Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for uddannelsesvidenskab

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for uddannelsesvidenskab. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.


Opslagsværker

 • The Blackwell Encyclopedia of Sociology
  The Blackwell Encyclopedia of Sociology is the reference for students, researchers, librarians, and academics in the field. This ground-breaking project brings together specially commissioned entries written and edited by an international team of the world's best scholars and teachers. With over 1800 entries / 3.5 million words it will define the discipline of sociology for years to come
 • Dictionary of the social sciences 
  Collecting anthropology, sociology, political science, economics, human geography, cultural studies, and Marxism in one volume. Oxford reference.  
 • Encyclopedia of social measurement 
  The Encyclopedia of Social Measurement excellently covers and integrates both qualitative and quantitative approaches to social science and social measurement. Elsevier.
 • Encyclopedia of the Sciences of Learning 
  Opslagsværk om læring og undervisning. 
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences - IESS
  Samfundsvidenskabeligt akademisk opslagsværk, der indeholder kortere oversigtsartikler med omfattende litteraturhenvisninger. Værket  dækker bl.a. emner som antropologi, demografi, etnologi, økonomi, statskundskab, psykologi, pædagogik, sociologi, kønsstudier og medievidenskab. Elsevier.
 • Oxford Bibliographies – Sociology
  Basen er primært en fagbibliografi, med gennemstilling til fuldtekstadgang (hvor en sådan findes) i biblioteksbasen. Introduktion til fagområdet, som følges op med en række supplerende emneoversigter indeholdende præsentation af teoriretninger, korte biografier, kildesamlinger m.m.
  Kun peer reviewed materiale.
 • Oxford Bibliographies – Childhood Studies
  Basen er primært en fagbibliografi, med gennemstilling til fuldtekstadgang (hvor en sådan findes) i biblioteksbasen.
  Introduktion til fagområdet, som følges op med en række supplerende emneoversigter indeholdende præsentation af teoriretninger, korte biografier, kildesamlinger m.m.
  Kun peer reviewed materiale.
 • Oxford Bibliographies – Education
  Basen er primært en fagbibliografi, med gennemstilling til fuldtekstadgang (hvor en sådan findes) i biblioteksbasen. Introduktion til fagområdet, som følges op med en række supplerende emneoversigter indeholdende præsentation af teoriretninger, korte biografier, kildesamlinger m.m.
  Kun peer reviewed materiale.
 • Oxford dictionary of sociology
  With terms taken from sociology and the related fields of psychology, economics, anthropology, philosophy, and political science, it provides widespread coverage of all aspects of sociology, from adaptation to zero tolerance.  
 • Oxford Reference Online
  Oxford Reference Online er en samlet indgang til 100 opslagsværker fra Oxford University Press inden for alt fra kunst, økonomi, medicin, miljø, historie, politik, litteratur, naturvidenskab til ordbøger, mytologi, arkitektur m.v.
 • International Encyclopedia of Political Science
  Oversigtsartikler med mange litteraturhenvisninger inden for alle aspekter af det politiske liv f.eks. komparativ politik, politisk økonomi, politisk sociologi og internationale relationer, samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i statskundskab.
 • Routledge Handbook of European Welfare Systems
  Opslagsværket indeholder bl.a. information vedrørende EU medlemslandenes forskellige velfærdssystemer, lovgivning, komparative studier og nylige reformer.
 • Sage Knowledge
  Elektroniske opslagsværker inden for humaniora og samfundsvidenskab.

  Databaser: Uddannelsesvidenskab

  • Scopus 
   Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi).
  • Web of Science 
   Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder bl.a. disse baser: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index.  
  • Proquest social sciences Journals 
   Søger i tyve databaser inden for samfundsvidenskaberne  
  • Annual Reviews
   E-tidsskrifter med state of the art oversigtsartikler inden for natur- og samfundsvidenskab, skrevet af førende forskere efter invitation. Tidsdækning 1932-.
  • Anthrosource
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med. 
  • Sociological Abstract
   Sociological Abstracts dækker international litteratur om sociologi, socialt arbejde og relaterede discipliner inden for samfunds- og adfærdsvidenskaberne. Den viser abstract og indeksering af artikler og boganmeldelser hentet fra tusindvis af forskningspublikationer, bøger, bogkapitler, afhandlinger, konferenceartikler og arbejdspapirer. Tidsramme: 1952 – nu.
  • ABI Inform Global 
   Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade.
  • Emerald
   Mindre database, som indeholder akademiske artikler fra forlaget Emerald. Dækker f.eks. management, public policy, sociologi, uddannelse, virksomhedskultur og human ressource management.
  • JSTOR
   Tidsskriftsbase/arkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange
  • Project Muse
   International forskningsdatabase med bøger og tidsskrifter. Flersproget, med nyeste tidsskrifter inden for humaniora, samfundsvidenskab og filosofi.
  • Worldwide Political Science Abstracts
   Artikler. Delvis fuldtekst. International politik, sociologi, politisk historie, historie, statskundskab, økonomi. Tidsdækning 1975-. (Indgår også i ProQuest Social Sciences).
  • Ulrichsweb
   Ulrichsweb er en brugervenlig søgekilde med detaljerede oplysninger fra mere end 300.000 tidsskrifter (også kaldet periodika) af alle typer: akademiske og videnskabelige journaler, e-journaler, peer-anmeldte titler, populære magasiner, aviser, nyhedsbreve og mere.

  Samfundsvidenskabelige dataser ved AU Library

  Databaser: Pædagogik og uddannelse

  • British Education Index 
   Giver adgang til artikler, bøger og konferencepapirer, fortrinsvis udgivet i Storbritannien. Basen rummer alle aspekter af undervisning (alle niveauer) og pædagogik.  
  • Education Research Complete
   Bibliografi, som giver adgang til artikler i en af verdens mest komplette samlinger af pædagogiske tidsskrifter i fuldtekst.  
  •  ERIC (Educational Resources Information Center) 
   Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.   
  • PsycINFO International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra
  • FIS Bildung Literaturdatenbank 
   Tysk database der indeholder artikler, bøger, kapitler i bøger mv., inden for alle områder af pædagogik og undervisning.  
  • Education Database
   En tidsskriftsbase som giver adgang til et stort antal pædagogiske tidsskrifter og afhandlinger. Basen dækker pædagogik og uddannelse på alle niveauer og inden for mange forskellige fagområder i alle lande.  
  • Pædagogiske databaser ved AU Library

  Offentlig information og forskning i Danmark

  • Bibliotek.dk
   Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder oplysninger om alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Materialerne kan bestilles til afhentning på eget bibliotek.
  • Research Portal Denmark - National Open Research Analytics - NORA
   Denne base afløser Den Danske Forskningsdatabase og fungerer foreløbig kun i en beta-version.
  • CESAU - Center for Sociologiske Studier
   CESAU har til formål at understøtte og udvikle sociologisk undervisning og forskning ved Aarhus Universitet. Det sker gennem en række initiativer rettet mod forskere, studerende, erhvervsliv og den offentlige sektor.
  • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
   Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
  • EVA
   Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.
  • Nationalt Center for Skoleforskning
   Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) er oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016. Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde
  • Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
   Centret er den del af University College Syddanmark. Centret skaber, indsamler og formidler viden i krydsfeltet mellem forskning og praksis, i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt andre aktører.  
  • Rådet for børns læring
   Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen. Skolerådet består af et formandskab, der i øjeblikket tæller fem medlemmer, og 21 øvrige medlemmer fra en række centrale interesseorganisationer på folkeskole- og ungdomsskoleområdet
  • Socialstyrelsen
   Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.
  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
   VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.  Oplysninger om publikationer, medarbejdere m.m., skal stadig søges på de to hidtidige hjemmesider: kora.dk og sfi.dk
  • Uddannelses- og forskningsministeriet
  • Undervisningsministeriet

  Aviser og medier

   • Infomedia
    InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
   • Mediestream
    Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
   • Nordiske aviser – en oversigt
   • Timarit.is
    Base med aviser og tidsskrifter fra Færøerne, Grønland og Island fra før 1920 og frem til i dag. For enkelte titler er der ikke adgang til de sidste to til fire år. Foruden nyheder og annoncer bringer basen tidsskriftsartikler om en mængde emner inden for alle fag. Opdateres løbende.

    Statistik og Data

    • Danmarks Statistik
    • Comparative Welfare Entitlements Dataset (CWED)
     CWED indeholder data om sociale rettigheder i 33 lande verden over.
    • Comparative Constitutions Project
     Hensigten med projektet er at undersøge kilder og konsekvenserne af forfatningsmæssige valg. Forskerne indsamler og analyserer data om de formelle karakteristika for skriftlige forfatninger, både aktuelle og historiske, for de fleste uafhængige stater siden 1789.
    • EPPI
     The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.
    • Eurostat
     EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.
    • International Social Survey Programme (ISSP)
     Et tværnationalt samarbejde om årlige undersøgelser, der dækker vigtige emner for den samfundsvidenskabelig forskning.
    • OECD iLibrary
     Databasen giver adgang til en stor mængde publikationer og statistik der belyser økonomiske og sociale emner indenfor bl.a. makroøkonomi, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning. Fuldtekst.
    • PISA
     Program for International Student Assessment.
    • Rigsarkivet
     Samling af data og dokumentation fra undersøgelser med emner fra samfunds- og sundhedsvidenskab og historie. Primært kvantitative forskningsdata i form af spørgeskemaundersøgelser.
    • Statistik fra andre lande
     Links til statistik fra andre lande via Danmarks Statistiks hjemmeside.
    • Surveybank.aau.dk
     Surveybank.aau.dk er en online databank for spørgeskemaundersøgelser, og er baseret på de danske valgundersøgelser og de danske ISSP-undersøgelser. Surveybank.aau.dk giver mulighed for at beskrive og lave egne analyser af danskernes holdninger og adfærd.
    • V-Dem
     Varieties of Democracy (V-Dem) er en ny tilgang til at konceptualisere og måle demokratiet. Dækker alle lande (og nogle afhængige territorier) fra 1900 til i dag, når det er muligt.
    • World Values Survey
     The World Values Survey (WVS) er et verdensomspændende netværk af samfundsforskere, der studerer skiftende værdier og deres indvirkning på det sociale og politiske liv. WVS er den største ikke-kommercielle, tværnationale, tidsserieundersøgelse af menneskelige holdninger og værdier.

     Nordiske kilder

     Danmark

     • Bibliotek.dk 
      Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
     • Den Danske Forskningsdatabas
      I januar 2021 ophørte Den Danske Forskningsdatabase som en samlet søgetjeneste for danske forskningsinstitutioner.
      Linket henviser nu til alternative søgemuligheder, hvis du vil finde forskning fra danske forskningsinstitutioner.

     Norge

     • Cristin - Current Information System in Norway
      Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
     • Idunn
      Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
     • NIFU
      Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet.
     • Nora
      Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
     • NORART
      Artikler i norske og nordiske tidsskrifter.
     • Bibsys (Oria)
      Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

     Sverige

     • DIVA
     • DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
     • Libris
      LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. 
     • Skolporten
      Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.  
     • Skolverket 
      The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school
     • SwePub
      Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
      Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

     Skandinavien 

     Lovgivning: Danmark og EU

      • Folketinget.dk
       Information om Folketinget og dets arbejde: Sammensætning, udvalg, partier, tal og fakta om folketingsvalg og folkeafstemninger. Love- og beslutningsforslag fordelt på ministerier, forespørgsler, ministerredegørelser, udvalgsbilag.
      • Retsinformation.dk
       Netsted med adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Søg i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.
      • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser
      • Stortinget.no
       Information om Stortinget og dets arbejde, regeringen, lovarbejde m.m.
       På Stortinget.no findes en indgang til historiske lovforslag med tilhørende digitaliserede udgaver af stortingsforhandlingene 1814-2005
       Nationalbiblioteket giver adgang til  "Statsmaktene", som er digitale dokumenter fra regering, storting og domstolene. Tidsperiode: ca. 1814-.
      • Regjeringen.no
       Indeholder norske lovforslag og betænkninger (NOU).
      • Riksdagen.se
       Sveriges Riksdag: Information om Riksdagen og dets arbejde, lovforslag, beslutninger, vedtagne love m.m.
      • Regeringen.se
       Portal til den svenske regering og statsforvaltning. Regeringsdokumenter. Statens Offentliga Utredningar og andre publikationer. Fuldtekst. Statskundskab, jura.
      • Svensk Lovsamling
       På Notisum AB er der fri adgang til den Svenska Lagsamling (SLS). Lovsamlingen indeholder alle gældende svenske love og forordninger(SFS).
      • Statens Offentliga Utredningar (SOU)
       Udvalgsbetænkninger fra den svenske regering udgives i serien SOU. Tidsperiode 1998-.
       Tidligere årgange kan findes på Projekt Runeberg tilbage til 1922.
      • Se også Det Kgl. Biblioteks - Aarhus fagside om EU.

       Værktøjer: Referencehåndtering og ordbøger

         Specialer m.m.

          • DART-Europe
           DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
          • Ph.d. afhandlinger på Syddansk Universitet
           Liste over antagede afhandlinger ved det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet
          • Phd-afhandlinger på DPU
          • Specialer på DPU og AU
          • Studenterprojekter på Ålborg Universitetsbibliotek
           Aalborg Universitets Projektbiblioteket fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet og formidler disse som væsentlige videns produkter fra AAU. Fra juni 2008 er alle afhandlinger fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale projektbibliotek: Bachelor, Professionsbachelor, Master/MBA og Kandidat.
           Afgangsprojekterne kan søges og downloades i fuldtekst, men de projekter, som er markeret som fortrolige, er ikke offentligt tilgængelige

          Literature reviews

            • Bibliotek
            AU Library Emdrup

            Fagredaktører

            Kurser

            I København:

            I Aarhus:


            Ordbøger

            Ordbogen.com

            Samlet elektronisk adgang til Orbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

            Guide til informationssøgning

            En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

            AU Studypedia

            AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.

            Specialer for DPU og AU

            Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.


            Ophavsret

            Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

            Informationssøgning

            Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

            Mere til dig som studerer

            Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.