Aarhus Universitets segl

Fagside for Retorik

Fagsiden præsenterer et udvalg af ressourcer inden for Retorik. Siden henviser til opslagsværker og tidsskrifter inden for faget samt til databaser, der indekserer ressourcer inden for klassisk retorik samt kommunikation og massemedier. Du er velkommen til at kontakte fagredaktøren, hvis du har spørgsmål til benyttelse af ressourcerne eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Google Scholar er populær og kan benyttes som en første indgang til at finde videnskabelig litteratur – men kan aldrig stå alene, i en akademisk litteratursøgning – konsulter altid opslagsværkerne og databaserne på fagsiden.

Opslagsværker

 • Historisches Wörterbuch der Rhetorik Online
  Dette opslagsværk er det mest omfattende, akademiske referenceværk inden for retorik.
  Databasen indeholder godt 1300 tilgængelige artikler; der kan søges på emner, emneord, personer, artikelforfattere mm. Tematisk linkning mellem artiklerne.

 • Encyclopedia of Rhetoric
  Online udgave (2009) af opslagsværket af samme navn red. af Thomas O. Sloane (2001).
  Bredt opslagsværk om emnet - 150 indgange / artikler om debate, iconography, feminist rhetoric, speech mm. Opslagsværket er en del af:

 • Sourcebook on rhetoric
  Key concepts in contemporary rhetorical studies / James Jasinski, 2001

 • Silva Rhetoricae: The Forest of Rhetoric
 • Online retorik-opslagsværk indenfor retorik, redigeret af Dr. Gideon Burton of Brigham Young University. Alfabetisk indgang th. på siden og systematisk indgang, som træstruktur, tv på siden.
 • New Pauly Online
  New Pauly Online indeholder både Brill’s New Pauly og Der Neue Pauly. Opslagsværk der dækker den klassiske oldtid fra de tidligste ægæiske kulturer til senantikken (2. årtusind f.v.t. til ca. 600-800 e.v.t.). Omhandler personer, steder, begivenheder, genstande, kunst, litteratur mm. Indeholder også referencer til artikler og bøger.
 • Oxford Reference online
  Online opslagsværker og håndbøger fra Oxford University Press indenfor stort set alle fagområder - med mulighed for søgning i de enkelte værker eller samsøgning i alle håndbøger.
 • Oxford Research Encyclopedia of Literature
  Oxford Research Encyclopedia of Literature (ORE) favner et bredt felt af litterære emner fra hele verden: litteratur fra Afrika, Asien, England, Irland, Nordamerika og Vesteuropa. Samt emner som børnelitteratur, kulturstudier, lyrik, drama, film, medier, litterære begreber, litteraturhistorie, m.m. Alle artikler er peer-reviewed og skrevet af litterære eksperter. Rummer litteraturhenvisninger til videre læsning.

 • Medie- og Kommunikationsleksikon
  Medie- og kommunikationsleksikon informerer om centrale begreber og metoder inden for medieteori, mediehistorie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale og sociale medier, mediesociologi, receptionsforskning, visuel teori, lingvistik, radio, tv og film. Leksikonet er skrevet og redigeret af fremtrædende specialister inden for området, og artiklerne er fagfællebedømt.
 • Lex.dk
  Et af Danmarks største sites for forskningsformidling. Indeholder blandt andet:

  • Den Store Danske - Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi

Bibliografier

 • Communication & Mass Media Complete  – CMMC.
  Basen består af to sammenlagte bibliografier: CommSearch og Mass Media Articles Index, samt en række tidsskrifter i fuldtekst inden for kommunikation og massemedier. CMMC henvender sig til kommunikations- og medieforskere inden for alle fag. For tiden indekseres ca. 600 tidsskrifter, hvoraf der er fuldtekstadgang til ca. halvdelen. Godt 30 fagtidsskrifter specielt om retorik. 1915-
 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949). Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’. Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker).
 • NORA. Danmarks Forskningsportal
  NORA er en indgang til den nationale forskningsinfrastruktur. Portalen er under opbygning, men projektet retter sig mod indsamling og organisering af data om dansk forskning samt opbygning af offentlige brugertjenester. Nye data og funktioner vil blive tilføjet løbende.
  Bemærk: startdatoen for forskningsdata er indtil videre 2011.
 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet. Godt 80 tidsskrifter er fagtidsskrifter om retorik og argumentation.

Taler

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.

Delbase af :

 • ProQuest
  Samling af databaser (databaseplatform), der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin.
  Det er muligt både at samsøge i alle – eller at afgrænse til fx The Arts eller Social Sciences

 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966 ff.
 • JSTOR
  Tidsskriftarkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.

  OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste fem årgange, men til alle øvrige årgange, og for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.

 • Web of Science
  Multidisciplinær artikelbase af høj akademisk kvalitet.

  • Social Sciences Citation Index og/eller
  • Arts & Humanities Citation Index

  nederst på forsiden under ‘More settings’

Aviser og medier

Danske

 • Infomedia
  InfoMedia er en dansk avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget.Kultur – specielt om medie- og kulturliv.
 • Kulturmonitor
  Kulturmonitor er et digitalt nyhedsmedie, som hver dag leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik. Udgives af Monitormedier A/S.
 • LARM.fm
  Giver alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioprogrammer fra 1931 og frem til i dag. Desuden findes en bibliografi over alle radio- og tv-udsendelser sendt på DR fra 1925-1983.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

Nordiske

 • Retriever 
  Online adgang til svenske og norske landsdækkende og lokale dagblade, et udvalg af lokale ugeaviser m.m.

Internationale

 • Factiva 
  Database med både globale nyheder og virksomhedsinformation. 
  Guide

Fuldtekstbaser og tekstarkiver

 • Ebook Central
  Multidisciplinær e-bogsbase med knap 20.000 titler indenfor litteraturhistorie.  Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.
  Systematisk søgning: Benyt Browse subject – vælg Literature and Language – og herunder Language/Linguistics - Language arts & disciplines / rhetoric. Eller søg direkte på emneord.

 • Loeb Classical Library
  Basen giver adgang til den klassiske litteratur på græsk og latin. Teksterne bringes på originalsproget og i en parallel engelsk oversættelse.

Streaming

 • LARM.fm
  Giver alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioprogrammer fra 1931 og frem til i dag. Desuden findes en bibliografi over alle radio- og tv-udsendelser sendt på DR fra 1925-1983.

Podcast

 • The Big Rhetorical Podcast (amerikansk)
  Redigeret af Charles Woods professor, East Carolina University.
 • Rhetoricity (amerikansk)
  ‘Halv’akademisk podcast / Redigeret af  Eric Detweiler, Department of English / Middle Tennessee State University.
 • Rhetorical Leadership (norsk - engelsksproget)
  Redigeret af David Erland Isaksen, USN University of South-Eastern Norway
 • Mere Rhetoric (amerikansk)
  Redigeret af Mary Hendengren, Ph.D., University of Houston
 • Retoriskt! (svensk)

Websites

 • Retorisk Arena
  Populærvidenskabelig platform for retorik og kommunikation

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord. Indeholder også korte og præcise kommentarer til oversættelserne samt oplysninger om ordklasse, bøjninger, kategorier, synonymer, faste vendinger og ordsprog.
 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.

 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.

Søgemaskiner

 • Google Scholar
  Gå i Indstillinger.
  • Vælg Bibliotekslinks og herefter Det Kgl. Bibliotek.
  • Benyt Avanceret søgning for bedste resultater.
   Benyt altid fagets øvrige ressourcer på denne fagside til den videre litteratursøgning.
   Google Scholar viser kun toppen af isbjerget.

Google Scholar er populær og kan benyttes som en første indgang til at finde videnskabelig litteratur.
Via Google Scholar kan du finde links til Det Kgl. Biblioteks licensbelagte ressourcer og få adgang til fuldtekster inden for disse.
Aktiver direkte adgang via Google Scholars indstillinger (de tre stregerøv. tv).

 • Bibliotek
Kasernen
Nobelparken

Fagredaktører

Karoline Liv Vildlyng

Informationsspecialist

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Særsamlinger

 • Netarkivet
  Dele af det danske internet, indsamlet, bevaret og  tilgængeliggjort for forskning siden pligtafleveringsloven af 2005.

Bibiotekskataloger

Andere relevante fagsiderOphavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.