Aarhus Universitets segl

Børnebogssamlingen

AU Library, Emdrup har en af Europas største samlinger af børnelitteratur. Opbygningen af samlingen blev påbegyndt i 1954 af bibliotekar Vibeke Stybe og består i dag af ca. 80.000 bind:

  • dansk børnelitteratur
  • udenlandsk (især nordisk) børnelitteratur
  • tegneserier og børneblade
  • dansk og udenlandsk videnskabelig litteratur
  • anden faglitteratur om børnelitteratur
  • danske og udenlandske tidsskrifter

Biblioteket rummer dertil en stor samling af skole- og fagbøger for børn som er opstillet i samlingen for Undervisningsmidler.

Alle børnebøger, som udgives i Danmark blev til og med 2013 anskaffet systematisk. Fra 2014 købes dog nye efterspurgte danske titler der bruges af forskere og studerende.

Samlingen indeholder værker helt tilbage til 1700 tallet, hvor børnelitteratur bortset fra fabler var mere eller mindre religiøst præget, fx En liden Billed-Bibel fra 1710. Børne Spejl af Niels Bredal fra 1568, anses for at være den første danske børnebog, er nu digitaliseret og kan tilgås online via bibliotekets base. Den udenlandske børnebogssamling indeholder bl.a. danske forfatteres som er oversat til andre sprog, samt prisbelønnede børnebøger i Norden, Europa og USA, men så at sige alle sprog er repræsenteret. Desuden skal den store samling af russiske børnebøger nævnes her.

Vi samarbejder med Center for Børns Litteratur og Medier i vidt omfang, bl.a. gennem servicering af centerets forskere og studerende.

Vi vejleder gerne i brugen af de forskellige baser, hjælper med emnesøgninger og i visse tilfælde med at finde materialerne frem. Har du ikke mulighed for at komme selv, kan du ringe til os eller sende en e-mail. I øvrigt er det altid en god idé at sende en mail først til Marie Frederiksen,  hmfr@kb.dk   for at få en aftale.


Marie Frederiksen

Bibliotekar AU Library, Emdrup

Anskuelses­tavler

Den tidligste form for visuel

undervisningsmateriale