Aarhus Universitets segl

Fagside for Psykologi

Fagsiden præsenterer udvalgte ressourcer inden for psykologi. Kontakt fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Centrale kilder

Databaser

 • PsycINFO
  Standarddatabase inden for primært psykologi og psykiatri. Ca. 3 mio. referencer.  Quickguide.
 • PubMed
  Meget omfattende bibliografisk database, der dækker bl.a. medicin og psykiatri, ca. 26 mio. referencer. 
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig. Tidsdækning 1960-. CA. 65 mio. referencer. Alle artikler i PubMed er også søgbare i Scopus. God base til tværfaglige emner.
 • PsycArticles
  Fuldtekstdatabase med artikler fra ca 100 psykologiske tidsskrifter udgivet af primært American Psychological Association. Dækker psykologi bredt. Referencerne er også søgbare i PsycINFO.
 • Eric (Educational Resources Information Center)
  Supplement til PsycINFO på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
 • Embase
  Biomedicinsk/ farmakologisk database. Vigtigt supplement til PubMed, selv om der er et stort overlap mellem de to databaser.
 • Cochrane
  Information om effekten af en given behandling (evidensbaseret). Cochrane indsamler, vurderer kritisk og sammenfatter information om virkninger af behandling og forebyggelse.
 • PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing)
  Tekstarkiv med fuldtekstadgang til psykoanalytiske litterære klassikere, bl.a. Freuds samlede værker på tysk og i en engelsk oversættelse. Tidsdækning 1871-.
 • ProQuest Social Sciences
  Søgning på tværs af 18 “social science databaser”,incl. PsycINFO. Du får mange referencer, når du søger i denne samling. Vi anbefaler, at du anvender “Advanced search” og bruger søgefeltet ”Anywhere except full text”.
 • Web of Science (WoS)
  Artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig base med en unik emneindgang til international akademisk litteratur (især amerikansk), da den muliggør kædesøgning via de registrerede artiklers referencelister. Der kan vælges mellem 5 forskellige baser. Ca 54 mio. referencer. Delvis fuldtekst. Tidsdækning 1900-. God base til tværfaglige emne.
 • Se evt. også fagsiderne for Pædagogisk psykologi og Generel pædagogik ved AU Library – Emdrup.

Encyklopædier

Se mere om encyklopædier

Guides

 • BAC-up
  Preben Bertelsens håndbog til bac-opgaven.
 • Ordliste
  Ord og begreber om referencer.
 • Quickguide til PsycINFO
 • Scribo
  Interaktiv spørgeguide. Brug den når du skal i gang med en større skriftlig opgave.
 • AU Studypedia
  Au Studypedia indeholder information om at studere, om informationssøgning, om krav til universitetsopgaver og om at skrive universitetsopgaver.
 • Tjekliste
  10 gode råd til litteratursøgning i forbindelse med speciale.

  Nordiske kilder

  Danmark

  • Bibliotek.dk 
   Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
  • Den Danske Forskningsdatabase (p.t. ikke tilgængelig)
   Referencer til danske forskningspublikationer (artikler, papers, afhandlinger, bøger, kapitler i bøger, rapporter m.m.) fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd etc.
   Der er af og til fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til publikationerne.
   Basen kan bruges til at lokalisere ekspertise, finde litteratur inden for bestemte fagområder og oplysninger om forskningsaktiviteter.
   Basen er dog ikke 100% dækkende.

  Norge

  • Cristin
   Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
  • Idunn
   Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
  • Nora
   Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
  • NORART
   Artikler i norske og nordiske tidsskrifter.
  • Oria
   Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

  Sverige

  • Libris
   LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. 
  • SweMed
   Databasen indeholder nordisk sundhedsfagligt litteratur og er udarbejdet af Karolinska Institutets Bibliotek i Stockholm. Der søges med engelske emneord (MeSH-termer, der kan findes i PubMed).
  • SwePub
   Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
   Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

  Skandinavien 

  • NB-ECEC
   Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen bliver opdateret hvert år og er nu opdateret med alle studier fra perioden 2006-15.    

  Ordbøger

  Systematisk litteratursøgning

  • Hvad er en systematisk litteratursøgning?
   Her finder du generelle værktøjer til at opbygge en systematisk og struktureret søgning.
   Det er ikke en fagspecifik guide, men redskaber til at arbejde med dine søgeord og strukturere din søgeproces.

  • Hvad er et systematisk review
   Se mere om hvad der kendetegner og hvilke krav der stilles til et systematisk review.
   Her finder du også forslag til litteratur om at udarbejde systematiske reviews og andre typer reviews.

  Referencehåndtering på Psykologi

  Psykologisk Institut gør brug af standarden APA (American Psychological Association) ved skriftlige opgaver.

  Semesterhylder

  Der er semesterhylder på biblioteket til materiale, der skal bruges i undervisningen. Materialet er beregnet til kopiering på biblioteket og kan ikke udlånes. Tjek evt. biblioteksbasen for at se, om der skulle være et eksemplar til udlån.
  På Bartholins Allé er Psykologis semesterhylder placeret ved siden af informationen på etage 1. Semesterhyldebøgerne er mærket med et pink ”bånd”. 

  Videosamling  

  Biblioteket har en mindre samling af psykologiske videoer (dvd og VHS). Disse udlånes kun til ansatte ved Psykologisk Institut, AU; studerende på psykologi kan se dvd’erne på biblioteket ved henvendelse til en af kontaktbibliotekarerne. Dvd’er er søgbare i biblioteksbasen.

  Der er også streamingadgang til 12 psykologiske videoer.

  Specialer

  Specialer fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

  Psykologiske test

  Biblioteket opbevarer for Psykologisk Institut en samling af psykologiske test. Denne samling er KUN til brug for Psykologisk Instituts ansatte, AU;
  psykologi studerende ved AU, der har bestået eller deltager i faget Test- og undersøgelsesmetode, kan se testene på biblioteket. Spørg en af kontaktbibliotekarerne ved Psykologi.


  Ophavsret

  Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

  Informationssøgning

  Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

  Mere til dig som studerer

  Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.