prepared by The Packard Humanities Institute. Indeholder alle latinske litterære tekster skrevet før år 200, samt udvalgte tekster fra senantikken.

Nylatin

 • Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World
  Opslagsværket samler forskning om alle aspekter af neo latins vidtrækkende indflydelse fra renæssancen til moderne tid i oversigtsartikler (Macropaedia). Foruden oversigtsartiklerne, skrevet af førende forskere, indeholder opslagsværket 146 mindre emneopslag ordnet alfabetisk (Micropaedia).
 • Camena – Latin Texts of Early Modern Europe
  Adgang til et rigt udvalg af tekster på tysk nylatin fra perioden 1500-ca.1800 hovedsagelig inden for humaniora og samfundsvidenskab.
 • Biblioteca Italiana
  Tekster på italiensk nylatin
 • Neulateinische Wortliste
  Ein Wörterbuch des Lateinischen (NLW). Database over nye latinske ord i nylatinske tekster fra 1300 til 1700 under redaktion af Johann Ramminger.
 • Renæssancens sprog i Danmark
  En webbaseret ordbogs- og tekstbase om dansk og latin I perioden 1500-1700.
 • I Tatti Renaissance Library
  En monografiserie udgivet af the Harvard University Press, som præsenterer vigtige latinske værker fra den italienske renæssance. Værkerne indeholder både den oprindelige latinske tekst og den engelske oversættelse.

Andre relevante fagsider


Læsesal 2 i Nobelparken

Her er opstillet en stor samling centrale værker specifikt rettet mod de Klassiske Studier. Du finder læsesalen på 2. sal i 1461-215.


Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.