Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Management

På denne side finder du en generel oversigt over elektroniske ressourcer, relevante for studierne på Management. Du kan finde en mere komplet, men også kompleks oversigt på AU Library, Fuglesangs Allés databaseliste. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.  

Aviser og medier

 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database. der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomhedsinformation. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation.
 • Infomedia 
  Adgang til alle danske landsdækkende og lokale dagblade samt et udvalg af lokale ugeaviser. Desuden adgang til enkelte danske tidsskrifter/fagblade og webkilder.
 • Børsen 
  Internetudgave af avisen med arkivadgang. Søg i dagbladet Børsens artikler i fuldtekst siden 21. juni 1996.
 • Nexis Uni 
  Databasevært, hvor du bl.a. har adgang til nationale og internationale aviser, juridisk information samt markeds- og virksomhedsinformation.
 • Andre aviser- og nyhedsmedier
  Se databaselisten fra AU Library, Fuglesangs Allé.

Artikelbaser

 • Business Source Complete 
  En meget central erhvervsøkonomisk database. Dækker alle områder indenfor business inklusiv ledelse, økonomi, finansiering, bankvæsen, forsikring, revision, jura, markedsføring, produktionsstyring, offentlig administration mv. Indeholder en stor mængde videnskabelige tidsskrifter og artikler i fuldtekst.
 • ABI Inform Global 
  Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade.
 • ScienceDirect
  Videnskabelig database med bred dækning, som omfatter de fleste fag. God til at foreslå relevant litteratur, når du har fundet en anvendelig artikel.
 • Scopus
  Omfattende citations- og artikeldatabase, som dækker mange fag.
 • Web of Science (WOS)
  Tilsvarende stor citations- og artikeldatabase, som dækker mange fag.
 • Google Scholar
  Googles meget bredt dækkende bud på en akademisk database. Vær opmærksom på, at du søger i materiale af meget blandet kvalitet, hvoraf meget ikke er videnskabelige publikationer. Citationssøgning er mulig – også på bøger.
 • Andre artikelbaser
  Se databaselisten fra AU Library, Fuglesangs Allé

Ordbøger

 • Gyldendals Ordbøger
  Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals Røde Ordbøger.

 • Ordbogen.com 
  Dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog, som dækker hele det almensproglige område med mere end 225.000 ord. Omfattende dækning af områder som handel, teknik, IT, medicin og jura.
 • IATE
  I IATE kan du finde EU-specifik terminologi og jargon såvel som termer fra alle mulige områder, som f.eks. jura, landbrug, informationsteknologi og mange andre. IATE har 8.4 millioner termer, herunder ca. 540.000 forkortelser og 130.000 udtryk og dækker alle de 23 officielle EU-sprog.
 • Regnskabsordbøgerne
  Regnskabsordbøgerne (en del af Ordbogen.com) er en samling af specialordbøger inden for fagområderne eksternt regnskab, revision og økonomistyring. Adgang til mere end 6.000 opslagsord og 25.000 ordforbindelser i hver ordbog.
 • Flere ordbøger
  Se databaselisten fra AU Library, Fuglesangs Allé.

Statistik

Virksomhedsoplysninger

 • Orbis 
  Bibliotekets klart største virksomhedsdatabase med adgang til 100+ millioner internationale virksomheder. Detaljerede oplysninger om regnskab, ejerskab og mergers and acquisitions. Særdeles avancerede søge- og eksportmuligheder. Du kan booke vejledning i området "Company Corner" på AU Library, Fuglesangs Allé, under book en bibliotekar.
 • Zephyr 
  ZEPHYR dækker information vedrørende virksomhedskøb (M&A), børsintroduktion og venturekapital med link til detaljeret finansiel virksomhedsinformation. Indeholder 1 million transaktioner - halvdelen europæiske. Du kan booke vejledning i Company Corner under book en bibliotekar.
 • BusinessInsight 
  BusinessInsight (tidligere Web-direct) indeholder detaljerede oplysninger om alle momsregistrerede virksomheder, filialer og offentlige institutioner i Danmark. Adgang til årsregnskaber 5 år tilbage for mere end 70.000 danske virksomheder.
 • Orbis Bank Focus 
  Adgang til detaljeret information på 40.000 banker world wide. Du kan booke vejledning i området "Company Corner" på AU Library, Fuglesangs Allé, under book en bibliotekar
 • Andre virksomhedsdatabaser
  Se databaselisten fra AU Library, Fuglesangs Allé.

Ledelse

 • Business Source Complete
  Adgang til en række andre typer informationer som virksomhedsprofiler, industrirapporter fra Datamonitor, landerapporter fra EIU, WEFA, Country Watch og ICON group, case studies, swotanalyser mm.
 • ABI/Inform Global 
  Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade.  
 • Børsen Ledelse (Børsen Ledelseshåndbøger) 
  Håndbøger i elektronisk fuldtekstformat inden for følgende områder: IT, ledelse generelt, offentlig ledelse, personaleledelse, salg og marketing, økonomi.
 • Emerald 
  Adgang til en del af tidsskrifterne fra Emerald Publishing, der favner flere emner inden for ledelse.
 • Forlaget Andersens Erhvervshåndbøger 
  Adgang til 12 håndbøger heriblandt: Kommunikationshåndbogen, Risk Management, Social Ansvarlighed, Visionær Ledelse, Klimaledelse, HR Jura, Moms, Grøn Lov og Praksis, Selskabsskat.

Produktinformation

 • Kompass 
  Oplysninger om 4 millioner virksomheder internationalt med specielt fokus på udførlige produktoplysninger.
 • Derwent Innovations Index 
  Bearbejdet, værdiforøget patentinformation fra Thomson Scientific. Databasen dækker mere end 40 lande tilbage til 1963. 

Finansielle informationer

 • Datastream 
  Database med daglige finansielle og økonomiske data.
  Installeret på computere på AU Library, Fuglesangs Allé og i bygningerne 2627(H)-008 og 2627(H)-010. 
 • Bloomberg 
  Bloomberg indeholder data på mere end 5 millioner obligationer, aktier, råvarer, valutaer og fonde. Den dækker de børsnoterede virksomheder i verden og har profiler på mere end en million personer. Adgang for studerende i bygning 2622 (C0).
 • Compustat 
  Adgang via WRDS. COMPUSTAT Global dækker mere en 90% af den globale handel med noterede selskaber fra mere end 80 lande. EMDB dækker over 2000 aktier fra mere end 50 lande.
  Kun adgang for studerende og ansatte på AU. Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password. 
 • Andre databaser med finansielle informationer
  Se databaselisten fra AU Library, Fuglesangs Allé.

Revision- og regnskabsstandarder

 • IFAC (International Federation of Accountants) 
  Databasen indeholder internationale revisionsstandarder.
 • Inform 
  Inform (tidligere Comperio) er PwCs regnskabs- og revisionsbibliotek, som bl.a. giver adgang til internationale, amerikanske og engelske regnskabsstandarder i fuldtekst.
 • Karnov Group 
  Portalen giver adgang til kommenteret dansk lovgivning, foruden afgørelser og tidsskriftsartikler i fuldtekst. Derudover udgør portalen en samlet indgang til centrale ressourcer for revision og regnskab.
  JURA: Karnov, UfR (Ugeskrift for retsvæsen), MAD (Miljøretlige afgørelser og domme)
  SKAT, moms og afgifter: SR-Skat, Skattepolitisk Oversigt, Ugeskrift for Skat
  REVISION: Revisorhåndbogen (Revision), konkursloven, danske revisionsstandarder, FSRs faglige notater, Revisorbladet (1980-2006), Revisors Domssamling.
  REGNSKAB: Revisorhåndbogen (Regnskab), Årsregnskabsloven med kommentarer, internationale regnskabsstandarder (IAS, IFRS, SIC, IFRIC).
 • PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) 
  Forslag og kommentarer til de amerikanske regnskabsstandarder.

Markedsinformation

 • Business Source Complete 
  Adgang til en række andre typer informationer som virksomhedsprofiler, industrirapporter fra Datamonitor, landerapporter fra EIU, WEFA, Country Watch og ICON group, case studies, swotanalyser mm.
 • Passport 
  Passport (tidligere GMID - Global Market Information Database) fra Euromonitor belyser demografi, økonomi, forbrug og markedsforhold i mere end 200 lande - vigtigst er forbrugsstatistik for næsten 1000 produkter. Desuden findes livsstilsrapporter, markedsrapporter og virksomhedsrapporter.
 • Business Insights: Essentials 
  Business Insights: Essentials (tidligere Business & Company Resource Center) er en unik artikelbase med fokus på virksomheds- og markedsinformation. Indeholder artikler, historiske profiler, investeringsrapporter, brand information, business rankings, marketshare, virksomheds- og markedsrapporter. Særdeles god til strategisk informationssøgning.
 • Index Danmark/Gallup 
  Informationer om læsertal, aktiviteter, personlig pleje, holdninger, forbrug, miljø, rejser, transport, sport og kultur. (Adgang fra biblioteket på Fuglesangs Allé - kontakt personalet).
  Se også Gallups hjemmeside.
 • Andre databaser med markedsinformation
  Se databaselisten fra AU Library, Fuglesangs Allé.

Videoer

 • Træn din database
  "Træn din database" er et værktøj, et online træningsforløb, til dig, der gerne vil have demonstreret, hvordan du kan søge i specifikke databaser, se en oversigt over, hvad de udvalgte databaser er særligt gode til m.m. Læs evt. mere om "Træn din database".

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.