Aarhus Universitets segl

Fagside for pædagogisk psykologi

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for pædagogisk psykologi. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Biblioteket i Emdrup lukker for bestilling af bøger fra de fysiske samlinger i kælderen frem til 1. januar


Fra 15. maj til 1. januar lukkes for bestillinger af bøger fra bibliotekets samlinger i kælderen i Emdrup, det drejer sig om Tidsskriftsamlingen, Magasinet, Børne- og billedbogssamlingen, Specialesamlingen, Undervisningsmaterialer/skolebogssamlingen, samt ældre pæd. samlingen.

Fra 1. juli til 1. januar vil der også være lukket for udlån af bøger fra  disse samlinger. Det vil ikke berøre udlån og bestilling af bøger fra Hovedsamlingen (stueetagen) og fjernmagasinet.

Årsagen er, at biblioteket som led i arealoptimeringsprojektet skal flytte fra stueetagen til kælderen for at gøre plads til to nye auditorier, men desværre er der sket en større vandskade i kælderen, som gør det nødvendigt at gulvet graves op, samtidig skal der opsættes kompaktreoler i kælderen for at gøre plads til samlingerne.

Det vil dog fortsat være muligt at bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning på biblioteket via https://library.au.dk/biblioteker/emdrup/.

På vegne af DPU

Christine Wernberg Dalhoff
Sekretariatsleder

Opslagsværker

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du et udpluk af håndbøger og opslagsværker, der kan være gavnlige for at komme i gang med et emne eller tjekke op på det. Bemærk, at det er et udpluk og, der er mange flere her – så søg videre hvis du mangler noget.

Fagrelevante internationale søgebaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du fagdatabaser, der er relevante at søge i for netop dit fag.

 • PsycINFO International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra
  PsycArticles Quick guide til søgning i PsycInfo
 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.
 • Anthrosource
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med. 
 • Australian Education Index
  Den største Australske base inden for uddannelse og undervisning og rummer politikker, forskning og praksis vedr. undervisning og uddannelse.
 • British Education Index
  Giver adgang til artikler, bøger og konferencepapirer, fortrinsvis udgivet i Storbritannien. Basen rummer alle aspekter af undervisning (alle niveauer) og pædagogik.
 • Emerald
  Relevant database ifm. bl.a. ledelses-, management- og organisationspsykologi. Der er adgang til fuldtekst i alle tidsskrifter og de fleste bøger. Tidsdækning 1989-.
 • ProQuest Social Sciences
  Søgning på tværs af 18 “social science databaser”,incl. PsycINFO. Du får mange referencer, når du søger i denne samling. Vi anbefaler, at du anvender “Advanced search” og bruger søgefeltet ”Anywhere except full text”.
 • Sociological Abstract
  Sociological Abstracts dækker international litteratur om sociologi, socialt arbejde og relaterede discipliner inden for samfunds- og adfærdsvidenskaberne. Den viser abstract og indeksering af artikler og boganmeldelser hentet fra tusindvis af forskningspublikationer, bøger, bogkapitler, afhandlinger, konferenceartikler og arbejdspapirer. Tidsramme: 1952 – nu.

 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig. Tidsdækning 1960-. CA. 65 mio. referencer. Alle artikler i PubMed er også søgbare i Scopus. God base til tværfaglige emner.
 • Web of Science (WoS)
  Artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig base med en unik emneindgang til international akademisk litteratur (især amerikansk), da den muliggør kædesøgning via de registrerede artiklers referencelister. Der kan vælges mellem 5 forskellige baser. Ca 54 mio. referencer. Delvis fuldtekst. Tidsdækning 1900-. God base til tværfaglige emne.
 •  Se alle databaser i AU Library her

Se også fagsiden for  Psykologi

Tidsskrifter

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du tidsskrifter, der kan være relevante for dit emne. Dette er kun et udpluk og du kan finde mange flere ved at søge her (du kan ændre søgeordene, hvis det er andre typer af tidsskrifter du søger).

Nordiske søgebaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Af kulturelle grunde og fordi du ikke kan søge på nordiske sprog i de internationale databaser, er det ofte relevant at søge i nordiske databaser. Nedenfor finder du de mest centrale for de enkelte lande.

Danmark

 • Bibliotek.dk 
  Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Her bør du søge hvis du vil have overblik over hvad, der findes af danske artikler og udgivelser om dit emne. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
 • Infomedia
  Avisdatabase med danske aviser og magasiner.
 • Danmarks Forskningsportal, NORA
  Database for dansk forskning og forskningspublikationer

Finland

Island

 • leitir.is
 • Leitir.is is a discovery portal for libraries and art-, cultural- and photographic- collections. It provides information on books, journals and articles, e-books, audio books, music, photographs, theses, visual materials, archeological finds and objects.
 • The School of Education, University of Island

Norge

 • Oria
  Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m. Her bør du søge hvis du vil have overblik over hvad, der findes af norske artikler og udgivelser om dit emne.
 • Cristin - Current Information System in Norway
  Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
 • Idunn
  Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
 • NIFU
  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet.
 • Nora
  Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
 • Bibsys (Oria)
  Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

Sverige

 • Libris
  LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. Her bør du søge hvis du vil have overblik over hvad, der findes af svenske artikler og udgivelser om dit emne
 • DIVA
 • DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige.
 • SwePub
  Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
  Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

Skandinavien 

 • nb-ecec.org
  Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet
  Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.  læs om basen her  

 • Nord Forsk
 • Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik.
 • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning

Flere internationale databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Nedenfor finder du søgebaser, som kan være relevante i en bredere faglig eller geografisk søgning. Du finder en liste over alle bibliotekets databaser her

 • Base (Bielefeld Academic Search Engine)
  BASE is one of the world's most voluminous search engines especially for academic web resources.

  BASE provides more than 300 million documents from more than 10,000 content providers.
  You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open Access).

 • FIS Bildung Literaturdatenbank
  Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  Online katalog der registrerer og giver giver gratis adgang til open access forskning af høj kvalitet og peer-reviewede tidsskrifter.
 • JSTOR
 • Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • PubMed
  Meget omfattende bibliografisk database, der dækker bl.a. medicin og psykiatri, ca. 26 mio. referencer. Quickguide.
 • Shamaa provides specialists and stakeholders free internet access to the educational studies produced in the Arab countries, as well as those available through international organizations with whom Shamaa has concluded cooperation agreements. Shamaa also welcomes submissions by researchers on education in the Arab countries produced worldwide. It indexes peer-refereed articles, Master theses and PhD dissertations, books, reports and conference proceedings dated 2007 onward in Arabic, English and French. The database includes bibliographic information, abstracts and, when available, the full text of educational studies
  About Shamaa
 • WorldCat
  International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

Forskningsinstitutioner

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Følgende kilder udgør en palet af forskellige institutioner og sektorforskningsinstitutioner, der kan være relevante at søge i, da rapporter og udgivelser herfra ikke nødvendigvis kan findes gennem bibliotekernes databaser.

 • AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

  særlige fokusområder er arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, uligheden, det offentliges økonomi, samfundsvelstanden og økonomiske muligheder i den grønne omstilling.

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd blev stiftet i 1936 af det daværende LO og Det Kooperative Fællesforbund som arbejderbevægelsens hovedorganisation på det økonomiske og erhvervspolitiske område.

 • Børne- og undervisningsministeriet
 • Børnerådet  
  Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er rådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat. 
 • Center for ungdomsforskning
  Forskningscenter og -portal på Aalborg Universitet.
 • CORDIS
  The Community Research and Development Information Service (CORDIS) is the European Commission's primary source of results from the projects funded by the EU's framework programmes for research and innovation, from FP1 to Horizon Europe.

 • Cultural Historical Activity Theory (CHAT)
  Wiki’en er oprettet af  Andy Blunden
 • Danmarks Statistik  
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder, og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.,
 • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
  Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
 • Digital Education Resource Archive (DERA)
  The IOE UK Digital Education Repository Archive (DERA) is a digital archive of documents published electronically by government and other relevant bodies in the areas of education, training, children and families.
 • Encyclopedia on Early Childhood Development
  The Encyclopedia is a comprehensive, reliable and easy-to-use reference tool, a unique and free resource devoted to promoting accessibility and knowledge transfer of the best knowledge on early childhood development.
 • EPPI 
  The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.  
 • Eurostat 
  EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.  
 • EVA 
  Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.  
 • Folketinget   
 • Ifous – innovation, research and development in schools and pre-schools
  – is a nonprofit independent research and development (R & D) institute that works to stimulate practice-oriented research in the field of education. The aim is to support school providers in implementing research-based education and to help teachers and school-leaders to plan, carry out and evaluate teaching on the basis of research-based methods and procedures.
 • Kritische Psychologie 
  Tysk hjemmesiden om kritisk psykologi, der drives af prof. dr. Morus Markard ved Freie Universitet i Berlin.  
 • Leksikon for det 21. århundrede
 • Marxists Internet Archive
  Link med særlig relevans for psykologi
 • Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
  Centret er den del af University College Syddanmark. Centret skaber, indsamler og formidler viden i krydsfeltet mellem forskning og praksis, i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt andre aktører.  
 • NIFU
  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse.
  NIFUs forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
 • NOKUT
  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.
  Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved
  • å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.
  • å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge
 • OECD 
  The Organisation for Economic Co-operation and Development.  
 • OAPEN Library 
  Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.  
 • PISA 
  Program for International Student Assessment. 
 • Rådet for børns læring
  Rådet følger, vurderer og rådgiver børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen.
 • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser  
 • Skolerådet 
  Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen.
 • Skolporten
  Informationsovervågning om aktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.
 • Skolverket 
  The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children.
 • Socialstyrelsen 
  Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik. 
 • Tænketanken DEA

  producerer viden, debat og netværk om tidlige indsatser for 0-6-årige, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser samt forskning og innovation. Dea er en non-profit og politisk uafhængig tænketank.

 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet,, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.
 • What Works Clearinghouse
  The What Works Clearinghouse (WWC) provides educators, policymakers, researchers, and the public with a central source of scientific evidence on what works in education to improve student outcomes. Its goal is to help decision-makers contend with differing messages from research studies and product offerings. It does this by providing a web portal of comprehensive, systematic, high-quality reviews of studies on the effectiveness of educational programs, products, practices, and policies
 • Wikipedia

Literature reviews og guides

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Specialer og afhandlinger

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du de specialer, som er blevet indleveret til biblioteket. Husk at give tilladelse til offentliggørelse, hvis du vil dele dit speciale på biblioteks hjemmeside når du indleverer det til AU.

Bemærk:
For at få adgang til specialer og bachelorprojekter skal du være logget på: AU campus via AU Eduroam eller hjemmefra via AUs VPN OG bibliotekssystemet som studerende eller ansat ved AU.

 • Bibliotek
AU Library Emdrup

Fagredaktører

Vibeke Jartoft

Forskningsbibliotekar

Kurser på AU library


Klik på nedenstående boks for at komme til vores kursusoversigt.

Vælg derefter det kursus eller sted, du ønsker at se i venstre menuen.


Ordbøger

Ordbogen.com

Samlet elektronisk adgang til Orbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

Referencehåndtering

Udarbejdelse af litteraturlister og referencer.

Guide til informationssøgning

En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.