Aarhus Universitets segl

Skolelove

Her kan du uddybe søgningen

 

Om skolelove

I denne database kan du finde dokumenter og links til lovgivning på uddannelsesområdet.

Du har mulighed for at afgrænse din søgning til undervisningsområde, dokumenttype eller dato (udgivelsesår), og det er muligt at skrive søgeord f. eks "folkeskole" eller lignende.

Undervisningsområde:

Undervisningsområdet fordelt på fire forskellige hovedområder, hvor lovgivningen får den områder, som den dækker mest. Hvis en lovgivning er om læreres lønninger i folkeskolen, vil den være under "Folkeskolen", og hvis en lovgivning er om lærerinders eksamen på seminarierne, så er den under "Læreruddannelse". Hvis en lovgivning ikke klart kan beskrives med et af de fire områder, så kommer den under "Andet". En lovgivning kan ikke have flere områder i database, men kun et.

 • Folkeskolen
 • Gymnasieskolen og HF
 • Læreruddannelsen
 • Pædagoguddannelserne
 • Andet

Dokumenttyper:

Dokumenttype er afhængigt af om dokumentet er:

 • Bekendtgørelser
 • Cirkulære
 • Hovedlov
 • Lov
 • Undervisningsvejledning
 • Vejledninger
 • Andet

Der findes dokumenttyper, som ikke er på listen, så som "anordninger" m.m., og de vil altid være i "Andet"

Dato (udgivelsesår):

Dato afgrænser til det år lovningen er udgivet i, og det er kun muligt at vælge et udgivelsesår ad gangen.

Søgning:

Du søger kun i posternes titel (dvs. lovgivningens titel) og i postens tekstfelt, hvis der er noget indhold i det felt. Det er ikke muligt at søge ned i selve lovteksten.

Søgeresultatet indeholder alle variationer af søgeordet, så hvis der søges på "skole", så indeholder søgeresultatet "folkeskole", "folkeskolen", "friskole" osv. - kort sagt alle ord, som indeholder ordet "skole"

Fejl og mangler:

Hvis du finder fejl eller, hvis du synes der mangler noget lovgivning eller lignende, så skriv til AU Library Emdrup, eller brug linket i bunden af posten.


Læs mere:

om skolelovenes historie, udvikling og betydning for folkeskolen