Aarhus Universitets segl

Børnebogssamlingen

AU Library, Emdrup har en af Europas største samlinger af børnelitteratur. Opbygningen af samlingen blev påbegyndt i 1954 af bibliotekar Vibeke Stybe og består i dag af ca. 80.000 bind:

  • dansk børnelitteratur
  • udenlandsk (især nordisk) børnelitteratur
  • tegneserier og børneblade
  • dansk og udenlandsk videnskabelig litteratur
  • anden faglitteratur om børnelitteratur
  • danske og udenlandske tidsskrifter

Biblioteket rummer dertil en stor samling af skole- og fagbøger for børn som er opstillet i samlingen for Undervisningsmidler.

Alle børnebøger, som udgives i Danmark blev til og med 2013 anskaffet systematisk. Fra 2014 købes dog nye efterspurgte danske titler der bruges af forskere og studerende.

Samlingen indeholder værker helt tilbage til 1700 tallet, hvor børnelitteratur bortset fra fabler var mere eller mindre religiøst præget, fx En liden Billed-Bibel fra 1710. Børne Spejl af Niels Bredal fra 1568, anses for at være den første danske børnebog, er nu digitaliseret og kan tilgås online via bibliotekets base. Den udenlandske børnebogssamling indeholder bl.a. danske forfatteres som er oversat til andre sprog, samt prisbelønnede børnebøger i Norden, Europa og USA, men så at sige alle sprog er repræsenteret. Desuden skal den store samling af russiske børnebøger nævnes her.

Vi samarbejder med Center for Børns Litteratur og Medier i vidt omfang, bl.a. gennem servicering af centerets forskere og studerende.

Vi vejleder gerne i brugen af de forskellige baser, hjælper med emnesøgninger og i visse tilfælde med at finde materialerne frem. Har du ikke mulighed for at komme selv, kan du ringe til os eller sende en e-mail. I øvrigt er det altid en god idé at sende en mail først til Marie Frederiksen,  hmfr@kb.dk   for at få en aftale.

Børnebogssamlingens historie

Børnebogssamlingens historie 

af Vibeke Stybe

Det var på Frederiksberg

På Statens pædagogiske Studiesamling begyndte man i 1954 at opbygge en samling af børnelitteratur. I flere år havde mange pædagoger interesseret sig meget for børnelitteratur og havde savnet et sted, hvor der kunne forskes.

Der opstod også et behov som følge af de pædagogiske uddannelsers nye undervisningsplaner, hvor man lagde vægt på et større kendskab til børnelitteraturen, dens problematik og historie m.m. Både skolebibliotekaruddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole og bibliotekaruddannelsen på Danmarks Biblioteksskole, hvor flere og flere valgte børnelitteratur som linjefag, havde brug for en righoldig samling.

Penge var der næsten ingen af, og man henvendte sig derfor til de danske forlag, som indvilligede i at sende den løbende børnelitteratur gratis til biblioteket. Derved skete en kraftig forøgelse af samlingen, der nu voksede hurtigt, også som følge af gaver andre steder fra.

I 1967 besluttede man at lægge en mere fast plan for anskaffelserne. Den gik kort ud på følgende:

  • Samlingen af danske børnebøger skulle gøres så fuldstændig som muligt. Det måtte ske over en længere årrække med tilskud. I forvejen ejede Statens Pædagogiske Studiesamling en meget værdifuld samling af gamle børnebøger fra 1800-tallet, bøger, som nærmest var blevet betragtet som pædagogik.
  • Samlingen af udenlandske børnebøger burde anskaffes efter følgende principper: Klassiske børnebøger på originalsproget, præmierede børnebøger og danske børnebøger i oversættelse. Bøger, der blev oversat til dansk skulle så vidt muligt anskaffes på originalsproget. Til specielle studieformål kunne man også anskaffe bøger, hvis der var midler til det.
  • Litteratur om børnebøger, om børnebogsforfattere og illustratorer, børnelitteraturens historie, bibliografier og kataloger blev anskaffet i vid udstrækning. En håndbogssamling var nødvendig for at kunne besvare de mange henvendelser og spørgsmål, der kom fra ind- og udland.
  • I 1970 holdt man i alt 28 fagtidsskrifter om børnelitteratur. Der var kontakt med lignende institutter i udlandet, først og fremmest med Svenska Barnboksinstitutet, der blev oprettet i 1967.

Børnebogsafdelingens lokaleforhold var de dårligst tænkelige. To gamle klasseværelser skulle rumme alt. Der var i 1970 l 1/2 bibliotekar til at klare det hele.

Ude i Emdrup

Da biblioteket i 1972 flyttede fra Frederiksberg til Lersø Parkallé og kort efter fik navnet Danmarks Pædagogiske Bibliotek, fik børnebogsafdelingen langt bedre vilkår, både pladsmæssigt og personalemæssigt. Nu blev der også mulighed for at arrangere store udstillinger, hvilket gav mange gode kontakter. Rækken af udstillinger blev lang.

Udviklingen standsede brat, da overbibliotekar Robert Hellner gik af i 1988. Derefter fik biblioteket og dermed også Afdelingen for Børnelitteratur trange kår. Der skulle nu spares på alt, først og fremmest på personale.

Da biblioteket i 1990 blev sammenlagt med Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek og flyttet til Lærerhøjskolen (1995), var der kun én bibliotekar tilbage, som skulle holde styr på Afdelingen for Børnelitteratur. Den fik ganske vist gode og fine pladsforhold; men der var ingen muligheder for videreudvikling.

Drømmen om et forskningsinstitut - som i mange andre lande - eller et Center for Børnelitteratur, syntes mere og mere håbløs, trods ihærdige anstrengelser fra mange sider.

I 1998 gik drømmen alligevel i opfyldelse.

Om Vibeke Stybes virke i øvrigt henvises til artiklen i Dansk kvindebiografisk leksikon / red. Jytte Larsen. - Kbh. : Rosinante, 2000-2001.

En dansk børnebogspioner. Bibliotekar Vibeke Stybe (1920-2021)

Mangeårig leder af Afdelingen for Børnelitteratur på Statens Pædagogiske Studiesamling - Danmarks Pædagogiske Bibliotek (nu kaldet Aahus University Library, Campus Emdrup (DPB) og formand for Selskabet for Børnelitteratur (IBBY Danmark). Har skrevet adskillige artikler og bøger om især børnelitteraturhistoriske emner, genfortalt og -digtet børnelitterære vers og fortællinger samt oversat udenlandsk børnelitteratur.

For børn fx: Fandens mælkebøtte (1981), Lirum larum, katten gør æg og andre børnerim (1982), Børn i byen (1984), Børn på landet (1985), Rim og remser (1992, 1995, 1998), Gåsemors rim og remser (1993), Skønheden og udyret (1996), På troldefærd (1996), Bim bam bomme! (1997), Fanden i vold (1997), Sindbad Søfarerens sælsomme rejse (1998), Fra Adam til Åse (1999), Niels Klims underjordiske rejse (2000)

Om børnelitteratur fx: Børnespejl (1969 - en antologi af ældre tekster), Historien om Struwwelpeter eller Den store Bastian (1971), Fra Askepot til Asterix (1974), Om fabler og børnelitteratur (1975), Fra billedark til billedbog (1983), Lege og legetøj i H. C. Andersens liv og digtning (1986), Anonymer & pseudonymer i dansk børnelitteratur (1999), Børnene kyssede mig kærligt: H.C. Andersen og børnene (2004).

Litteratur, artikler og anmeldelser

Her kan du bl.a. se de nyeste faglitteratur om børnelitteratur og børns læsning indgået i perioden 2020-2023. Bøgerne kan reserveres og lånes ud.

Historiske børnebøger/skolebøger

Se her et udvalg af de historiske børnebøger fra ca. 1800-1900 i bibliotekets særmagasin. Disse titler udlånes ikke, men kan efter aftale ses på stedet. Kontakt Marie Frederiksen hmfr@kb.dk

Børnebogsstatistik

Børnelitteraturpriser

Liste over børnelitteraturpriser

Denne side er en oversigt over priser specielt rettet mod børnebogsforfattere og-illustratorer :

https://www.litteraturpriser.dk/dkchild.htm#BOFA