Aarhus Universitets segl

Fagside for Dramaturgi

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for Dramaturgi. Du er velkommen til at skrive til dine fagredaktører, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Lex.dk
  Et af Danmarks største sites for forskningsformidling. Indeholder blandt andet opslagsværkerne:
  • Gyldendals Teaterleksikon 
   E-udgave af bogen redigeret af Alette Scavevenius 2007. Dansk opslagsværk med artikler om alt fra antikkens teater til moderne dansk teater.  Artiklerne er skrevet af danske teaterforskere. Værket er en del af Den store Danske
  • Den Store Danske
   Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi.
 • The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance.
  E-udgave af opslagsværket fra 2003 redigeret af Dennis Kennedy. Værket dækker fra græsk tragedie til moderne teater og performance i begyndelsen af det 21. århundrede. Værket dækker desuden emnerne: dans, opera, radio, film, tv samt cirkus og karneval. Opslagene spænder fra korte definitioner til længere encyklopædiske artikler. Indeholder bibliografier.
 • The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre
  E-udgave af opslagsværket fra 2006 redigeret af Colin Chambers. Værket dækker teater-emner fra det 20. århundrede – der er opslag på skuespillere, manuskriptforfattere, koreografer, komponister, teatre mv. med stor geografisk spredning. Værket indeholder såvel akademiske artikler som essays skrevet af teater-professionelle folk. Fx:
 • Litterature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen, tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til bibliografien Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) og adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og introduktioner til litterære klassikere (KnowledgeNotes Student Guides). Indgang til KnowledgeNotes Student Guides: Klik på ’Reference Works’ og søg på knowledgenotes.
 • Litteraturleksikon
  Litteraturleksikon er et opslagsværk, der forklarer begreber, metoder, fænomener og genrer inden for litteraturen. Opslagsværket giver læseren et overblik over det litteraturvidenskabelige felt med litteraturhenvisninger og forslag til videre læsning. Det er skrevet og redigeret af faglige specialister og dækker både klassiske emner og nye tendenser inden for litteraturforskningen.

 • Medie- og Kommunikationsleksikon
  Medie- og kommunikationsleksikon informerer om centrale begreber og metoder inden for medieteori, mediehistorie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale og sociale medier, mediesociologi, receptionsforskning, visuel teori, lingvistik, radio, tv og film. Leksikonet er skrevet og redigeret af fremtrædende specialister inden for området, og artiklerne er fagfællebedømt.

 • Oxford Reference Online /ORO 
  Online opslagsværker og håndbøger fra Oxford University Press med gode opslagsværker om græsk-romers teater Classical Studies og Performing Arts. Fx
  • Encyclopedia of Aesthetics
   Onlineadgang til 4 binds-værk (2. udg.) redigeret af Michael Kelly (2014). Værket indeholder ca. 600 artikler, om Platon, Heidegger, postmodernisme, skønhed og grimhed, men også om teater, performance, autenticitet m.m.

Søgemaskiner

 • Google Scholar
  Google Scholar er populær og kan benyttes som en første indgang til at finde videnskabelig litteratur.
  Via Google Scholar kan du finde links til Det Kgl. Biblioteks licensbelagte ressourcer og få adgang til fuldtekster inden for disse.
  Aktiver direkte adgang via Google Scholars indstillinger (de tre stregerøv. tv).
  • Gå i Indstillinger.
  • Vælg Bibliotekslinks og herefter Det Kgl. Bibliotek.
   Benyt Avanceret søgning for bedste resultater.
   Benyt altid fagets øvrige ressourcer på denne fagside til den videre litteratursøgning.
   Google Scholar viser kun toppen af isbjerget.

Filmleksika

 • International Dictionary of Films and Filmmakers
  E-udgave af 4. binds opslagsværk fra 2001 (4. udg.) red. Sara Pendergast og Tom Pendergast.
  Opslagsværk med artikler om film, filminstruktører, filmgenrer, skuespillere og filmhistorie. Indeholder bibliografier og filmografier. Udgives af Gale Virtual Reference Library.
 • Schirmer Encyclopedia of Film
  E-udgave af 4. binds opslagsværk fra 2007 red af  Barry Keith Grant.
  Opslagsværk med artikler om film, filmstudier, filmproduktion, forskellige landes film, filmgenrer, filmteori og filmhistorie. Indeholder bibliografier og filmografier. Udgives af Gale Virtual Reference Library.
 • Filmdatabasen
  Opslagsværk med oplysninger om danske spillefilm fra 1930 og frem til i dag, samt alle danske stumfilm. Bringer udførlige oplysninger om et stort antal danske kort- og dokumentarfilm og premieredatoer for udenlandske film i danske biografer fra 2000 og frem.
  Stamdata i basen: Titel, instruktørnavn, produktionsland, udsendelsesår, længde (i minutter eller meter), filmkategori (spillefilm, kort fiktion, dokumentarfilm m.m.), filmbredde, visningsformat, farve/sort-hvid, tone/stum. Udgives af Det Danske Filminstitut/Museum & Cinematek.

Bibliografier

 • International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text
  International, multikulturel og tværfaglig bibliografi indenfor teater og performance. IBTD henviser til mere end 60.000 indekserede artikler, bøger og disputatser. Indekseringen varetages af The Theatre Research Center (TRDC), Brooklyn College. Fra 1984-
 • MLA - Modern Language Association
  Dækker emnerne litteraturvidenskab, sprog, lingvistik og folklore bredt, dramatisk kunst (film, radio, tv og teater) dramateori- og analyse. Indeholder referencer til bøger, tidsskrifter, konferencer mm. fra 1963-
 • Literature Online
  Opslagsværk, tekstarkiv og bibliografi via Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) om verdenslitteraturen. Adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og e-bøger (Penguin Classics) samt introduktioner til litterære klassikere (Penguin Classics Introductions og KnowledgeNotes). 
 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi - registrerer udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949)Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’. Indeholder tillige danske bibliotekskataloger - (folke- og forskningsbiblioteker).
 • NORA. Danmarks Forskningsportal
  NORA er en indgang til den nationale forskningsinfrastruktur. Portalen er under opbygning, men projektet retter sig mod indsamling og organisering af data om dansk forskning samt opbygning af offentlige brugertjenester. Nye data og funktioner vil blive tilføjet løbende.
  Bemærk: startdatoen for forskningsdata er indtil videre 2011.
 • Germanistik Online
  International bibliografi indenfor germanistik (tysk - og nederlandsk og skandivisk - sprog og litteratur) med referencer til tidsskriftsartikler og bøger. Dækker tillige tysk teatervidenskab. Fra 1959- . Delvis online adgang til tidsskriftsartikler.

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk - artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • ProQuest
  Samling af databaser (databaseplatform), der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin.
  Det er muligt både at samsøge i alle – eller at afgrænse til fx The Arts eller Social Sciences.
 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966 ff.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab – med særlig emneindgang for Film, Theater and Performing Arts. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Web of Science
  Multidisciplinær artikelbase af høj akademisk kvalitet. Afgræns evt. til:
  • Arts & Humanities Citation Index
   nederst på forsiden under ‘More settings’.
 • Periodicals Archive Online (PAO)
  PAO er et omfattende arkiv, som giver fuldtekst-adgang til ældre årgange af videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. PAO bliver løbende opdateret med nye tidsskrifter. Bemærk: Basen af en del af ProQuest-platformen, og det er derfor muligt at samsøge i alle platformens databaser.
 • Periodicals Index Online (PIO)
  PIO er et omfattende index, som indekserer artikler fra et stort antal videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Dækker mange århundreder og mange sprogområder. Opdateres jævnligt. Bemærk: Basen er en del af ProQuest, og det er derfor muligt at samsøge i alle platformens databaser.
 • JSTOR
  Tidsskriftsarkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste fem årgange, men til alle øvrige årgange, og for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
  Afgræns fx ’by subject’ til Performing Arts.

Filmbibliografier


Håndbøger og tekstarkiver / manuskripter

 • The Cambridge Companions Online>
  Fuldtekst adgang til The Cambridge Companion Online. F.eks The Cambridge Companion to Beckett, Brecht, Chekhov, Marlowe, Pinter, Ibsen, Moliere, Shakespeare m.fl. samt temabøgerne The Cambridge Companion to English renaissance Drama, English restoration theatre, Greek tragedy, Modern British playwrights, Twentieth Century Irish drama, Vitorian and Edwardian theatre mf.
  Mulighed for Quick Searh og Advanced Search - The Cambridge Collections Online kan således også bruges som opslagsværk ved søgning i hele samlingen.
 • Literature Online – LION  
  Opslagsværk, tekstarkiv og bibliografi om verdenslitteraturen.
  Tekstarkivet  vægter primær-litteratur i fuldtekst og indeholder mere end 350.000 værker af engelsk og amerikansk sprogede forfattere: poesi, drama, prosa, (Læsninger af enkelte værker findes i 'Student Guides'. Klik på 'Complete Contents' i menuen tv. Nederst herunder under 'Reference' findes 'Knowledge Notes/Students Guides').
 • Arkiv for Dansk Litteratur/ADL
  Tekstarkiv for den klassiske danske litteratur. Rummer tekster af ældre danske forfattere, som har været døde i 70 år. Til hvert forfatterskab er knyttet en forfatterside med biografiske, bibliografiske og tekstkritiske data samt et litteraturhistorisk forfatterportræt skrevet af specialister inden for området. Mulighed for søgning efter titler, forfatternavne og perioder samt fritekstsøgning.
 • Dansk dramatik til alle
  Upublicerede danske dramatiske manuskripter digitalt tilgængelige via Det Kgl. Bibliotek. Søgevejledning - se video: https://edumedia.dk/media/t/0_zna6g4ah
 • Det digitale scenekunstarkiv
  Arkiv over dansk scenekunst fra 2009-
  Mulighed for både simpel og avanceret søgning på hhv. titel, opsætning, region, sæson m.m.
  Arkivet administreres af Den selvejende institution Scenit med støtte fra Projektstøtteudvalget. Det erstatter ’ITI – Teater i Danmark’ årbogen, der gik ind i 2008/09 og udbygger tilgængelig data om teater i Danmark.

 • Skuespilnet
  Database over danske skuespil udarbejdet af DATS i samarbejde med Danske Dramatikers Forbund,  Dansk Folkeoplysnings Samråd og Forlaget DRAMA.
  Alle DRAMAs udgivelser (indtil 2017) findes på AU Library, Kasernen.

Aviser og Medier

Danske

 • Infomedia
  InfoMedia er en dansk avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget.Kultur – specielt om medie- og kulturliv.
 • Kulturmonitor
  Kulturmonitor er et digitalt nyhedsmedie, som hver dag leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik. Udgives af Monitormedier A/S.
 • LARM.fm
  Giver alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioprogrammer fra 1931 og frem til i dag. Desuden findes en bibliografi over alle radio- og tv-udsendelser sendt på DR fra 1925-1983.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
 • DR Bonanza
  Arkiv under dr.dk med en stor del af Danmarks Radios egenproduktion. Bonanza er en del af DRs Kulturarvsprojekt. Bonanza er ikke blevet opdateret siden 2014 – men er fortsat tilgængelig.

Nordiske

 • Retriever 
  Online adgang til svenske og norske landsdækkende og lokale dagblade, et udvalg af lokale ugeaviser m.m.

Internationale

 • Factiva 
  Database med både globale nyheder og virksomhedsinformation. 
  Guide

Ordbøger

 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet:Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.

Anmeldelser af teaterstykker

 • Bibliotek.dk
  Danske anmeldelser af teaterforestillinger søges via bibliotek.dk. Søg titlen på forestillingens titel – eller signifikante ord fra titlen. Afgræns til ’teateropførelse’ under materialetyper (t.v.) Åben posten og klik på fanebladet Anmeldelser. Anmeldelser fra fagtidsskrifter bestilles via bibliotekssystemet. Avisanmelderser kan hentes i Infomedia via WAYF.
 • Anmeldelser fra InfoMedia
  Avisanmeldelser kan findes via InfoMediaSøg på forestillingens titel – eller signifikante ord fra titlen. Tilføj fx anm*. Afgræns på periode.
 • Mediestream
  Det er muligt at få adgang til avisanmeldelser, der er ældre end 100 år via Mediestream. Nyere aviser kan nu tilgås fra Kaernen eller Det Kgl. Bibliotek, København/Aarhus.
 • Peripeti
  Peripeti dansk, videnskabeligt teatertidsskrift og hjemmeside med anmeldelser. En del anmeldelser findes tillige i den trykte udg. af tidsskriftet.
 • Teaterkikkerten
  Nyt anmeldelseswebside med teateranmeldelser hovedsageligt fra Aarhus-scener, men også øvrige Danmark. Redigeres af tre Dramaturgistuderende fra Aarhus Universitet. Fra 2017-

 • Dansk Amatørteaters Samvirke – DATS
  Omtaler af skuespil primært fra Forlaget DRAMA. Alle DRAMAs udgivelser (indtil 2017) findes på AU Library, Kasernen. Vælg fanebladet Manuskripter, og afgræns til Repertoiret (t.h.)

Podcasts

Specialsamlinger

Websites

 • Scenen.dk
  Landsdækkende scenekunstportal med overblik over udbuddet af professionelt teater i Danmark.
 • Iscene
  Landsdækkende, webbaseret nyhedsmedie om scenekunst. Uafhængigt medie støttet af Bikubenfonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
 • Dansk Amatørteaters Samvirke – DATS
  Landsforeningen for dramatisk virksomhed, der repræsenterer amatørteatre i Danmark.
 • Scenit
  Landsdækkende formidlingsorganisation af professionel scenekunst i Danmark. Scenit er bindeled mellem teater og publikum, mellem producenter og arrangører såvel som mellem brancheorganisationer og offentlige myndigheder. Scenit står bag Scenen.dk og Det digitale scenekunstarkiv.

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Kulturstatistik

 • Statistikbanken
  Data fra Danmarks Statistik. Vælg ’Kultur og Kirke’ i menuen til venstre.

Særsamlinger

 • Netarkivet
  Dele af det danske internet, indsamlet, bevaret og tilgængeliggjort siden pligtafleveringsloven af 2005.

Andre biblioteker og samlinger


Bøgernes systematik - Dramaturgi

Systematik og opstilling på Dramaturgi.

Opgavebank 

Opgavebanken er en samling af opgavebesvarelser fra Kasernefagene, udvalgt af underviserne. Opgaverne er udvalgt med det formål at give indsigt i den gode opgaves skriveteknik, argumentation og formidlingsform. Opgaverne gælder for kurser i forløbet, op til og med Bacherloropgaven. 

Specialer og afhandlinger

Det kan være en hjælp at se andre studerendes specialer/afhandlinger, når du selv skal til at skrive.

På siden om specialer kan du finde oversigter over de specialer/afhandlinger, der findes på Aarhus Universitet.

Vejledninger

Vejledning i akademisk opgaveskrivning ved De Æstetiske fag, Kasernen 

 

 

 

AU Studypedia 

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.