Aarhus Universitets segl

Fagside for Generel pædagogik

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for generel pædagogik. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Biblioteket i Emdrup lukker for bestilling af bøger fra de fysiske samlinger i kælderen frem til 1. januar


Fra 15. maj til 1. januar lukkes for bestillinger af bøger fra bibliotekets samlinger i kælderen i Emdrup, det drejer sig om Tidsskriftsamlingen, Magasinet, Børne- og billedbogssamlingen, Specialesamlingen, Undervisningsmaterialer/skolebogssamlingen, samt ældre pæd. samlingen.

Fra 1. juli til 1. januar vil der også være lukket for udlån af bøger fra  disse samlinger. Det vil ikke berøre udlån og bestilling af bøger fra Hovedsamlingen (stueetagen) og fjernmagasinet.

Årsagen er, at biblioteket som led i arealoptimeringsprojektet skal flytte fra stueetagen til kælderen for at gøre plads til to nye auditorier, men desværre er der sket en større vandskade i kælderen, som gør det nødvendigt at gulvet graves op, samtidig skal der opsættes kompaktreoler i kælderen for at gøre plads til samlingerne.

Det vil dog fortsat være muligt at bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning på biblioteket via https://library.au.dk/biblioteker/emdrup/.

På vegne af DPU

Christine Wernberg Dalhoff
Sekretariatsleder

Elektroniske opslagsværker

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Dictionary of the social sciences 
  Collecting anthropology, sociology, political science, economics, human geography, cultural studies, and Marxism in one volume. Oxford reference.  
 • Encyclopedia of the Sciences of Learning 
  Opslagsværk om læring og undervisning.  
 • Encyclopedia of Social Measurement 
  Opslagsværk om metode og empirisk analyse inden for samfundsvidenskaberne, herunder; kvantitative og kvalitative undersøgelses- og analyseteknikker, stikprøver og statistiske meder mv.  
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
  Samfundsvidenskabeligt akademisk opslagsværk, identisk med trykt udover I 26 bind. Værket dækker blandt andet antropologi, etnologi, psykologi, pædagogik og sociologi.  
 • The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)
  Elektronisk opslagsværk inden for filosofi
 • Oxford Bibliographies – Childhood Studies
  Basen er primært en fagbibliografi, med gennemstilling til fuldtekstadgang (hvor en sådan findes) i biblioteksbasen.
  Introduktion til fagområdet, som følges op med en række supplerende emneoversigter indeholdende præsentation af teoriretninger, korte biografier, kildesamlinger m.m.
  Kun peer reviewed materiale.
 • Oxford Reference Online
  Oxford Reference Online er en samlet indgang til 100 opslagsværker fra Oxford University Press inden for alt fra kunst, økonomi, medicin, miljø, historie, politik, litteratur, naturvidenskab til ordbøger, mytologi, arkitektur m.v.
 • Oxford Bibliographies – Education
  Basen er primært en fagbibliografi, med gennemstilling til fuldtekstadgang (hvor en sådan findes) i biblioteksbasen. Introduktion til fagområdet, som følges op med en række supplerende emneoversigter indeholdende præsentation af teoriretninger, korte biografier, kildesamlinger m.m.
  Kun peer reviewed materiale.
 • Sage Knowledge
  Elektroniske opslagsværker inden for humaniora og samfundsvidenskab.
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
  Online opslagsværk

Databaser: pædagogik og uddannelse

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Australian Education Index 
  Den største Australske base inden for uddannelse og undervisning og rummer politikker, forskning og praksis vedr. undervisning og uddannelse.  
 • British Education Index 
  Giver adgang til artikler, bøger og konferencepapirer, fortrinsvis udgivet i Storbritannien. Basen rummer alle aspekter af undervisning (alle niveauer) og pædagogik.  
 • Education Research Complete
  Bibliografi, som giver adgang til artikler i en af verdens mest komplette samlinger af pædagogiske tidsskrifter i fuldtekst.  
 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.   
 • FIS Bildung Literaturdatenbank 
  Tysk database der indeholder artikler, bøger, kapitler i bøger mv., inden for alle områder af pædagogik og undervisning.  
 • Education Database
  En tidsskriftsbase som giver adgang til et stort antal pædagogiske tidsskrifter og afhandlinger. Basen dækker pædagogik og uddannelse på alle niveauer og inden for mange forskellige fagområder i alle lande.  
 • JSTOR 
  Tidsskriftsbase til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.  
 • Project Muse
  International forskningsdatabase med bøger og tidsskrifter. Flersproget, med nyeste tidsskrifter inden for humaniora, samfundsvidenskab og filosofi.
 • PsycINFO International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra

Brede databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Scopus 
  Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi).
 • Web of Science 
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder bl.a. disse baser: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index.  
 • Proquest social sciences Journals 
  Søger i tyve databaser inden for samfundsvidenskaberne  
 • Annual Reviews
  E-tidsskrifter med state of the art oversigtsartikler inden for natur- og samfundsvidenskab, skrevet af førende forskere efter invitation. Tidsdækning 1932-.
 • Anthrosource
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med. 
 • ABI Inform Global 
  Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade.
 • Emerald
  Mindre database, som indeholder akademiske artikler fra forlaget Emerald. Dækker f.eks. management, public policy, sociologi, uddannelse, virksomhedskultur og human ressource management.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase/arkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange
 • Project Muse
  International forskningsdatabase med bøger og tidsskrifter. Flersproget, med nyeste tidsskrifter inden for humaniora, samfundsvidenskab og filosofi.
 • Worldwide Political Science Abstracts
  Artikler. Delvis fuldtekst. International politik, sociologi, politisk historie, historie, statskundskab, økonomi. Tidsdækning 1975-. (Indgår også i ProQuest Social Sciences).
 • Ulrichsweb
  Ulrichsweb er en brugervenlig søgekilde med detaljerede oplysninger fra mere end 300.000 tidsskrifter (også kaldet periodika) af alle typer: akademiske og videnskabelige journaler, e-journaler, peer-anmeldte titler, populære magasiner, aviser, nyhedsbreve og mere.

Se Offentlig information og forskning i Danmark

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder oplysninger om alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Materialerne kan bestilles til afhentning på eget bibliotek.
 • Danmarks Forskningsportal, NORA
  Database for dansk forskning og forskningspublikationer.
 • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
  Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
 • EVA
  Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.
 • Nationalt Center for Skoleforskning
  Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) er oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016. Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde
 • Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
  Centret er den del af University College Syddanmark. Centret skaber, indsamler og formidler viden i krydsfeltet mellem forskning og praksis, i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt andre aktører.  
 • Rådet for børns læring
  Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen. Skolerådet består af et formandskab, der i øjeblikket tæller fem medlemmer, og 21 øvrige medlemmer fra en række centrale interesseorganisationer på folkeskole- og ungdomsskoleområdet
 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.
 • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Uddannelses- og forskningsministeriet
 • Undervisningsministeriet

Aviser og medier

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
 • Nordiske aviser – en oversigt
 • Timarit.is
  Base med aviser og tidsskrifter fra Færøerne, Grønland og Island fra før 1920 og frem til i dag. For enkelte titler er der ikke adgang til de sidste to til fire år. Foruden nyheder og annoncer bringer basen tidsskriftsartikler om en mængde emner inden for alle fag. Opdateres løbende.

Statistik og Data

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Danmarks Statistik
 • Comparative Welfare Entitlements Dataset (CWED)
  CWED indeholder data om sociale rettigheder i 33 lande verden over.
 • Comparative Constitutions Project
  Hensigten med projektet er at undersøge kilder og konsekvenserne af forfatningsmæssige valg. Forskerne indsamler og analyserer data om de formelle karakteristika for skriftlige forfatninger, både aktuelle og historiske, for de fleste uafhængige stater siden 1789.
 • EPPI
  The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.
 • Eurostat
  EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.
 • International Social Survey Programme (ISSP)
  Et tværnationalt samarbejde om årlige undersøgelser, der dækker vigtige emner for den samfundsvidenskabelig forskning.
 • OECD iLibrary
  Databasen giver adgang til en stor mængde publikationer og statistik der belyser økonomiske og sociale emner indenfor bl.a. makroøkonomi, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning. Fuldtekst.
 • PISA
  Program for International Student Assessment.
 • Rigsarkivet
  Samling af data og dokumentation fra undersøgelser med emner fra samfunds- og sundhedsvidenskab og historie. Primært kvantitative forskningsdata i form af spørgeskemaundersøgelser.
 • Statistik fra andre lande
  Links til statistik fra andre lande via Danmarks Statistiks hjemmeside.
 • Surveybank.aau.dk
  Surveybank.aau.dk er en online databank for spørgeskemaundersøgelser, og er baseret på de danske valgundersøgelser og de danske ISSP-undersøgelser. Surveybank.aau.dk giver mulighed for at beskrive og lave egne analyser af danskernes holdninger og adfærd.
 • V-Dem
  Varieties of Democracy (V-Dem) er en ny tilgang til at konceptualisere og måle demokratiet. Dækker alle lande (og nogle afhængige territorier) fra 1900 til i dag, når det er muligt.
 • World Values Survey
  The World Values Survey (WVS) er et verdensomspændende netværk af samfundsforskere, der studerer skiftende værdier og deres indvirkning på det sociale og politiske liv. WVS er den største ikke-kommercielle, tværnationale, tidsserieundersøgelse af menneskelige holdninger og værdier.

Nordiske kilder

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Danmark

 • Bibliotek.dk 
  Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
 • Danmarks Forskningsportal, NORA
  Database for dansk forskning og forskningspublikationer

Norge

 • Cristin - Current Information System in Norway
  Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
 • Idunn
  Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
 • NIFU
  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet.
 • Nora
  Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
 • Bibsys (Oria)
  Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

Sverige

 • DIVA
 • DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
 • Libris
  LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. 
 • Skolporten
  Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.  
 • Skolverket 
  The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school
 • SwePub
  Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
  Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

Skandinavien 

Lovgivning: Danmark og EU

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Folketinget.dk
  Information om Folketinget og dets arbejde: Sammensætning, udvalg, partier, tal og fakta om folketingsvalg og folkeafstemninger. Love- og beslutningsforslag fordelt på ministerier, forespørgsler, ministerredegørelser, udvalgsbilag.
 • Retsinformation.dk
  Netsted med adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Søg i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.
 • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser
 • Stortinget.no
  Information om Stortinget og dets arbejde, regeringen, lovarbejde m.m.
  På Stortinget.no findes en indgang til historiske lovforslag med tilhørende digitaliserede udgaver af stortingsforhandlingene 1814-2005
  Nationalbiblioteket giver adgang til  "Statsmaktene", som er digitale dokumenter fra regering, storting og domstolene. Tidsperiode: ca. 1814-.
 • Regjeringen.no
  Indeholder norske lovforslag og betænkninger (NOU).
 • Riksdagen.se
  Sveriges Riksdag: Information om Riksdagen og dets arbejde, lovforslag, beslutninger, vedtagne love m.m.
 • Regeringen.se
  Portal til den svenske regering og statsforvaltning. Regeringsdokumenter. Statens Offentliga Utredningar og andre publikationer. Fuldtekst. Statskundskab, jura.
 • Svensk Lovsamling
  På Notisum AB er der fri adgang til den Svenska Lagsamling (SLS). Lovsamlingen indeholder alle gældende svenske love og forordninger(SFS).
 • Statens Offentliga Utredningar (SOU)
  Udvalgsbetænkninger fra den svenske regering udgives i serien SOU. Tidsperiode 1998-.
  Tidligere årgange kan findes på Projekt Runeberg tilbage til 1922.
 • Se også Det Kgl. Biblioteks - Aarhus fagside om EU.

Værktøjer: Referencehåndtering og ordbøger

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Literature reviews

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Specialer m.m.

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du de specialer, som er blevet indleveret til biblioteket. Husk at give tilladelse til offentliggørelse, hvis du vil dele dit speciale på biblioteks hjemmeside når du indleverer det til AU.

Bemærk:
For at få adgang til specialer og bachelorprojekter skal du være logget på: AU campus via AU Eduroam eller hjemmefra via AUs VPN OG bibliotekssystemet som studerende eller ansat ved AU.

 • Bibliotek
AU Library Emdrup

Fagredaktører

Kurser på AU library


Klik på nedenstående boks for at komme til vores kursusoversigt.

Vælg derefter det kursus eller sted, du ønsker at se i venstre menuen.


Guide til informationssøgning

En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

Specialer for DPU og AU

Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.


Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.