Aarhus Universitets segl

Fagside for Historie

Her finder du et udvalg af ressourcer inden for historie. Har du forslag til øvrige ressourcer, du mener bør indgå, er du velkommen til at kontakte fagredaktørerne.

Opslagsværker

 • Den Store Danske
  Foruden Den Store Dansk Encyklopædi indeholder ressourcen en lang række oversigts- og opslagsværker som f.eks. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, Danmarks Oldtid og Dansk Biografisk Leksikon.
 • Wikipedia – The Free Encyclopedia
  Ikke mindst den engelske udgave er i dag en sand guldgrube. Flere test har vist, at dens troværdighed er på højde med øvrige tilsvarende standardværker som f.eks. Encyclopædica Britannica, dog bør man være opmærksom på indholdet, når det gælder mere kontroversielle emner.
 • Danmarkshistorien.dk
  Hjemmeside udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet.
 • Gale Virtual Reference Library
  Indeholder bl.a. Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000, Europe, 1450 to 1789, Europe 1789-1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire, Europe Since 1914: Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, Cold War Reference Library og Encyclopedia of European Social History.
 • Oxford Reference Online – Premium Collection
  Udgives af Oxford University Press. Dækker flere forskellige fagområder deriblandt historie. Samlingen består hovedsageligt af opslagsværker og er derfor meget velegnet til at give et overblik over et udvalgt emne eller begreb.
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
  Stort samfundsvidenskabeligt leksikon med videnskabelige artikler. Gode litteraturhenvisninger.
 • Lexikon des Mittelalters & International Encyclopaedia for the Middle Ages
  Onlineudgave af det trykte standardleksikon (LexMA) samt det engelske supplementsleksikon International Encyclopaedia for the Middle Ages (IEMA). (Adgang via Brepolis). Onlineudgaven er bygget tæt sammen med International Medieval Bibliograph. Således kan man via sine opslag i leksikaet som oftest klikke sig direkte ind på de relevante bibliografiske data i omtalte bibliografi. Ud for de artikler, hvor dette ikke er tilfældet, vil der som oftest findes en ledsagende litteraturhenvisning.
 • Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie
  Digital udgave af 2. udgave fra 2002-05. Til hvert bind følger en gennemgang af relevant litteratur.
 • Dansk biografisk leksikon
  Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. Det er udkommet i tre udgaver, senest 1979-84, redigeret af Svend Cedergreen Bech. 3. udgave ligger til grund for denne onlineudgave og rummer over 13.000 artikler om kendte danskere gennem tiderne.
 • Salmonsens konversationsleksikon
  Danmarks klassiske opslagsværk i elektronisk form.
 • Oxford Dictionary of National Biography
  Opslagsværk med biografiske artikler om afdøde briter og ikke-briter, som har haft særlig betydning for Storbritanniens og det britiske imperiums historie. Udmærker sig ved velskrevne og udførlige artikler. Onlineudgaven svarer til det trykte opslagsværk af samme navn (ca. 60 bd.), men opdateres tre gange årligt med nye biografier.
 • Encyclopaedia of Islam, Second Edition
  Online-udgaven af Encyclopedia of Islam, Second Edition, svarer til den trykte udgave af opslagsværket, inkl. supplementsbindet. Leksikonet repræsenterer den mest omfattende viden om alle aspekter ved den islamiske verden, fra religion og historie til politik og kultur.
  En tredje udgave af leksikonet, Encyclopedia of Islam, THREE, er under udarbejdelse. Der er tale om en fuldstændig nybearbejdelse. I den ny udgave vægtes områder uden for Mellemøsten højere end i de tidligere udgaver.
 • Dansk Kalender (år 1500- år 2099)
  Online-udgave, der gør det muligt at klikke sig frem til "korrekt" dato. Alternativ kalender er "Javascript-Calender"
 • Heimskringla 

  Online samling af nordiske kildetekster – primært eddadigtning, sagalitteratur og skjaldekvad.

  Samlingen består af titler dels på oldislandsk (norrønt), dels på de moderne nordiske sprog.

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Der er link til InfoMedia såfremt den fulde tekst findes der. Hvis ikke kan artiklen bestilles via Det Kgl. Biblioteks biblioteksbase. Ang. artikler, kronikker og anmeldelser før 1945/49 se: Dansk Tidsskrift-index, Aviskronik-index og Dansk Artikelindeks. Se nedenfor (Indeks).
 • Aarhus University Library – Artikler og tidsskrifter
  Søg blandt de tidsskrifter, som Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitets og Aarhus Universitetshospitals institutbiblioteker ved licensaftaler stiller til rådighed.
 • Infomedia
  Danmarks største online informationssystem - indeholder millioner af artikler fra landets vigtigste medier helt tilbage til 1990 og frem til i dag. Her finder du også anmeldelser.
 • Web of Science (WoS)
  (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Conference Proceedings Citation Index- Science
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

  Man kan nederst på forsiden til- og fravælge de baser, man ønsker at søge i.
  Der er fuldtekstadgang til store dele af materialet.
  Da alle artiklers citerede litteraturhenvisninger er medtaget, er det også muligt at finde frem til artikler, hvori en ønsket forfatter eller et ønsket værk citeres. Disse artikler søges frem via fanebladet ”Cited Reference Search”. Når man søger efter citerede henvisninger, finder man ofte relevante artikler, som ikke dukker op ved en almindelig søgning på titel eller forfatter.
  WoS giver mulighed for at udtrække en ’Citation Report’, der indeholder en oversigt over citationer og H-index for en given forfatter, forskningsgruppe, institution etc.

  NB. WoS indeholder ikke oplysninger om tidsskrifters ”Impact factor” – de kan søges i basen Journal Citation Reports.
 • Cambridge Journals
  Over 300 fuldtekst tidsskrifter, bredt dækkende. Emneindgang til de tidsskrifter i Cambridge Journals som AUL har adgang til - se under 'History'.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
  Fra 2012 indgår e-bøger i samlingen.
 • Oxford University Press - Journals
  Indeholder fuldtekstadgang til tidsskrifter inden for bl.a. Humaniora og Samfundsvidenskab.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase, grundlagt 1995, som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Tidsskrifterne stammer fra kommercielle såvel som ikke-kommercielle forlag, institutioner og organisationer. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Taylor & Francis
  Publiceringsplatform for forlagene Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press o.a. AUL giver adgang til den del af platformen, som udgøres af en tidsskriftsbase med et stort antal videnskabelige tidsskrifter af høj kvalitet fra de nævnte forlag. Dækker alle fag. Der er fuldtekstadgang til næsten alle tidsskrifter i basen.
 • Worldwide Political Science Abstracts
  Basen dækker emnemæssigt områderne international politik, sociologi, politisk historie, historie, statskundskab, økonomi.

Tidsskrifter

Bibliografier

 • Dansk Historisk Bibliografi
  Løbende database i Det Kongelige Biblioteks regi. Ligesom i de trykte udgaver mangler fortsat to perioder, nemlig 1948-66 og 1077-89.
 • Bibliography of British and Irish History
  Bibliografien dækker historien om den britiske verden fra romertiden til det 21. århundrede. Rummer et stort antal henvisninger til bøger, tidsskriftartikler og bogkapitler udgivet fra omkring 1900 til i dag. Det er muligt at søge på forfatter, titel, emne, periode, publikationstype og dato. Opdateres jævnligt.
 • Historical Abstracts
  Basen indeholder referencer til artikler, bøger, disputatser og i mindre omfang anmeldelser publiceret fra 1960-. Dækker hele verden fra 1450 til i dag undtagen Nordamerika.
 • Jahresberichte für deutsche Geschichte
  Løbende bibliografisk standardværk med henvisning til artikler, afhandlinger, bøger og anmeldelser på alle europæiske sprog om Tysklands historie.
  Basen indeholder alle årgange fra 1949 og frem til i dag.
  Udkom også i mellemkrigstiden men disse årgange er digitaliseret særskilt og tilgås her: Jahresberichte für deutsche Geschichte aus der Zwischenkriegszeit (Bde. 1-14, Berichtsjahre 1925-1938).
 • History Compass
  Tidsskriftet udgiver detaljerede forskningsoversigter over udvalgte perioder og emneområder. Samlet dækker det bredt såvel mht. geografisk område som historisk periode.
 • bibliotek.dk
  De danske bibliotekers fælles katalog
 • Libris
  De svenske bibliotekers fælles katalog
 • ProQuest
    Samling af databaser (databaseplatform), med mulighed for samsøgning i flere baser inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab samt medicin  
 • Bibsys
  De norske bibliotekers fælles katalog
 • Anthropology Plus
  Den mest omfattende fagbibliografi inden for antropologi og arkæologi. Dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet til i dag, og indekserer kernetidsskrifter samt en række mindre kendte publikationer fra hele verden  
 • Gnomon
  International bibliografisk database med henvisninger til artikler og bøger inden for klassisk filologi, oldtidens historie og arkæologi.
 • L’Année philologique
  Adgang via Brepolis. Den absolut mest omfattende internationale bibliografi over forskningslitteratur om alle aspekter af det klassiske Rom og Grækenland. Emnerne spænder fra litteratur og sprog herunder også tidlige kristne tekster og kirkefædrenes skrifter, historie, kunst, arkæologi til numismatik og epigrafik mm. Der henvises til artikler, anmeldelser, bøger og konferencebidrag. Bibliografien udarbejdes af The Société Internationale de Bibliographie Classique under redaktion af Éric Rebillard.
 • Grove Art
  Grove Art Online er det mest omfattende og pålidelige kunstleksikon, der i dag findes på det elektroniske bogmarked. Til grund for databasen ligger standardværket ’The Dictionary of Art’, som udkom i 34 bind i 1996.

INDEKS:

 • Dansk tidsskrift index 1915-1978
  Kbh. 1916-80. Systematisk fortegnelse over indholdet af danske tidsskifter. Opstillet Servicecenteret VII Bg. Efter 1945 søges i bibliotek.dk.
 • Aviskronik index
  De årlige registre omfatter kumulerede forfatterregistre samt (fra 1956) registre over biografiske artikler, anmeldte bøger, film, teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger mm. Opstillet Servicecenteret VII Bg. Efter 1945 søges i bibliotek.dk.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Ordbog over det danske Sprog (ODS)
  Danmarks største ordbog. Med sine ca. 250.000 ord og udtryk fra 1700 til 1950 henvender værket sig til alle, der ønsker at kende det danske sprogs oprindelse, udvikling og brug i skrift og tale
 • Ordbog til det ældre danske sprog
  Online-udgave af O. Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog. Dækker perioden 1300 til 1700.
 • Gammeldansk Ordbog
  Gammeldansk Ordbog er en videnskabelig ordbog over middelalderens danske sprog. Den dækker perioden fra ca. 1100 til 1515, altså næsten halvdelen af den periode, hvor vi har kilder på dansk.

Aviser og medier

 • Infomedia
  Danmarks største online informationssystem - indeholder millioner af artikler fra landets vigtigste medier helt tilbage til 1990 og frem til i dag. Her finder du også anmeldelser.
 • Mediestream
  Mediestream giver online adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger af dansk kulturarv, indtil videre aviser, radio og tv samt reklamefilm.

  HVORDAN FÅR JEG ADGANG?
  Alle kan søge i oplysninger om de enkelte udsendelser og reklamefilm. På Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og Det Danske Filminstitut kan man se og lytte til materialet. Adgang fra andre steder kræver, at dit uddannelsessted har købt licens.
 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomheds information. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation.
 • Statstidende
  Udgives kun i elektronisk form fra 15. oktober 2005.
 • Avismikrofilm i Det Kgl. Bibliotek - Aarhus
  Bemærk: Mange af de affotograferede aviser finder du nu online i Mediestream

Anmeldelser

 • Annual Bulletin of Historical Literature
  Dækker et bredt område, både tidsmæssigt og geografisk. Alle anmeldelser skrevet af anerkendte forskere. Overordentlig righoldig bibliografi med regulære forskningsoversigter.
 • Choice
  Indeholder anmeldelser af bøger og web-adresser af interesse for akademiske biblioteker. Udgives af The American Library Association. Historie rubriceres under Social & Behavioral Sciences.
 • Web of Science
  Under avanceret søgning kan man begrænse sine søgninger til kun at indeholde anmeldelser. (Book Review)
 • JSTOR
  På den avancerede søgeside er der mulighed for at begrænse søgningerne til anmeldelser.
 • TLS
  The Times Literary Supplement. “has no rivals” (Le Monde).
 • New York Review of Books
  Under Advanced Search kan  man søge specifikt på anmeldelser.
 • H-Net-Reviews
  Bringer anmeldelser af bøger tilbage fra 1993 og frem.
 • Reviews in History
  Mulighed for at begrænse søgningen til specifikke historiske emner. Vælger man en emne og klikker ’Search’ får man samtlige anmeldelser inden for det valgte emne.
 • The Medieval Review
  Kendt anmeldertidsskrift. Hed tidligere Bryn Mawr Medieval Review. Dækker alle emner inden for middelalder.
 • Reference Reviews
  Anmeldelser af referenceværker.

DANSKE ANMELDELSER
Danske anmeldelser trykt efter 1940

 • bibliotek.dk
  Her registreres anmeldelser af bøger, plader, teater (herunder også operaer og musicals), film, udstillinger, cd-rom'er, videoer, disketter, hjemmesider samt musik-cd'er, men ikke af koncerter og musikbegivenheder).

1864-1924 søges i Registrant over Politiken 1864-1924 og Berlingske Tidende 1864-1918. (mikrofiche + registerbind opstillet i Servicecenteret). Oversigt over emnegrupperne er opstillet sammen med Registranten.

Anmeldelser i tidsskrifter før 1940 må søges ved hjælp af fagbibliografier.

 • Infomedia
  Danmarks største online informationssystem - indeholder millioner af artikler fra danske aviser, fagtidsskrifter og telegrambureauer, herunder anmeldelser.
 • Tidsskrift.dk
  Dansk tidsskriftsdatabase. Indeholder bl.a. Historie, Jyske Samlinger og Historisk tidsskrift.

  Elektronisk og trykte kilder

  Love og lovsamlinger

  • Bibliotek
  Nobelparken

  Fagredaktører

  Kurser

  Ingen arrangementer fundet.

  Mere til dig som studerer

  Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

  Mere til dig som underviser

  Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

  Mere til dig som forsker

  Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.