Aarhus Universitets segl

Fagside for Arkæologi og Kulturarvsstudier

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for Arkæologi og Kulturarvsstudier. Der findes både generelle ressourcer til arkæologi, og nederst på siden ressourcer specifikt for Forhistorisk arkæologi og for Middelalder & Renæssance arkæologi. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer på siden.

Opslagsværker

 • Den Store Danske Encyklopædi
  Foruden Den Store Danske Encyklopædi indeholder ressourcen en lang række opslagsværker som fx Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, Danmarks Oldtid og Dansk Biografisk Leksikon.
 • Oxford Reference Online - Premium Collection
  E-bogsbase med en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger. Derudover citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer. Titlerne er udgivet på Oxford University Press og dækker alle fagområder.
 • Gale Virtual Reference Library (GVRL)
  E-bogsbase med opslagsværker hovedsagelig inden for humaniora, antropologi, teologi, religion og samfundsvidenskab. Ønsker du at søge på én gang i samtlige bøger i basen, skal du vælge ’Search your library’s GVRL holdings’.

Fagbibliografier og artikelbaser

 • Anthropology Plus
  Den mest omfattende fagbibliografi inden for antropologi og arkæologi. Dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet til i dag, og indekserer kernetidsskrifter samt en række mindre kendte publikationer fra hele verden.
 • Anthrosource
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi - og arkæologi (trods navnet).
 • Historical Abstracs
  Stor fagbibliografisk base der siges at dække emnemæssigt fra 1450 til i dag, men efterhånden også indeholder en del om forhistorisk arkæologi. Geografisk dækkes hele verden undtagen USA og Canada.
 • JSTOR
  Tværfaglig tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Enkelte tidsskrifter går helt tilbage til 16-1800-tallet. Vær opmærksom på at de seneste årgange ikke dækkes lige godt (afhænger af tidsskriftets adgangspolitik), så ønskes den nyeste litteratur skal der suppleres med andre databaser.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Basen indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og er et rigtig godt alternativ til de mere fagspecifikke databaser. Artikler fra 1996 og frem til i dag er fuldt indekserede. Styrken ligger i citationerne/referencerne.
 • Web of Science
  Web of Science (WoS) er både en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. WoS indeholder disse fem baser:
  Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index & Conference Proceedings Citation Index. Styrken ligger i citationerne/referencerne.
 • ProQuest
  Samling af databaser (databaseplatform), med mulighed for samsøgning i flere baser inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab samt medicin.
 • CEEOL
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til artikler og tidsskrifter om litteratur, historie, kultur og samfund i Østeuropa, Centraleuropa, Sydøsteuropa, inkl. adgang til mindre synlige og 'smalle', men fagligt centrale tidsskrifter om kultur- og samfundsforhold. De fleste af tidsskrifterne er udgivet i østeuropæiske lande og skrevet på disse landes sprog. Resten er på engelsk, tysk eller fransk.

Tidsskrifter og anmeldelser

 • TLS, the Times Literary Supplement
  TLS udgives ugentligt og indeholder anmeldelser af nye bøger inden for alle emner. Startet i 1902 og online fuldtekstadgang til anmeldelser fra 1994 og frem. Fritekstsøgning eller emnesøgning via fanen ”Reviews”.
 • The Medieval Review
  Kendt anmeldertidsskrift – hed tidl. Bryn Mawr Medieval Review. Dækker alle emner inden for middelalder. Se også Bryn Mawr Classical Review.

 • Web of Science
  Under avanceret søgning kan man begrænse sine søgninger til kun at indeholde anmeldelser (vælg ”Book Review” under ”All document types”).
 • Trykte tidsskrifter
  Biblioteket på Moesgård har mange relevante trykte tidsskrifter. Søg på library.au.dk og begræns på materialetype og ejerbibliotek.   

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Oxford Reference Online
  Stor samling af anerkendte opslagsværker og ordbøger. Indeholder mange sprogordbøger samt opslagsværker og companions.  Derudover citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer

Forhistorisk Arkæologi

 • Danmarkshistorien.dk
  Online historieleksikon udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet.
 • Zenon DAI
  Zentraler Online-Katalog des Deutschen Archäologischen Instituts henviser til størstedelen af den samlede bestand i bibliotekerne under Deutsches Archäologisches Institut (DAI). Ikke fuldtekstadgang, men god til emnesøgning og verifikation.
 • New Pauly Online
  Indeholder både Brill’s New Pauly og Der Neue Pauly. Basen dækker den klassiske oldtid fra de tidligste ægæiske kulturer til senantikken (2. årtusind f.v.t. til ca. 600-800 e.v.t.) og dens receptionshistorie.
 • British and Irish Archaeological Bibliography
  Bibliografisk database med referencer til artikler og bøger udgivet fra 1695 og frem om arkæologi, historisk topografi, bygningshistorie, undervandsarkæologi og industriel arkæologi samt bevaring. Hovedvægten er lagt på Storbritannien og Irland.

Middelalder arkæologi

 • Lexikon des Mittelalters (LexMa)
  Stort tysk opslagsværk der dækker perioden 300 – 1500 med over 35.000 artikler. Hovedfokus på Europa og dele af Mellemøsten og Nordafrika. Kun 3 samtidige brugere.
 • Danmarkshistorien.dk
  Online historieleksikon udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet.
 • Nordic Archaeological Abstracts
  Bibliografien indekserer artikler og bøger fra hele verden om arkæologi i det nordiske område, inklusive Grønland. Dækker forhistorisk tid, vikingetid/middelalder samt renæssance. OBS:  både den elektroniske og trykte bibliografi ophørte at udkomme år 2000.

Vigtige opslagsværker:


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.