Aarhus Universitets segl

Fagside for Management

På denne side finder du en generel oversigt over elektroniske ressourcer, relevante for studierne på Management. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.  

Aviser og medier

 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database. der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomhedsinformation. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation.
 • Infomedia 
  Adgang til alle danske landsdækkende og lokale dagblade samt et udvalg af lokale ugeaviser. Desuden adgang til enkelte danske tidsskrifter/fagblade og webkilder.
 • Børsen studienet+

  1. Alle artikler på borsen.dk

  2. Alle artikler på E-avis

  3. Alle artikler på E-arkiv 1932- samt andre værktøjer og nyhedsbreve

  4. Arkivadgang til Børsen Ledelseshåndboger 

  5. Børsen.Pro specialmedier med nyheder, debat og analyse: Finans, Selvstændig og International med løbende nyheder og analyser

  6. Børsen.Investor med aktuelle danske, en række internationale aktiekurser og børsmeddelelser

Artikelbaser

 • Business Source Complete 
  En meget central erhvervsøkonomisk database. Dækker alle områder indenfor business inklusiv ledelse, økonomi, finansiering, bankvæsen, forsikring, revision, jura, markedsføring, produktionsstyring, offentlig administration mv. Indeholder en stor mængde videnskabelige tidsskrifter og artikler i fuldtekst.
 • ABI Inform Global 
  Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade.
 • ScienceDirect
  Videnskabelig database med bred dækning, som omfatter de fleste fag. God til at foreslå relevant litteratur, når du har fundet en anvendelig artikel.
 • Scopus
  Omfattende citations- og artikeldatabase, som dækker mange fag.
 • Web of Science (WOS)
  Tilsvarende stor citations- og artikeldatabase, som dækker mange fag.
 • Google Scholar
  Googles meget bredt dækkende bud på en akademisk database. Vær opmærksom på, at du søger i materiale af meget blandet kvalitet, hvoraf meget ikke er videnskabelige publikationer. Citationssøgning er mulig – også på bøger.

Ordbøger

 • Ordbogen.com 
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord. Omfattende dækning af områder som handel, teknik, IT, medicin og jura.
 • IATE
  I IATE kan du finde EU-specifik terminologi og jargon såvel som termer fra alle mulige områder, som f.eks. jura, landbrug, informationsteknologi og mange andre. IATE har 8.4 millioner termer, herunder ca. 540.000 forkortelser og 130.000 udtryk og dækker alle de 23 officielle EU-sprog.
 • Regnskabsordbøgerne
  Regnskabsordbøgerne (en del af Ordbogen.com) er en samling af specialordbøger inden for fagområderne eksternt regnskab, revision og økonomistyring. Adgang til mere end 6.000 opslagsord og 25.000 ordforbindelser i hver ordbog.

Statistik

 • Danmarks Statistik 
  Adgang til detaljeret statistik om det danske samfund. Adgang til Statistikbanken, til Statistisk Tiårsoversigt med værdifulde centrale temaartikler og til Nyt fra Danmarks Statistik. Desuden adgang til information om statistik udgivet af Danmarks Statistik og en omfattende liste over andre internationale organisationer og statistikbureauer.       
 • Eurostat 
  Adgang til Eurostats publikationer og databank. Bl.a. adgang til Handelsstatistik, Produktionsstatistik, Eurostat Årbog og Panorama of European Business.  
 • OECD iLibrary 
  Adgang til OECDs publikationer og statistik, som belyser økonomiske og sociale tilstande i OECD landene og andre store økonomier. Databasen dækker bl.a. makroøkonomi, udenrigshandel, energi, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning. Centrale publikationer er: 
  OECD Economic Surveys, en detaljeret økonomisk analyse på enkeltlande; 
  OECD Economic Outlook med en detaljeret økonomisk analyse på tværs af lande; 
  OECD Employment Outlook, som analyserer jobmarkedet og beskæftigelsen
  - IEA (International Energy Agency) i OECD Energy Theme, en omfattende samling publikationer og statistik på energiområdet.   
  OECD iLibrary har en god avanceret søgning, hvor du kan lave meget præcise søgninger i det omfattende materiale. Se i øvrigt også OECDs hjemmeside. 
 • IMF eLibrary 
  Adgang til publikationer og databaser fra IMF. Giver bl.a. adgang til IFS og DOTS med unikke kvartalsvise og månedlige statistikker på handel og økonomi.  
 • (BIS) Bank for International Settlements  
  International statistik indsamlet af BIS i samarbejde med centralbanker og andre nationale finansielle institutioner. God til analyse af finansiel stabilitet, internationale pengestrømme og global likviditet.

 • International Labor Comparisons
  Data indsamlet af det amerikanske Bureau of Labor Statistics. Bruges til sammenligning af arbejdsmarkedsforhold i en række lande.
 • PWT (Penn World Table)
  Stor database med makroøkonomiske datasæt dækkende en lang række lande.

 • United Nations National Accounts - Analysis of Main Aggregates (AMA)
  Nationalregnskabstal fra 1970 og frem for mere end 200 lande og områder i verden.

 • UNSD Statistical Databases
  United Nations’ databaser med adgang til international statistik om økonomiske og sociale emner. Find f.eks. Comtrade (international handel) og Monthly Bulletin of Statistics.

 • World Bank Data Catalog
  Kataloget indeholder en liste over data, der er tilgængelige gennem World Banks hjemmeside, herunder bl.a. World Development Indicators, Global Financial Development og World Development Report.

Virksomhedsoplysninger

 • Orbis 
  Bibliotekets klart største virksomhedsdatabase med adgang til 100+ millioner internationale virksomheder. Detaljerede oplysninger om regnskab, ejerskab og mergers and acquisitions. Særdeles avancerede søge- og eksportmuligheder.
 • Zephyr 
  ZEPHYR dækker information vedrørende virksomhedskøb (M&A), børsintroduktion og venturekapital med link til detaljeret finansiel virksomhedsinformation. Indeholder 1 million transaktioner - halvdelen europæiske. Du kan booke vejledning i Company Corner under book en bibliotekar.
 • Orbis Bank Focus 
  Adgang til detaljeret information på 40.000 banker world wide. Du kan booke vejledning i området "Company Corner" på AU Library, Fuglesangs Allé, under book en bibliotekar

Ledelse

 • Business Source Complete
  Adgang til en række andre typer informationer som virksomhedsprofiler, industrirapporter fra Datamonitor, landerapporter fra EIU, WEFA, Country Watch og ICON group, case studies, swotanalyser mm.
 • ABI/Inform Global 
  Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade.  
 • Børsen Ledelse (Børsen Ledelseshåndbøger) 
  Håndbøger i elektronisk fuldtekstformat inden for følgende områder: IT, ledelse generelt, offentlig ledelse, personaleledelse, salg og marketing, økonomi.
 • Emerald 
  Adgang til en del af tidsskrifterne fra Emerald Publishing, der favner flere emner inden for ledelse.

Produktinformation

 • Kompass 
  Oplysninger om 4 millioner virksomheder internationalt med specielt fokus på udførlige produktoplysninger.
 • Derwent Innovations Index 
  Bearbejdet, værdiforøget patentinformation fra Thomson Scientific. Databasen dækker mere end 40 lande tilbage til 1963. 

Finansielle informationer

 • Eikon
  Database med daglige finansielle og økonomiske data.
  Book en PC med Eikon, placeret i "Company Corner" på AU Library, Fuglesangs Allé.
 • Compustat 
  Adgang via WRDS (Wharton Research Data Service). COMPUSTAT Global dækker mere en 90% af den globale handel med noterede selskaber fra mere end 80 lande. EMDB dækker over 2000 aktier fra mere end 50 lande.
  Kun adgang for studerende og ansatte på AU. Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password.

Revision- og regnskabsstandarder

 • IFAC (International Federation of Accountants) 
  Databasen indeholder internationale revisionsstandarder.
 • Inform 
  Inform (tidligere Comperio) er PwCs regnskabs- og revisionsbibliotek, som bl.a. giver adgang til internationale, amerikanske og engelske regnskabsstandarder i fuldtekst.
 • Karnov Group 
  Portalen giver adgang til kommenteret dansk lovgivning, foruden afgørelser og tidsskriftsartikler i fuldtekst. Derudover udgør portalen en samlet indgang til centrale ressourcer for revision og regnskab.
  JURA: Karnov, UfR (Ugeskrift for retsvæsen), MAD (Miljøretlige afgørelser og domme)
  SKAT, moms og afgifter: SR-Skat, Skattepolitisk Oversigt, Ugeskrift for Skat
  REVISION: Revisorhåndbogen (Revision), konkursloven, danske revisionsstandarder, FSRs faglige notater, Revisorbladet (1980-2006), Revisors Domssamling.
  REGNSKAB: Revisorhåndbogen (Regnskab), Årsregnskabsloven med kommentarer, internationale regnskabsstandarder (IAS, IFRS, SIC, IFRIC).
 • PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) 
  Forslag og kommentarer til de amerikanske regnskabsstandarder.

Markedsinformation

 • Business Source Complete 
  Adgang til en række andre typer informationer som virksomhedsprofiler, industrirapporter fra Datamonitor, landerapporter fra EIU, WEFA, Country Watch og ICON group, case studies, swotanalyser mm.
 • Passport 
  Passport (tidligere GMID - Global Market Information Database) fra Euromonitor belyser demografi, økonomi, forbrug og markedsforhold i mere end 200 lande - vigtigst er forbrugsstatistik for næsten 1000 produkter. Desuden findes livsstilsrapporter, markedsrapporter og virksomhedsrapporter.
 • Marketline
  Markeds- og brancheinformation. Indeholder data, rapporter, analyser og case studier. Der er mulighed for at søge på branche, virksomhedsnavne og geografi.
 • Bibliotek
Fuglesangs Allé

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.